Dnia 5 czerwca 2019 roku odbył się w ZSP w Brniu Dzień Bez Przemocy – akcja zwracająca uwagę na idee budowania jedności i integrowania poprzez wzajemne poznanie, spędzenie ze sobą czasu wolnego w sposób radosny, a przy tym konstruktywny. Służą temu przygotowane gry i ćwiczenia dydaktyczne sprzyjające budowaniu atmosfery zaufania.

Akcja ta, która od 13 lat jest organizowana w szkole, promuje także ideę „fair – play" wśród uczniów w codziennym życiu w myśl zasa-dy, aby „częściej podawać sobie rękę niż podstawiać nogę".
Uczniowie w poszczególnych grupach zmagali się z zadaniami konkursowymi, m. in. wypowiedzeniem łamańców językowych z pełną buzią pianek, zjedzeniem ciastka bez użycia rąk, zapoznaniem się z historią miejscowości Breń po to, aby następnie odpowiedzieć na przygotowane pytania czy odszyfrowaniem zdań zapisanych alfabetem Morse'a. Ponadto odbył się sprawdzian z zakresy precyzji w wykonywaniu zadań (gra dydaktyczna z jajkiem), a na końcu uczestnicy mieli wykonać plakat promujący zachowania „fair play", zachowania przeciw przemocy. Za te działania mogli uzyskiwać punkty, które przełożyły się w rezultacie na ocenę z zachowania.
Rywalizowały ze sobą klasy I: Szkoły Branżowej oraz Technikum Budowlanego
i Architektury Krajobrazu. Po podliczeniu punktacji uzyskanej przez cztery grupy, największą ilość punktów uzyskała grupa I (23,5 punktu), którą reprezentowali: Maikel Miodowski, Paweł Starsiak, Mateusz Broda.
II. miejsce zajęła grupa IV (21,5 punktu), której przedstawicielami byli uczniowie szkoły branżowej: Michał Kozaczka, Ania Polek oraz Kamil Kułaga. Laureatami III miejsca, z punktacją 20,5 punktu została grupa II, reprezentowana przez Marysię Podosek oraz Adriana Płanetę, z kolei IV miejsce uzyskali uczniowie grupy III, tj. Jakub Małek i Kamil Kapłon z 19 punktami.
Inicjatywa ta wpisuje się w działania realizowane w ramach Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

REKRUTACJA 2020/2021
 

PREZENTACJA O SZKOLE


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

ZS BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top