Dnia 29 listopada 2019 roku odbyła się pogadanka dla uczniów na temat cyberprzemocy. Zajęcia poprowadził pan radca prawny Tomasz Walczak. Klasy biorące udział w spotkaniu (I TAKTB, I TB, I BSz, II TAKTB, III TB, IV TAK, IV TB) zapoznane zostały z formami cyberprzemocy (straszenie, nękanie, szantażowanie), pojęciem

„hejtu" w sieci, zasadami ponoszenia odpowiedzialności przez osoby małolatnie, odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa, odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia, praw i obowiązków nieletniego w przypadku popełnienia czynu karalnego czy obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przez małolatniego. Oprócz tego pan prelegent zwrócił uwagę na prawo do ochrony własnego wizerunku, zezwolenia na użycie cudzego wizerunku oraz kwestii jego wymagalności, konsekwencji naruszenia prawa do wizerunku oraz kradzieży tożsamości w Internecie.

Pogadanka wpisuje się w działania szkoły służące promowaniu bezpieczeństwa w ramach planu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanego w roku szkolnym 2019/2020.

REKRUTACJA 2020/2021
 

PREZENTACJA O SZKOLE


BEZ CENZURY

 

bbc

ZS BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top