Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu ogłasza początek rekrutacji do projektu „Rozwój młodzieży poprzez zagraniczne staże zawodowe" o numerze 2019-1-PL01-KA102-061574, realizowany z projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt zakłada wyjazd 42 uczniów szkoły pod opieką 4 nauczycieli na zagraniczny staż zawodowy w Grecji. Niniejsza rekrutacja dotyczy 24 uczniów Technikum Budowlanego oraz 18 uczniów Technikum Architektury Krajobrazu. Więcej szczegółów odnośnie grupy docelowej i kryteriów oceny uczestników, znajduje się w załączonym poniżej Regulaminie Rekrutacji. Chęć udziału w projekcie i jakiekolwiek zapytania prosimy zgłaszać u Koordynatora Projektu, Pani Katarzyny Matusik Kapuściak.

Harmonogram rekrutacji:
Przyjmowanie zgłoszeń: 12-23 sierpnia 2019 roku
Przedstawienie wstępnych wyników rekrutacji: 23 sierpnia 2019 roku
Procedura odwoławcza: 23-28 sierpnia 2019 roku
Zatwierdzenie wyników rekrutacji: 28 sierpnia 2019 roku
Podpisanie umów z uczestnikami: 2 września 2019 roku

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

REKRUTACJA 2020/2021
 

PREZENTACJA O SZKOLE


BEZ CENZURY

 

bbc

ZS BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top