8 listopada 2017 r. w siedzibie Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Wśród wyróżnionych znalazła się uczennica klasy czwartej Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu, Karolina Dobrzyńska, która z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty Pani Barbary Nowak osobiście odebrała to zaszczytne wyróżnienie.

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dostaje uczeń liceum ogólnokształcącego lub technikum, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, w pozostałych osiągając wyniki co najmniej dobre.
W wyniku klasyfikacji końcoworocznej w klasie trzeciej technikum , Karolina uzyskała średnią ocen 5,35 i wzorowe zachowanie.

Gratulujemy Karolinie i życzymy dalszych sukcesów.

PREZENTACJA O SZKOLE

REKRUTACJA 2019/2020

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

BEZ CENZURY

 

bbc

ZSP BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top