W dniach 19 – 22 listopada odbył się w szkole Tydzień Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia. Jak corocznie zorganizowano działania mające na celu uzmysłowić młodzieży konsekwencje podejmowanych przez nich działań ryzykownych, promować zdrowie i zdrowy styl życia.
Podczas tygodnia miał miejsce

Światowy Dzień Rzucania Palenia (trzeci czwartek listopada). W związku z tym klasy I mogły zapoznać się z przyczynami sięgania przez młodych ludzi po substancje uzależniające (papierosy), składem dymu tytoniowego oraz jego wpływem na zdrowie człowieka.

W środę 20 listopada swoją pogadankę do młodzieży klas: I TAKTB, I TB, I SzB, II TAKTB wygłosił pan asp. szt. w st. spoczynku Stanisław Koćwin, który również mówił o szkodliwości substancji psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem nikotyny, alkoholu, konopii indyjskich i dopalaczy. Ponadto prelegent starał się wskazać młodzieży jak umiejętnie poszukiwać pomocy w sytuacjach trudnych. A to wszystko odbywało się w duchu postrzegania godności w każdym człowieku, na co składa się praca nad sobą, dbałość o dobre relacje z otaczającym światem, wartości takie jak miłość, wolność, odpowiedzialność.
Oprócz typowych prelekcji z zakresu zachowań ryzykownych, substancji psychoaktywnych, młodzież szkolna mogła również zbadać poziom cukru we krwi,
a także zmierzyć ciśnienie krwi.
Ostatnią formą zajęć z zakresu profilaktyki zachowań i sytuacji ryzykownych będą zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w sieci, które poprowadzi prawnik, pan Tomasz Walczak dn. 29 listopada br.
Wszystkie te zajęcia wpisują się w działania ujęte w Planie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, zaplanowanym do realizacji w roku szkolnym 2019/2020.

REKRUTACJA 2021/2022

   

 

PREZENTACJA O SZKOLE

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top