Dnia 9 października 2019 roku odbył się w szkole Dzień Walki z Głodem – akcja Szkolnego Koła PCK, której głównym celem jest uświadomienie społeczeń-stwu skali ubóstwa, która nie dotyczy wyłącznie krajów trzeciego świata, ale również Polski oraz skutków niedożywienia zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. W ZS w Brniu akcja ta od ponad

dekady przebiega w podobny sposób: młodzież przynosi produkty żywnościowe do przygotowania kanapek, którymi następnie częstują się wszystkie głodne osoby w szkole. Oprócz kanapek, owoców, uczniowie niejedno-krotnie przygotowują wypieki, co też miało miejsce w obecnej edycji. W związku z tym szczególne podziękowania kierujemy do uczniów i ich mam: Patrykowi Babiarzowi (I TB), Kacprowi Miroszka (I TBTAK), Bartkowi Kogutowi (I TB), Kacprowi Mazurkiewiczowi (I TB), Klaudii Wytrwał (IV TAK) za przygotowanie pysznych wypieków. Oprócz tego, chłopcy z klasy IV TB: Szymon Kiwior, Kamil Kopeć oraz Eryk Grabka przygotowali własnoręcznie gotowe danie w postaci parówek w cieście, tzw. hot dogi kibica. Z kolei Artur Waś (I TBTAK) przyniósł zakupione przez siebie drożdżówki.

Przygotowaniem kanapek zajęły się uczennice z klasy pierwszej TAK: Paulina Niemiec, Gabriela Zabawa, Rita Patryjak, Magdalena Deszcz, Karolina Przybyło, Natalia Klara, Paulina Mastalerz, Anna Kowal, Klaudia Bork; uczennice z klasy II TAKTB: Ada Waś, Katarzyna Zagraniczna, Maria Podosek; uczennice z klasy III TB: Karolina Wawrzonek, Natalia Ryczek oraz uczennice z klasy IV TAK: Patrycja Pikul, Anna Mastalerz, Justyna Kogut, Katarzyna Mikus, Anna Wójcik, Klaudia Wytrwał
i Monika Struziak.
Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy włączyli się w akcję. Podziękowania należą się nauczycielom, którzy także przynieśli produkty: p. A. Mazur – Pływacz,
p. B. Grzebieniowskiej, p. I. Świerczek oraz p. A. Dziedzic – Stolińskiej.
Uczniowie mogli również napić się ciepłej herbaty do kanapek i ciasta.
Akcja stanowi jedno z działań ujętych w programie profilaktyczno – wycho-wawczym oraz w planie działań Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa na bieżący rok szkolny.

REKRUTACJA 2020/2021
 

PREZENTACJA O SZKOLE


BEZ CENZURY

 

bbc

ZS BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top