Samorząd Uczniowski działa w składzie:

 

Przewodniczący

 

 

 

 

Jakub Mróz

Zastępca Przewodniczącego Janusz Gadziała
         Skarbnik

 

Karolina
Wawrzonek

Członkowie: 

Michał Kozaczka
Anna Polek
Martyna Wąsowicz
Klaudia Lekarczyk
Maikel Miodowski
Konrad Rogala
Natalia Ryczek 
Anna Wójcik
Justyna Bieś
Sławomir Łucek
Krystian Tracz
Mikołaj Osak

 

opiekun Samorządu Szkolnego mgr Barbara Grzebieniowska

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący Celina Rodak
Zastępca Przewodniczącego Henryka Patryjak
Sekretarz Krzysztof Wytrwał
Skarbnik

Lucyna Sukiennik

 

Plan pracy samorządu uczniowskiego

A   Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

1.      
Wybory samorządu szkolnego
2.      
Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego, ustalenie terminów zebrań
3.      
Powołanie sekcji odpowiedzialnych za przepływ informacji, tablice informacyjne
B   Uczestnictwo w pracy szkoły. Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania: dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole.
1. Zapoznanie się z dokumentami szkolnymi: Statutem, WSO itp…
2. Współpraca Samorządu Uczniowskiego z Dyrekcją, pedagogiem, wychowawcami, pracownikami obsługi technicznej.
3. Dbałość o ład i estetykę sal lekcyjnych, korytarzy i toalet na terenie szkoły
4. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na terenie szkoły i poza nią.
5. Promowanie szkoły w gimnazjach: współpraca z radą pedagogiczną w celu zorganizowania spotkań informacyjnych z gimnazjalistami i ich rodzicami.
6. Pomoc w przygotowaniu materiałów informacyjnych dla kandydatów.
7. Pomoc przy organizowaniu dni otwartych dla kandydatów i ich rodziców.
C Edukacja zdrowotna i ekologiczna
1. Dbałość o higienę osobistą i estetykę ubioru.
2. Wskazywanie zagrożeń związanych z alkoholem, nikotyną i narkotykami.
3. Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką i osobami kompetentnymi w celu ustalenia działań profilaktycznych.
D Tworzenie ceremoniału szkolnego.
1.      
Udział w szkolnych uroczystościach
2.      
Udział powiatowych uroczystościach obchodów rocznic, świąt państwowych.
3.      
Zaplanowanie i przeprowadzenie projektów uczniowskich (np. akcje charytatywne )
E Integracja społeczności uczniowskiej, kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej; wyzwalania inicjatyw i pomysłowości uczniów
1.      
Pomoc w organizacji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego
2.      
Współorganizowanie imprez szkolnych (Dzień Edukacji Narodowej, Wigilie Szkolne, walentynki, zakończenie nauki w klasach IV )
3.      
Rozbudzenie poczucia opiekuńczości wobec słabszych – udział w akcjach charytatywnych, zachęcanie klas do współzawodnictwa w organizowaniu zbiórki np. plastikowych zakrętek dla Michałka
4.      
Walentynki . Akcja
5.      
Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja, 11 Listopada . Okolicznościowa gazetka
6.      
Dzień bez papierosa Okolicznościowa gazetka.
7.      
Dzień Edukacji Narodowej. Życzenia dla nauczycieli i pracowników administracji
8.      
Mikołajki. Przygotowanie planu działania, rozpropagowanie wydarzenia, zapoznanie uczniów z zasadami wydarzenia. Uczniowie przebierają się w kostiumy związane ze świętami Bożego Narodzenia lub przybierają w swoim stroju świąteczne akcenty. Każda osoba biorąca udział w wydarzeniu otrzyma cukierka od Śnieżynki
9.      
Orszak Świętego Mikołaja .Współpraca ze środowiskiem lokalnym: wyjście do Szpitala, na oddział dziecięcy
10.   
Europejski Dzień Języka, Dzień Dobry w Nowym Roku: Gazetka „Kocham Cię w językach świata”
11.   
Udział w : "Akcji kredka”: zbiórka materiałów szkolnych dla misjonarza z Olesna

 

PREZENTACJA O SZKOLE

REKRUTACJA 2019/2020

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

BEZ CENZURY

 

bbc

ZSP BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top