Informacja Dyrektora szkoły dla ucznia i rodzica w związku z rozpoczęciem od dnia 25 marca 2020 r. nauczania zdalnego
1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole, proces edukacyjny będzie realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r.
2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.
3. Zasady komunikacji z uczniami ustalają poszczególni nauczyciele.
4. W zdalnym nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja poprzez dziennik elektroniczny Vulcan, pocztę elektroniczną, platformy edukacyjne, komunikatory lub grupy społecznościowe.


5. Przygotowane przez nauczyciela materiały do realizacji zawierać będą treści nauczania z podstawy programowej i będą:
a/ zgodne z tygodniowym planem lekcji,
b/ dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych w tym niepełnosprawności.
6. Monitorowanie postępów uczniów oraz zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności odbywać się będzie na podstawie form uzgodnionych z nauczycielem. Nauczyciele zobowiązani są do wpisywania na bieżąco ocen w dzienniku elektronicznym.
7. Frekwencja na zajęciach zdalnych podlega monitorowaniu. Nauczyciel w dowolnym czasie uzupełni frekwencje w dzienniku, jeżeli pojawią się takie przesłanki jak np.: logowanie do dziennika elektronicznego, potwierdzenie odczytania wiadomości, przesłanie materiałów do oceny, nawiązanie kontaktu z nauczycielem w sposób przez nich ustalony.
8. W razie braku współpracy ucznia z nauczycielem, nauczyciel informuje wychowawcę ucznia, a wychowawca nawiązuje kontakt z jego rodzicem.
9. O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor szkoły będzie informował poprzez dziennik elektroniczny
10. Na stronie szkoły w zakładce " Nauczanie Zdalne" będą sukcesywnie zamieszczane materiały oraz linki do stron
z materiałami dla uczniów do nauczania zdalnego.

Dyrektor szkoły Jarosław Boryczka

REKRUTACJA 2020/2021
 

PREZENTACJA O SZKOLE


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top