Rekrutacja na staże zawodowe w ramach projektu „Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych"
Uczniowie technikum budownictwa i technikum architektury krajobrazu zainteresowani odbyciem stażu zawodowego w okresie wakacji proszeni są o złożenie deklaracji potwierdzających chęć odbycia stażu w sekretariacie szkoły do dnia 15 czerwca 2018 roku.
Staże odbywać się będą od 25 czerwca do 31 sierpnia 2018 w przedsiębiorstwach w branżach mechaniczno –

mechatronicznej, budowlanej, elektryczno – elektronicznej, rolno-przetwórczej oraz usługowej. Staż zawodowy to forma nabywania umiejętności praktycznych przez ucznia w przedsiębiorstwie w dni wolne od zajęć szkolnych, która zakresem wykracza poza ramy określone dla praktyki zawodowej. Okres realizacji stażu wynosi 160 godzin ( cztery tygodnie). Za udział w stażu uczeń może ubiegać się o stypendium stażowe w wysokości 1500 zł. Ponadto zwracane są koszty dojazdu do miejsca odbywania stażu środkami komunikacji publicznej.
ZSP w Brniu

PREZENTACJA O SZKOLE

REKRUTACJA 2020/2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

BEZ CENZURY

 

bbc

ZS BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top