Dnia 4 grudnia 2017 roku odbyła się II tura szkolenia dla uczniów szkoły, dotyczącego udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia we wszystkich grupach wiekowych (niemowlak, dziecko, dorosły) z użyciem AED

(Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora). Oprócz tego uczestnicy szkolenia (klasy: I TB, II TAK, III TAK) dowiedzieli się jak postępować z poszkodowanym w wypadkach samochodowych, w omdleniach, ataku padaczki, ciała obcego
w drogach oddechowych, zawale mięśnia sercowego, udarze mózgu oraz co to jest pozycja boczna bezpieczna. Szkolenie prowadził przedstawiciel Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, pan Jan Koza, instruktor ratownictwa medycznego.
Z kolei I tura szkolenia odbyła się 18 października 2017 roku, w klasach:
IV TAKTB, III TBTOR, a przeprowadziła je pani kierownik Szkoły Ratownictwa Medycznego mgr Bożena Woźniak, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego.
Szkolenie to wpisuje się w działanie dodatkowe w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Szkolenie odbyło się w ramach projektu finansowanego ze środków I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

REKRUTACJA 2021/2022

 



  

 

PREZENTACJA O SZKOLE

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top