Informacja Dyrektora szkoły dla ucznia i rodzica w związku z rozpoczęciem od dnia 25 marca 2020 r. nauczania zdalnego
1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole, proces edukacyjny będzie realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r.
2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.
3. Zasady komunikacji z uczniami ustalają poszczególni nauczyciele.
4. W zdalnym nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja poprzez dziennik elektroniczny Vulcan, pocztę elektroniczną, platformy edukacyjne, komunikatory lub grupy społecznościowe.

Czytaj więcej...

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne
Zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19. Określono zasady, na podstawie Rozporządzenia MEN, o prowadzeniu nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Czytaj więcej...

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Czytaj więcej...

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Złożenie deklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. przez osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 r.
Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec –lipiec 2020 r. do 31 marca br. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły albo OKE.

Deklaracja egzamin zawodowy do pobrania

Wszyscy uczniowie technikum i szkoły branżowej zobowiązani są do codziennego logowania się na dziennik elektroniczny oraz skrzynkę mailową, o co Was wszystkich bardzo proszę, gdzie codziennie przekazywane są przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów informacje i pliki w ramach nauczania zdalnego.
Proszę o odczytywanie przesłanych informacji i zaangażowanie się w realizację programów nauczania.
W związku z doniesieniami, że zawieszenie zajęć może zostać przedłużone, uczniowie i nauczyciele którzy zrealizują podstawę programową, nie będą musieli prawdopodobnie odrabiać dni wolnych w wakacje.

Dyrektor Szkoły Jarosław Boryczka

Strona 1 z 63

PREZENTACJA O SZKOLE


REKRUTACJA 2020/2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

BEZ CENZURY

 

bbc

ZS BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top