Proszę wszystkich abiturientów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego o zapoznanie się z informacjami w sprawie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w czerwcu 2020 roku, które są dostępne pod załączonymi poniżej linkami i na stronie szkoły w zakładce: Informacje na temat egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020


1. Wytyczne MEN, GIS i MZ dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200515%20Przeprowadzanie%20egzamin%C3%B3w%20COVID%20Wytyczne_WO.pdf
2. Harmonogram egzaminu maturalnego: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200520%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram%20AKTUALIZACJA.pdf
3.Komunikat o przyborach: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf
Proszę szczególnie o zapoznanie się z: harmonogramem , komunikatem o przyborach, procedurami dotyczącymi zachowania dystansu społecznego w trakcie oczekiwania na wejście do szkoły, stosowania środków ochrony osobistej (płynów dezynfekujących obowiązkowo i używania maseczek ochronnych przed i w trakcie egzaminu)

REKRUTACJA 2020/2021
 

PREZENTACJA O SZKOLE


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

ZS BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top