Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III i IV technikum oraz kl. I i II branżowej szkoły I stopnia odbędzie się w dniu 17 września 2019 r. o godz. 17.00

Godz. 17.00 Spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły na sali gimnastycznej.
Godz. 17.15 Spotkanie rodziców z wychowawcami w klasach.
Godz. 18.00 Spotkanie dyrektora z przedstawicielami rad oddziałowych w celu wyboru prezydium Rady Rodziców.
Przekazanie informacji rodzicom o sposobie funkcjonowania dziennika elektronicznego oraz zasadach logowania.
Przekazanie informacji rodzicom uczniów klas IV technikum o harmonogramie i procedurach przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2020 roku.

PREZENTACJA O SZKOLE

REKRUTACJA 2019/2020

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

BEZ CENZURY

 

bbc

ZSP BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top