7 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu odbyła się debata społeczna pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ", z udziałem młodzieży szkolnej, nauczycieli, dyrektora szkoły oraz sześciu przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Prelegentami debaty byli: komendant KPP w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach, rzeczniczka policji mł. asp. Ewelina Fiszbain oraz naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej podkom. Witold Łopata.


Podczas debaty zostały poruszone kwestie związane ze zjawiskiem cyber-przemocy, gdzie szczególną uwagę zwrócono na szykanowanie w sieci, wykorzystanie bez zgody czyjegoś wizerunku oraz na tzw. hejterstwo. Ponadto uwagę zwrócono na treści szkodliwe w Internecie (rasizm, pornografia, nakłanianie do samobójstwa). Prelegenci poinformowali także, że negatywne komentarze w sieci są formą przemocy, zaś przesyłanie linków ze szkodliwymi treściami poprzez aplikację „Messenger" jest karalne.
Prowadzący debatę przytoczyli autentyczne przykłady dotyczące zachowań przemocowych z wykorzystaniem Internetu, jak np. obrażające kogoś zdjęcie z „Facebooka" przywołując jednocześnie fakt, że ten portal społecznościowy przechowuje czyjeś informacje, zdjęcia czy komentarze przez 10 lat.
Podczas debaty zwrócono również uwagę na karalność. Pan Komendant przypomniał młodzieży, że do większości firm konieczne jest zaświadczenie o niekaralności, a popełnienie czynu zabronionego może spowodować, że za kimś całe lata „ciągnąć się" będzie opinia osoby mającej w przeszłości konflikt z prawem. Poinformował również, że firmy często same zwracają się do Policji o opinię danej osoby z jej przeszłości (czy osoba nie figurowała w policyjnych kartotekach, np. Zakłady Mechaniczne w Tarnowie).
Oprócz powyższego przedstawiciele policji przypomnieli młodzieży o zachowaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz nad wodą z racji zbliżających się wakacji.
Debata ta wpisuje się w Zintegrowany Plan Działania w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa jako działanie dodatkowe w roku szkolnym 2017/2018.

REKRUTACJA 2020/2021
 

PREZENTACJA O SZKOLE


BEZ CENZURY

 

bbc

ZS BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top