W sobotni wieczór, 12 stycznia 2013 roku, już po raz trzeci w zabytkowym i przepięknie odrestaurowanym dworku, będącym obecnie siedzibą Centrum Polonii, zorganizowano bal studniówkowy dla uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu – Technikum Agrobiznesu, Budownictwa oraz Inżynierii Środowiska i Melioracji.

Oprócz uczniów przybyłych na tę uroczystość wraz z osobami towarzyszącymi, nie zabrakło również przedstawicieli rady rodziców i grona pedagogicznego, na czele z Panem Dyrektorem Jarosławem Boryczką oraz wychowawcami klas maturalnych – Panią Barbarą Grzebieniowską oraz Panem Jarosławem Będkowskim. Tradycyjnie do zgromadzonych życzenia udanej zabawy oraz satysfakcjonujących wyników z egzaminów maturalnych oraz z zawodowych, skierowała Pani Barbara Pobiegło - Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, jak również absolwentka ZSP w Brniu.

Nie zabrakło także tradycyjnego poloneza, który zakończył część oficjalną studniówki, po której młodzież oddała się zabawie do białego rana.

Najnowszy - grudniowy -  numer szkolnej gazetki BREŃ BEZ CENZURY.

(Bezpośredni link po kliknięciu na obrazek)

Po kilkumiesięcznej przerwie nasza Redakcja zdecydowała się wydać kolejny, jak zawsze unikatowy numer. Publikujemy za pośrednictwem portalu www.juniormedia.pl, który umożliwia przygotowanie naszych gazetek na oryginalnych makietach dzienników regionalnych, czyli Gazety Krakowskiej lub Dziennika Polskiego. Na tym portalu można znaleźć również inne numery naszego czasopisma.

Gazetka została zgłoszona do grudniowej edycji konkursu JUNIOR W DRUKU, organizowanego przez Grupę Wydawniczą Polskapresse we współpracy z wydawnictwem OPERON. Laureaci tego konkursu w nagrodę otrzymają bezpłatnie 250 egzemplarzy swoich gazetek, wydrukowanych w profesjonalnej drukarni prasowej. Laureatów konkursu wybierają internauci oraz jury.

17 grudnia 2012 roku, Koordynator Powiatowy projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce„ Pani Lucyna Rusnak, w obecności Dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Brniu Pana Jarosława Boryczki, wręczyła uczniom zaświadczenia kwalifikacyjne, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, uprawniające do obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego w kategorii II WJO, czyli Wózków Jezdniowych Podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych.

Uzyskanie dodatkowej kwalifikacji, było możliwe dzięki uczestnictwu uczniów w jesiennej edycji kursu „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej” oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku podczas egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Kurs ten był organizowany w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Skorzystało z niego 10 uczniów z klas IV Technikum: Agrobiznesu, Budowlanego oraz Inżynierii Środowiska i Melioracji.

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego jest respektowane we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej.

Tylko w okresie od września do stycznia 2012 roku,   60  uczniów z  ZSP w Brniu  uzyskało dodatkowe kwalifikacje poprzez uczestnictwo w  kursach: brukarz, murarz tynkarz oraz nowoczesne techniki wykończeniowe.

Uczniom gratulujemy uzyskania dodatkowych uprawnień, a wszystkich chętnych  zapraszamy na kolejne kursy.

Już w styczniu 2013 roku szkoła rozpoczyna nabór na następujące kursy:

1. Spawanie MAG

2. Spawanie łukowe

3. Operator wózka widłowego

4. Prawo jazdy kategorii T

5. Obsługa kas fiskalnych i fakturowanie

6. Florysta – bukieciarz

W tym roku mija już 15 lat, odkąd po raz pierwszy, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, najzdolniejsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, otrzymali Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Uroczyste przyznanie tej nagrody, w obecności Małopolskiego Kuratora Oświaty – Aleksandra Palczewskiego, dla stypendystów z powiatu dąbrowskiego, bocheńskiego, brzeskiego i tarnowskiego, odbyło się 12 grudnia 2012 roku w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta Tarnowa.

Naszą szkołę godnie reprezentował uczeń IV Klasy Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji – Wojciech Rembowski, który w ubiegłym roku szkolnym m. inn. został laureatem II miejsca Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym Inżynieria i Ochrona Środowiska oraz osiągnął najwyższą w naszej szkole średnią ocen wynoszącą  5,29.

Stypendystom z powiatu dąbrowskiego, reprezentujący go Wicestarosta Robert Pantera wręczył również drobne upominki oraz adresy okolicznościowe skierowane od przedstawicieli samorządu powiatowego.

Otrzymanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów to doskonała możliwość, aby zobaczyć siebie na tle innych uzdolnionych uczniów, którzy również swoją ciężką pracą osiągają sukces. Wystąpić przed najlepszymi uczniami z terenu regionu to także wielkie przeżycie, które z pewnością mobilizuje do dalszej pracy.

5 grudnia 2012 w naszej szkole miał miejsce Dzień Patrona,  Władysława Stanisława Reymonta. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, wśród nich między innymi:ks. Jan Rybak, Proboszcz Parafii Olesno, Robert Pantera - Wicestarosta Dąbrowski, Witold Morawiec - Wójt Gminy Olesno, Stanisław Krawiec - Dyrektor Centrum Polonii-Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Maria Sztorc - Skarbnik Powiatu, Krzysztof Michalak - Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Mariola Smolorz - Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Małgorzata Morawiec - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie, Barbara Wójcik - Dyrektor Gimnazjum w Oleśnie, Marcin Jarzwiec - Dyrektor Gimnazjum w Gruszowie Wielkim, Krzysztof Krakowski - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, Bogdan Kolano - Dyrektor Gimnazjum w Szczucinie, Jacek Brożek - Wicedyrektor Gimnazjum w Luszowicach oraz Grzegorz Liguz - Przewodniczący Rady Rodziców.

Akademia rozpoczęła się od uroczystego wprowadzenia sztandaru szkoły. Następnie głos zabrali Dyrektor Szkoły, Jarosław Boryczka i Wicestarosta Powiatu, Robert Pantera. Po przemówieniach nastąpiła część artystyczna poświęcona życiu i twórczości artysty poprowadzona przez Katarzynę Kogut i Pawła Grzesika. Przypomniano w krótkiej inscenizacji okoliczności otrzymania Nagrody Nobla przez pisarza, prezentacja multimedialna przybliżyła ważne wydarzenia z życia W.S. Reymonta oraz jego dzieło, powieść „Chłopi”. Dodatkową atrakcją były żartobliwe piosenki, tematycznie związane z życiem szkoły, stworzone do popularnych melodii, a wykonane przez: Katarzynę Rozkuszkę, Magdalenę Węgiel i Wioletę Skowron oraz towarzyszący im zespół muzyczny.

Uczniowie przygotowali także quiz dla zaproszonych gości, w którym nagrodą główną był „Puchar Boryny". W konkursie zwyciężył pan Grzegorz Liguz - Przewodniczący Rady Rodziców.

Nad przygotowaniem uczniów do występu czuwali nauczyciele: Barbara Babiarz,  Magdalena Marciniak i Bogdan Kowal.

 

 

W sobotę 8 grudnia odbył się finał Szlachetnej Paczki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu.

Nasza szkoła jest pionierem Kampanii Szlachetna Paczka na cały Powiat Dąbrowski. Dzięki nam powstał rejon pn. Dąbrowa Tarnowska i okolice. Jako pierwsi mamy Lidera Rejonu Panią Joannę Janus – pedagoga szkolnego, oraz wolontariuszki wspomagające – uczennice klasy II Technikum Agrobiznesu, Inżynierii Środowiska i Melioracji: Katarzynę Kogut, Natalię Sajdak oraz Marię Chmurę.

Podczas sobotniej akcji finałowej gościliśmy Darczyńców z Powiatu Dąbrowskiego oraz z Tarnowa, którzy pomogli wszystkim rodzinom (14 rodzin) zakwalifikowanym do udziału w projekcie. To dzięki Darczyńcom kampania przyniosła spodziewane efekty; rodziny otrzymały konkretną pomoc. Darczyńcy przygotowując rodzinom paczki spełnili ich najważniejsze potrzeby oraz marzenia. Sprawili radość oraz przywrócili rodzinom wiarę w bezinteresowną pomoc drugiego człowieka.

Obdarowane Rodziny składają serdeczne podziękowania wszystkim anonimowym Darczyńcom.

Podziękowania kierujemy w stronę wolontariuszy: Anny Pasternak,  Ewy Pasternak, Sylwii Ryczek, Agnieszki Ruty, Martyny Bartoń oraz Mariusza Wielgusa. Wasz wysiłek, trud, zaangażowanie, pozytywna energia, hart ducha przyczyniły się do powodzenia akcji oraz do wielkiej radości obdarowanych.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do tej akcji, Darczyńcom oraz Wolontariuszom. Serdeczne podziękowania składamy na ręce Pana Krzysztofa Zawady za zorganizowanie transportu przy rozwożeniu paczek do rodzin, Pani Małgorzacie Wajda za przygotowanie dla nas banneru informującego o Magazynie Szlachetnej Paczki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu , Państwu Olesiom oraz właścicielom cukierni w Oleśnie za przygotowanie dla darczyńców poczęstunku w postaci słodkich wypieków.

 

W poniedziałek 3 grudnia 2012 roku, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbyła się uroczysta Gala Stypendialna z okazji wręczenia stypendiów SAPERE AUSO - Małopolskiej Fundacji Stypendialnej dla najlepszych uczniów i studentów w roku szkolnym i akademickim 2012/2013.

 

 

 

W tym roku stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe, jako jedyny uczeń z powiatu dąbrowskiego, otrzymał Wojciech Rembowski z klasy IV Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu.

 

Podczas gali zostały również wręczone nagrody w ramach Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego oraz wyróżnieni laureaci konkursów „Małopolska Szkoła z Pasją” i „Mam zawód. Mam fantazję”.

 

Galę prowadzili, znani z radia RMF FM, dziennikarze: Witold Lazar oraz Przemysław Skowron.  Podczas uroczystości wystąpił krakowski Kabaret pod Wyrwigroszem, świętujący w tym roku 18-lecie swojego istnienia.

 

Sapere Auso - Małopolska Fundacja Stypendialna została powołana przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Jej mottem stały się słowa Sapere Auso, czyli Temu, który odważył się być mądrym. Małopolska Fundacja Stypendialna stawia sobie za cel wspieranie tych wszystkich, którzy zadają sobie trud bycia mądrymi.

Strona 55 z 60

PREZENTACJA O SZKOLE

REKRUTACJA 2020/2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

BEZ CENZURY

 

bbc

ZSP BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top