Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu w Projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa uczestniczy od od 7 lat, począwszy od roku 2009, kiedy to szkoła otrzymała pierwszy Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo (najpierw na dwa lata), zaś w 2011 roku Certyfikat został przedłużony dla szkoły na kolejne5 lat (Uroczyste przekazanie przedłużenia Certyfikatu odbyło się 10 października 2011 roku: Szkoła Promująca Bezpieczeństwo)
W tym czasie podejmowaliśmy szereg działań (linki poniżej) zgodnych z Planem Działań w zakresie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

Spotkanie młodzieży z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  05-10-2021

Spotkanie z policjantem nt. odpowiedzialności karnej nieletnich 16-09-2021r.

Pogadanka policjanta nt. odpowiedzialności karnej nieletnich  07.04.2021r.

Włączenie się ZS w Brniu w akcję charytatywną dla Gabrysi 28.02.2021

„Emocje, uczucia, nastroje i popędy” warsztaty 14.02.2020
Pogadanka dla rodziców na temat zachowań ryzykownych młodzieży 23.01.2020

Profilaktyka cyberprzemocy 29-11-2019

Tydzień Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia 2019  (19-11-2019)

Dzień Walki z Glodem 09-10-2019

Konferencja „Gdy codzienne życie bardzo boli” 26.09.2019

Dzień bez przemocy 05.06.2019
Wielkanocne warsztaty decoupage 11.04.2019

Pogadanka z policjantem dla uczniów klasy I Szkoły Branżowej 27.03.2019
Akcja honorowego oddawania krwi 27 marca 2019 

Pogadanka z policjantem dla uczniów klasy pierwszej 12.03.2019

Spotkanie przedstawicieli Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie oraz Młodzieżowego Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej z młodzieżą klasy IV 21.02.2019r.
Tydzień Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia 21 – 28 listopada 2018 r.

Udział młodzieży klasy I TAKTB w konferencji „Gdy codzienne życie boli" 23-10-2018

Dzień Walki z Głodem 2018 25-10-2018
Pogadanka z policjantem w klasie II TB 09-10-2018
Spotkanie Stowarzyszenia Klub „Amazonka” z młodzieżą klasy IV     21-09-2018
Dzień Bez Przemocy z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.   04-06-2018
Debata społeczna pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”  07-06-2018
Spotkanie przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej z rodzicami luty 2018
Świąteczne warsztaty decoupage grudzień 2017
Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej 04-12-2017
Tydzień Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia 2017
Lekcja z psychologiem 07-11-2017
Spotkanie Partnerów Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa 04-10-2017
Spotkanie psychologa PCPR z rodzicam 15-09-2017
Spotkanie policjantów z uczniami i nauczycielami ZSP w Brniu 2017
Dzień Bez Przemocy 2017

Warsztaty plastyczne w technice decoupage
Pogadanka z policjantem dla uczniów klas III TAKTB, I TAK, I TB
Podsumowanie Tygodnia Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia
Dzień krwiodawstwa
Dzień Walki z Głodem 2016
Szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją
Pogadanka psychologa nt. zaburzeń nastroju u nastolatków
Spotkanie z młodzieżą na temat odpowiedzialnych zachowań w sieci
Tydzień Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia 2015
Akcja krwiodawstwa Szkolnego Koła PCK
Spotkanie młodzieży klas I z policjantem
Pogadanka na temat zaburzeń odżywiania

Dzień Walki z Głodem 2015

Oprócz realizacji poszczególnych działań służących podniesieniu bezpieczeństwa w szkole oraz wokół niej tak pod względem organizacyjnym, profilaktycznym jak i technicznym i w zakresie infrastruktury, odbywały się ponadto spotkania z Partnerami Projektu. Ostatnie z takich spotkań miało miejsce 8 grudnia 2015 roku (Spotkanie Partnerów Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa).

Celami, które przyświecały w realizowaniu Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w szkole było:
W aneksie (opracowanym 25.01.2011 r.) dotyczącym podejmowania innowacji w ramach Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa zaznaczyliśmy cztery główne obszary, wokół których ustaliliśmy nowe przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki i podtrzymania obecnej sytuacji odpowiadającej za poziom bezpieczeństwa w placówce.
Zakres tych działań (obszarów) obejmował:
I. Profilaktykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym
II. Profilaktykę bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia
III. Profilaktykę prozdrowotną
IV. Profilaktykę zachowań niepożądanych wśród młodzieży.
Głównymi celami, które przyświecały realizacji tych założeń, były:
 uświadomienie młodzieży niebezpieczeństw wynikających z braku rozwagi i nieodpowiedzialności w ruchu drogowym zarówno jako kierowca, jak i pieszy czy rowerzysta.
 propagowanie postaw odpowiedzialności uczniów za zdrowie oraz życia swoje i innych osób oraz reagowanie w sytuacjach zagrożenia poprzez wprowadzanie działań z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych.
 podnoszenie świadomości zdrowotnej wśród młodzieży, w tym uwrażliwianie na działania związane
z potrzebą badań profilaktycznych;
 promocja zdrowia, aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.
 uświadomienie uczniom i rodzicom skutków, jakie niosą za sobą zachowania ryzykowne.
 podejmowanie inicjatyw służących wychodzeniu naprzeciw trudnościom i problemom okresu dorastania.

W chwili obecnej szkoła realizuje działania zmierzające do uzyskania Certyfikatu Lidera Szkoły Promującej Bezpieczeństwo (złożyliśmy wniosek o przyznanie dla szkoły tytułu Lidera wraz z wymaganą dokumentacją w październiku 2016 roku), zawarte w Planie Działań w Zakresie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa 2016/2017.

REKRUTACJA 2021/2022

   

 

PREZENTACJA O SZKOLE

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top