19 października 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu odbyła się pogadanka dotycząca zaburzeń odżywiania, przeprowadzona przez Panią mgr Annę Kijak – psychologa Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.
W pogadance wraz z zajęciami warsztatowymi uczestniczyły

dziewczęta klas I – III technikum, ponieważ jadłowstręt psychiczny występuje u 0,3 do 0,5 % populacji nastolatek i młodych kobiet, natomiast bulimia dotyczy 1% tej populacji, zaś w ogóle anoreksja około 20 – krotnie częściej występuje u dziewczynek niż u chłopców. W przypadku bulimii stosunek chorujących dziewczynek do chłopców wynosi 30:1.
Dane dotyczące występowania jadłowstrętu , bulimii i ich atypowych postaci wskazują, że w każdej klasie szkoły średniej choroba może dotyczyć nawet dwóch osób.
Pani psycholog wyjaśniła czym jest anoreksja i bulimia, omówiła przyczyny zaburzeń odżywiania, fakty i mity dotyczące zaburzeń odżywiania oraz podała metody leczenia tychże zaburzeń. Część warsztatowa natomiast miała na celu uświadomić uczestniczkom spotkania w jakim stopniu przejmujemy się opinią innych na swój temat. Nastolatki, które są predysponowane do wystąpienia jadłowstrętu, zazwyczaj w dzieciństwie były nadmiernie uległe, perfekcyjne, z niską samooceną. W okresie dojrzewania są one zbyt mało asertywne i mają trudności w uzyskiwaniu własnej odrębności i samodzielności . W przypadku bulimii, podczas napadu obja-dania się chora/y ma poczucie braku kontroli nad tym co i ile zjada. Po napadzie „żarłoczności" pojawiają się poczucie winy i lęk przed przyrostem masy ciała. Jednocześnie chora/y odczuwa ulgę w związku z pozbyciem się napięcia lub innych nieprzyjemnych uczuć (osamotnienia, smutku, pustki, złości), które poprzedzają napad.
Leczenie anoreksji i bulimii to przede wszystkim troskliwa opieka lekarska, psychote-rapia a w domu wsparcie i życzliwość najbliższych. Przy bulimii częściej pacjent/ka otrzymuje leki (przeciwdepresyjne), które w początkowym okresie leczenia mogą pozwolić na zmniejszenie częstotliwości napadów bulimicznych oraz mają wpływ na poprawę nastroju.

Profilaktyka zaburzeń odżywiania przeprowadzona przez panią psycholog, odbyła się w ramach Planu Działań w zakresie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa 2015/2016.

REKRUTACJA 2021/2022

   

 

PREZENTACJA O SZKOLE

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top