13 listopada 2017 r. w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II" uczniowie IV klasy Technikum Architektury Krajobrazu uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej. Tematem zajęć były: „Zagrożenia środowiska wynikające ze stosowania nawozów". Zajęcia prowadziła pani dr inż. Monika Tabak, która najpierw przedstawiła prezentację na temat podziału, właściwości oraz oddziaływania nawozów na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, a następnie w części praktycznej uczniowie wykonywali ćwiczenia polegające na wykrywaniu składników nawozów.

PREZENTACJA O SZKOLE

REKRUTACJA 2019/2020

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

BEZ CENZURY

 

bbc

ZSP BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top