23 stycznia 2020 roku podczas zebrania wywiadowczego miała miejsce pogadanka dla rodziców szkoły na temat zachowań ryzykownych wśród młodzieży. Pogadankę wygłosił pan asp. szt. w st. spoczynku Stanisław Koćwin.
Głównym celem spotkania z rodzicami było dostarczenie im wiedzy na temat substancji psychoaktywnych i rzeczywistych zagrożeń jakie

te substancje wywołują, a także wskazanie możliwości redukcji czynników ryzyka przez rodziców i nauczycieli. Rodzice dowiedzieli się także w jaki sposób można ograniczyć agresję rówieśniczą i jak wspierać osoby uwikłane w tzw. przemoc domową. Prelegent zwrócił więc uwagę na używanie przez młodzież alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków, dopalaczy, zażywanie leków czy korzystanie z Internetu w sposób niekontrolowany. Omówił przy tym czynniki chroniące przed zachowaniami ryzykownymi, wskazał adresy instytucji dla osób uwikłanych w uzależnienie. Podkreślił, że „szaacunek do samego siebie, innych ludzi oraz otaczającego świata jest sposobem na rozwiązanie większości problemów".

Spotkanie z rodzicami wpisuje się w działanie zaplanowane w aktualnym roku szkolnym w Planie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.
Ufamy, że poprzez udział w tym spotkaniu, rodzice „dostrzegą nowe możliwości rozwiązywania sytuacji kryzysowych".

REKRUTACJA 2020/2021
 

PREZENTACJA O SZKOLE


BEZ CENZURY

 

bbc

ZS BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top