Dnia 15 września 2017 roku psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, pani mgr Aleksandra Zaczkiewicz wygłosiła w ZSP w Brniu krótką pogadankę do rodziców na temat możliwości uzyskania wsparcia
i pomocy ze strony PCPR w sytuacjach kryzysowych

 

, przemocy w rodzinie. Przy okazji poinformowała rodziców o właściwych postawach rodzicielskich, metodach i formach wychowania oraz radzeniu sobie z sytuacjach trudnych, a także o konsekwencjach stosowania przemocy wobec dzieci. Pogadanka miała charakter propagujący przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Po spotkaniu z rodzicami pani psycholog przekazała szkole ulotki informujące o przemocy oraz o możliwościach uzyskania pomocy, a także pełniła dyżur z możliwością skorzystania przez rodziców z indywidualnej porady. Ponadto rodzicom została przekazana informacja o możliwości skorzystania z porady pani psycholog Aleksandry Zaczkiewicz w PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej we wtorki w godzinach od 10 do 13.
Działanie to wpisuje się w zadania realizowane w związku ze Zintegrowaną Polityką Bezpieczeństwa szkoły jako Lidera Projektu Promującego Bezpieczeństwo.

REKRUTACJA 2020/2021
 

PREZENTACJA O SZKOLE


BEZ CENZURY

 

bbc

ZS BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top