Zamawiający: Powiat Dąbrowski, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, NIP:8711771285

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu, Breń 3, 33-210 Olesno na podstawie artykułu 138o ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych przedstawia ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" na zasadach programu Erasmus + sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w Grecji. Oferty na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy składać w formie pisemnej na adres : Sekretariat, Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu, Breń 3, 33-210 Olesno do dnia 20.09.2019 r. godz. 10.00

Załączniki do ogłoszenia BIP Szkoły

 

 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III i IV technikum oraz kl. I i II branżowej szkoły I stopnia odbędzie się w dniu 17 września 2019 r. o godz. 17.00

Godz. 17.00 Spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły na sali gimnastycznej.
Godz. 17.15 Spotkanie rodziców z wychowawcami w klasach.
Godz. 18.00 Spotkanie dyrektora z przedstawicielami rad oddziałowych w celu wyboru prezydium Rady Rodziców.
Przekazanie informacji rodzicom o sposobie funkcjonowania dziennika elektronicznego oraz zasadach logowania.
Przekazanie informacji rodzicom uczniów klas IV technikum o harmonogramie i procedurach przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2020 roku.

"Zapomnij o wszystkich powodach, dla których coś się nie uda. Wystarczy znaleźć jeden dobry powód, dla którego się powiedzie" R.Anthony

Wakacje już dobiegły końca, zabrzmi pierwszy dzwonek. Uczniowie wypoczęci wrócili do murów naszej szkoły. Drugiego września, po dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie, wszyscy spotkaliśmy się na uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020 r. Pan dyrektor Jarosław Boryczka powitał wszystkich przybyłych uczniów, rodziców oraz Grono Pedagogiczne.

Czytaj więcej...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu ogłasza początek rekrutacji do projektu „Rozwój młodzieży poprzez zagraniczne staże zawodowe" o numerze 2019-1-PL01-KA102-061574, realizowany z projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt zakłada wyjazd 42 uczniów szkoły pod opieką 4 nauczycieli na zagraniczny staż zawodowy w Grecji. Niniejsza rekrutacja dotyczy 24 uczniów Technikum Budowlanego oraz 18 uczniów Technikum Architektury Krajobrazu. Więcej szczegółów odnośnie grupy docelowej i kryteriów oceny uczestników, znajduje się w załączonym poniżej Regulaminie Rekrutacji. Chęć udziału w projekcie i jakiekolwiek zapytania prosimy zgłaszać u Koordynatora Projektu, Pani Katarzyny Matusik Kapuściak.

Harmonogram rekrutacji:
Przyjmowanie zgłoszeń: 12-23 sierpnia 2019 roku
Przedstawienie wstępnych wyników rekrutacji: 23 sierpnia 2019 roku
Procedura odwoławcza: 23-28 sierpnia 2019 roku
Zatwierdzenie wyników rekrutacji: 28 sierpnia 2019 roku
Podpisanie umów z uczestnikami: 2 września 2019 roku

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji , przekazała informację, że został zatwierdzony do realizacji Program Erasmus+ i otrzymał dofinansowanie z projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 77468,00 EURO tj. 331400,36 PLN. Już w październiku 2019 r. grupa 40 uczniów technikum budownictwa i architektury krajobrazu wyjedzie na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Grecji na riwierę olimpijską.

Trwa rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu dysponuje wolnymi miejscami w klasie I branżowej szkoły I stopnia i w klasach I technikum w zawodach: technik budownictwa oraz technik architektury krajobrazu. Uczniowie zainteresowani nauką w naszej szkole mogą złożyć wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły, który jest czynny przez cały okres wakacji od godz. 7.30 do 15.30.
                                                                      Zapraszamy

naukowe warszaty letnie w krakowie 6 20190703 1423402206Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu wzięli udział w Naukowych Warsztatach Letnich w Krakowie, które odbywały się w ramach Projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II". Warsztaty poświęcone były zagadnieniom środowiska i dedykowane uczniom technikum architektury krajobrazu oraz technikum budownictwa.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 57

PREZENTACJA O SZKOLE

REKRUTACJA 2019/2020

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

BEZ CENZURY

 

bbc

ZSP BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top