Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest pierwszym świętem państwowym w ciągu roku.
W 2009 roku organizacje kombatanckie w Polsce zawnioskowały o ustalenie 1 marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia. W 2010 roku prezydent Lech Kaczyński podjął inicjatywę

ustawodawczą mającą na celu uchwalenie nowego święta.

W uzasadnieniu dołączonym do projektu ustawy pierwszy raz padła nazwa "Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych".
W dniu 01 marca uczniowie szkoły upamiętnili ten dzień uroczystym apelem. Odśpiewano hymn państwowy. Uczennice klasy III technikum przybliżyły zebranym sylwetki bohaterów walczących z komunistami o wolną Polskę.
"Żołnierze wyklęci" byli członkami antykomunistycznego i niepodległościowego ruchu partyzanckiego, który w latach 1944-1953 stawiał opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, walcząc z radzieckimi służbami bezpieczeństwa i podporządkowanymi im organami w Polsce.
W ostatni dzień II wojny światowej na terenie Polski działało 80 tysięcy partyzantów antykomunistycznych. Blisko 77 tysięcy z nich zostało ujawnionych w trakcie amnestii po sfałszowanych wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku. Po masowych aresztowaniach i ujawnieniach żołnierzy podziemia przez UB, część zatrzymanych została skazana na kary śmierci lub więzienia za prowadzenie działalności antypaństwowej. 20 tysięcy więźniów politycznych poniosło śmierć w zakładach karnych.

PREZENTACJA O SZKOLE

REKRUTACJA 2019/2020

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

BEZ CENZURY

 

bbc

ZSP BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top