Gabriela Mietelska uczennica kl. II technikum architektury krajobrazu, Karolina Wawrzonek uczennica klasy IV technikum budownictwa otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów.
W dniu 27 listopada 2020 roku w związku z pandemią, uroczystość wręczenia uczennicom adresów intencyjnych obyła się w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Brniu.


Dyrektor Szkoły Jarosław Boryczka wręczył uczennicom to zaszczytne wyróżnienia w imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty Pani Barbary Nowak.
Dyrektor odczytał list gratulacyjny Małopolskiego Kuratora Oświaty skierowany do uczennic.
Zgodnie z art.90 h ustawy o systemie oświaty, stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.
Gratulujemy wyróżnionym uczennicom i życzymy dalszych sukcesów.
W roku szkolnym 2020/2021 stypendium otrzymują uczniowie, absolwenci szkoły podstawowej i absolwenci gimnazjum, będący uczniami szkoły ponadpodstawowej.

REKRUTACJA 2021/2022
 

PREZENTACJA O SZKOLE


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top