Dnia 21.02.2019 r. odbyło się spotkanie młodzieży klasy IV TAKTBTOR z doradcami zawodowymi z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie: panią mgr Katarzyną Chrzanowską, panią mgr Moniką Gospodarek – Strojny oraz z panią pośrednik oraz koordynator MCK mgr Magdaleną Wawrzynek z Młodzieżowego Centrum Kariery
w Dąbrowie Tarnowskiej.


Podczas spotkania zaprezentowano uczniom aktualną ofertę kursów zawodowych i ofert pracy Młodzieżowego Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej. Pani Magdalena Wawrzynek zaproponowała uczniom możliwość ukończenia kursów zawodowych oraz sposobność odbycia po kursach stażu; uczniowie absolwenci mogą w ten sposób uzupełnić posiadane przez nich kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Takie możliwości daje np. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI".
Doradcy Zawodowi z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie przeprowadzili wśród uczniów zajęcia warsztatowe, mające na celu poznanie ich mocnych stron i predyspozycji zawodowych co stanowi podstawę w wyborze dalszej drogi eduka-cyjno – zawodowej.
Dzięki tym informacjom uczniowie dowiedzieli się o możliwościach zdobycia doświadczenia zawodowego oraz podniesienia kwalifikacji.
Przedstawiciele Centrum Edukacji i Pracy OHP z Tarnowa jak również Młodzieżowego Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej są partnerami szkoły w Projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, a zatem ich działania wpisują się w plan działań podejmowanych z tego zakresu w bieżącym roku szkolnym. Ponadto spotkanie z doradcami zawodowymi stanowi realizację działań z zakresu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

PREZENTACJA O SZKOLE

REKRUTACJA 2019/2020

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

BEZ CENZURY

 

bbc

ZSP BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top