Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu pod patronatem Posła na Sejm RP, pana Wiesława Krajewskiego, organizuje konkurs wiedzy o Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat historii polskiego parlamentu,

współczesnej roli, znaczenia i funkcjonowania Senatu i Sejmu, a także przybliżenia młodzieży postaci związanych z historią parlamentaryzmu. Wiedza zdobyta podczas konkursu sprzyjać będzie wzrostowi świadomości społecznej, jak również przybliżać młodzieży mechanizmy funkcjonowania państwa i prawa.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU:
Test konkursowy dotyczyć będzie historii, dawnej i obecnej działalności polskiego Sejmu i Senatu, a także ludzi szczególnie związanych z dziejami polskiego parlamentaryzmu. Od uczestników konkursu wymagana będzie wiedza o współczesnym procesie tworzenia prawa, prawach i obowiązkach posłów i senatorów, o roli Sejmu i Senatu w systemie konstytucyjnym, jak również podstawowe informacje o polskich konstytucjach i najważniejszych instytucjach państwowych. Przygotowując się do konkursu, uczestnicy powinni skorzystać z wiadomości uzyskanych na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie, z ogólnie dostępnych materiałów o parlamentaryzmie polskim, bieżących artykułów prasowych i telewizyjnych programów informacyjnych.

Konkurs odbędzie się 10 listopada 2021 r.

Konkurs dla klas 3TB, 3BAK, 3BSz
Zgłoszenia do konkursu (poprzez e-dziennik lub osobiście) przyjmuje pan Krzysztof Kozaczka do dnia 8 listopada 2021 r. do godz. 15.

NAGRODĄ JEST WYJAZD W DNIU 24 LISTOPADA 2021 R. DO SEJMU I SENATU DLA 12 NAJLEPSZYCH UCZESTNIKÓW!

ZAPRASZAMY!!!

REKRUTACJA 2021/2022

   

 

PREZENTACJA O SZKOLE

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top