Dnia 12 marca 2019 roku odbyła się pogadanka dla klasy pierwszej technikum architektury krajobrazu i technikum budownictwa na temat odpowiedzialności karnej nieletnich. Pogadankę przygotowała oraz przeprowadziła pani asp. Ewelina Fiszbain z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Towarzyszył jej pan dzielnicowy asp. Marek Sołtys.

Pani prelegent przypomniała młodzieży czym jest demoralizacja (m.in. palenie wyrobów tytoniowych, spożywanie alkoholu, narkotyki niewywiązywanie się
z obowiązku szkolnego, opuszczanie dużej ilości godzin). Uświadomiła ponadto konsekwencje prawne w przypadku popełnienia czynów karalnych, odpowiedzialność prawną nieletnich w świetle obowiązujących przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Podkreśliła zarazem, że odpowiedzialność wzrasta wraz z wiekiem; osoba po 15 r.ż., która popełnia szczególne przestępstwo, odpowiada jak osoba dorosła. Została poruszona również kwestia dotycząca bezpieczeństwa w sieci. Pani aspirant zwróciła uwagę o braku roztropności użytkowników portali społecznościowych w przypadku umieszczania danych na Facebook'u, zwłaszcza numeru telefonu. Łatwo wówczas o kradzież danych, podszywanie się pod konta użytkowników.
Oprócz powyższego, pani aspirant zwróciła uwagę na kryteria rekrutacji do zawodu policjanta, na prośbę osób zainteresowanych pracą w Policji.
Na końcu zajęć uczniowie mogli zadawać pytania.
Zajęcia stanowią realizację zadań obejmujących szkolny program profilaktyczno – wychowawczy, a także są wpisane w działania z zakresu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa na rok szkolny 2018/2019.

REKRUTACJA 2020/2021
 

PREZENTACJA O SZKOLE


BEZ CENZURY

 

bbc

ZS BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top