Martyna Bednarz, uczennica kl. IV technikum architektury krajobrazu stypendystą stypendium Prezesa Rady Ministrów.

W dniu 12 grudnia 2019 roku w auli Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie, odbyła się uroczystość wręczenia uczniom szczególnie uzdolnionym z terenu województwa małopolskiego, stypendium

Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2018/2019. Po raz drugi to zaszczytne wyróżnienie, które przyznawane jest 300 najzdolniejszym uczniom w województwie małopolskim, otrzymała z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty pani Barbary Nowak, uczennica kl IV technikum architektury krajobrazu Martyna Bednarz.

Zgodnie z art.90 h ustawy o systemie oświaty, stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

PREZENTACJA O SZKOLE


REKRUTACJA 2020/2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

BEZ CENZURY

 

bbc

ZS BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top