Od 1 czerwca 2020 roku szkoła organizuje konsultacje przedmiotowe dla uczniów. Uczniowie zainteresowani konsultacjami w zakresie nauczanych przedmiotów powinni skontaktować się z nauczycielem i ustalić datę i godzinę konsultacji.
W grupie nie może być więcej niż 12 osób.


Proszę wszystkich o zapoznanie się z przesłanymi materiałami odnośnie zasad sanitarnych obowiązujących w czasie pobytu w szkole, które są dostępne tutaj:
http://www.zspbren.pl/index.php/2-uncategorised/665-procedury-bezpieczenstwa-sanitarnego
Każdy uczeń biorący udział w konsultacjach w szkole, powinien dostarczyć podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów, oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do procedur do pobrania tutaj: https://drive.google.com/file/d/1ZMbSa7pUsbbWwfOv1xIJBV97fFjqMshD/view

Harmonogram konsultacji od 1 - 5 czerwca - będzie na bieżąco uaktualniany

 

Przedmioty zawodowe mgr inż. Alicja Krakowska 01.06. 2020 r. 14.15
Geografia, Biologia mgr Anna Mazur-Pływacz 03. 06. 2020 r. 11.00- 12.25
Przedmioty zawodowe mgr inż Małgorzata Piątek 03. 06. 2020 r. 12.00-14.00
Przedmioty zawodowe mgr inż. Katarzyna Matusik-Kapuściak 03. 06. 2020r. od 9.30
Chemia, Fizyka mgr Sabina Orłowska-Grzech 04. 06. 2020 r. 14.00
Przedmioty zawodowe mgr inż. Agata Dziedzic-Stolińska 05. 06. 2020 r. 7.30-9.45
10.00-14.00
Historia Krzysztof Kozaczka 05. 06. 2020 r. 13.20
Matematyka Marcin Kapuściak 03.06.2020r. klasy 1-3 godz. 10:30-11:30
Informatyka, mgr Jarosław Boryczka 01 i 05.06.2020 r. godz. 10.00 - 12.00

REKRUTACJA 2020/2021
 

PREZENTACJA O SZKOLE


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

ZS BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top