Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu
ogłasza Szkolny Konkurs Plastyczny na Mural lub graffiti odnoszące się do Zespołu Szkół w Brniu.

Regulamin określa warunki i zasady Konkursu na najlepszy projekt muralu lub graffiti, którego tematem przewodnim jest szkoła .

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół w Brniu


Cele konkursu:
• stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
• rozwijanie wrażliwości estetycznej.
Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do uczniów ZS Breń

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w dowolnym formacie, która może łączyć różne techniki i materiały. W konkursie biorą udział wyłącznie prace wykonane indywidualnie .Do pracy należy dołączyć informację z następującymi danymi autora :
Imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon.
Projekt muralu lub graffiti powinien się składać z dwóch części:
a) wizualizacji muralu lub graffiti
b) osobnego pliku z projektem.

2. Prace konkursowe należy przesyłać pocztą tradycyjną lub droga mailową: Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu, 33-210 Olesno, Breń 3, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Prace nagrodzone zostaną zaprezentowane na wystawie. Praca nagrodzona I miejscem zostanie zrealizowana na terenie Szkoły
4.Zasady przyznawania nagród: O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana Komisja Konkursowa w składzie: Przewodniczący - mgr Barbara Grzebieniowska, Członek - mgr Beata Kuchta, Członek – mgr inż. Małgorzata Piątek. Oceni ono prace według następujących kryteriów: *zgodność z tematem *kreatywność i wyobraźnia *estetyka. Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.
5..Udział w konkursie jest dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
6.Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora konkursu, pozostając do jego dyspozycji w ramach działalności statutowej.
7.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora
OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW
1.Po zakończeniu konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, w której skład wchodzić będą nauczyciele.
2.Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie I, II, i III miejsca oraz przyznanie wyróżnień.
3.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród rzeczowych i wyróżnień zgodnie z decyzją podziału zaproponowaną przez Komisję Konkursową.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania na wystawach, prezentacjach, lokalnej prasie i stronach internetowych tylko wybranych przez siebie prac
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Zgodnie z punktem 7 regulaminu przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora począwszy od daty wpłynięcia pracy na konkurs.
2.Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez Organizatora prac do druku w dowolnej liczbie publikacji i nakładzie, fotografii tych prac, umieszczania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, prezentowania oryginalnych prac publicznie w ramach działalności organizatora.
3.Zgłoszenie pracy plastycznej do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej: www.zspbren.pl. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo nie podanie ich spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie.

REKRUTACJA 2021/2022
 

PREZENTACJA O SZKOLE


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top