9 października 2018 roku, pani aspirant Agata Bulwa z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej przeprowadziła pogadankę w klasie II TB na temat odpowiedzialności karnej nieletnich. Poruszyła kwestie dotyczące m. in. przejawów demoralizacji (którymi są np. spożywanie alkoholu, palenie papierosów, wagarowanie) u młodzieży.

Przypomniała, że osoby, które ukończyły 17 rok życia odpo-wiadają za wykroczenia i przestępstwa przed sądem rejonowym, a nie przed rodzinnym. Najczęstszymi problemami wśród młodzieży, z którymi policja się styka, są: kierowanie bez uprawnień (motorowerem, motocyklem, samochodem), kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających, pobicia, bójki, brak badań technicznych pojazdu, posiadanie narkotyków, dopalaczy, kradzieże.
Pani aspirant poinformowała również, że kara za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości (pow. 0,25 mg /l) wynosi od 5 tysięcy złotych. Jeżeli komuś zabrano prawo jazdy to kierowanie pojazdem bez uprawnień jest przestępstwem.
Ponadto została poruszona kwestia świadectw o niekaralności. Pracodawcy często dowiadują o przeszłości potencjalnego pracownika z facebook'a. powinno się więc mieć na uwadze jakie treści czy zdjęcia się umieszcza. W Sądowym Rejestrze Osób Skazanych informacja o przestępstwie popełnionym przez daną osobę widnieje przez 5 lat. Nie dotyczy to jednak informacji o poważnym przestępstwie.
Pani policjant opowiedziała jeszcze o różnicy między kradzieżą wykroczeniową a przestępczą, a także o kupowaniu czegoś za zaniżoną cenę (paserstwo), które jest karalne. Przestępstwem jest, jeśli kogoś popchniesz, uderzysz i coś mu zabierzesz. Również nakłanianie innych osób do przestępstwa jest karalne. Poza tym, przestępstwem jest publikowanie cudzych zdjęć bez czyjejś zgody. Po zakończeniu pogadanki uczniowie mogli zadawać pani aspirant pytania.
Pogadanka stanowi jedno z działań Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, przeznaczone do realizacji w roku szkolnym 2018/2019.

REKRUTACJA 2020/2021
 

PREZENTACJA O SZKOLE


BEZ CENZURY

 

bbc

ZS BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top