Dnia 8 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu odbyło się spotkanie Partnerów Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, w którym to projekcie szkoła uczestniczy od 2009 roku. Ostatnim etapem, którego uwieńczeniem ma być nadanie szkole

Certyfikatu Lidera Projektu jest podsumowanie dotychczasowych działań szkoły, które były w ramach projektu realizowane przez 6 ostatnich lat. Szkoła będzie się ubiegała o ten tytuł już w przyszłym roku kalendarzowym. Wśród zaproszonych gości znalazły się następujące osoby:
Główny Koordynator Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł. asp. Agata Bulwa, Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej inspektor Andrzej Kupiec,
Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej podkom. Witold Łopata, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Bogusława Molak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej bryg. Robert Kłósek, Psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Anna Kijak, Przewodnicząca Rady Sołeckiej miejscowości Breń Pani mgr Teresa Rygielska, Dyrektor Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu Pan Stanisław Krawiec, Przewodnicząca Rady Rodziców ZSP w Brniu Pani Celina Rodak.
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ZSP w Brniu: Przewodnicząca Patrycja Rodak, Zastępca Krystian Wajda, Skarbnik Dawid Świątek.
Spotkaniu przewodniczył Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu mgr Jarosław Boryczka oraz koordynatorzy Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w szkole:
mgr Joanna Janus – pedagog szkolny oraz mgr inż. Agata Dziedzic – Stolińska – nauczyciel przedmiotów zawodowych w technikum budownictwa.
Po przywitaniu gości przez dyrektora szkoły, koordynatorzy projektu wspólnie z dyrektorem przestawili zakres zrealizowanych działań z zakresu infrastruktury i profilaktyki począwszy od roku 2009. Zaprezentowano również przewidywane działania, które szkoła zamierza zrealizować do czerwca 2016 roku. Ponadto każdy z zaproszonych gości przedstawił własne propozycje wsparcia szkoły w realizacji zadań wynikających z projektu.
Dyrektor i koordynatorzy projektu składają serdeczne podziękowania partnerom za dotychczasową współpracę i za podejmowanie nowych działań na rzecz utrzymania oraz poprawy bezpieczeństwa uczniów.

REKRUTACJA 2020/2021
 

PREZENTACJA O SZKOLE


BEZ CENZURY

 

bbc

ZS BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top