Informacja Dyrektora Szkoły dla rodziców i uczniów w związku z uruchomieniem aplikacji Microsoft Teams do realizacji nauczania zdalnego.

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie.
W związku z przedłużeniem zawieszenia zajęć w szkołach do dnia 25 maja 2020 roku i realizacji

nauczania w formie zdalnej, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu aplikacji Microsoft Teams do nauczania zdalnego.


Zobowiązuję wszystkich uczniów do zainstalowania oraz uruchomienia aplikacj i korzystania z niej w nauczaniu zdalnym.
Aplikacja Microsoft Teams to centrum pracy zespołowej, komunikator internetowy, pozwalający na organizację pracy przy pomocy wiadomości tekstowych, głosowych lub w formie wideokonferencji Pozwala na przesyłanie plików i ich udostępnianie a przede wszystkim posiada profesjonalne zabezpieczenia przed programami wyłudzającymi informację. Chcielibyśmy aby proces wdrożeniowy związany z uruchomieniem aplikacji zakończył się do dnia 30 kwietnia 2020 roku. Oczywiście, zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły
w sprawie wprowadzenia i uruchomienia w szkole aplikacji Microsoft Teams do nauczania zdalnego, dokumentacja przebiegu nauczania prowadzona jest w dalszym ciągu tylko poprzez dziennik elektroniczny.
Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące kwestii dydaktycznych i wychowawczych również będą tak jak do tej pory przekazywane w formie wiadomości umieszczanej w dzienniku elektronicznym z równoległym przekazaniem ich poprzez platformę Microsoft Teams.

Z poważaniem
Jarosław Boryczka
Dyrektor Szkoły

REKRUTACJA 2021/2022
 

PREZENTACJA O SZKOLE


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top