27 marca 2019 roku odbyła się pogadanka dla klasy pierwszej Szkoły Branżowej na temat odpowiedzialności karnej nieletnich. Pogadankę przeprowadził pan mł. asp. Paweł Chwałek z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Pan prelegent przypomniał młodzieży czym jest demoralizacja (m.in. palenie wyrobów tytoniowych, spożywanie alkoholu, narkotyki niewywiązywanie się z obowiązku szkolnego, opuszczanie dużej ilości godzin). Nawiązał do najczęstszych przewinień popełnianych przez nieletnich,

jakimi są oszustwa internetowe, używanie środków odurzających (głównie marihuany, zwracając uwagę na fakt, że narkotyk ten pozostaje w organizmie nawet do pół roku czasu). Przedstawił skutki uboczne zażywania substancji psychoaktywnych. Ponadto została poruszona kwestia zaświadczeń o niekaralności (niefigurowanie w Rejestrze Karnym), w przypadku ubiegania się o zatrudnienie, ponieważ coraz częściej pracodawcy chcą wiedzieć, czy pracownik nie był wcześniej karany. Zaświadczenie o niekaralności wydaje Krajowy Rejestr Karny.
Na końcu zajęć uczniowie mogli zadawać pytania.
Zajęcia były kontynuacją zadań obejmujących szkolny program profilaktyczno – wychowawczy, a także są wpisane w działania z zakresu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa na rok szkolny 2018/2019.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

BEZ CENZURY

 

bbc

ZSP BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

PROJEKTY

 

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top