Samorząd Uczniowski działa w składzie:

 

Przewodnicząca

 

 

 

Karolina Wawrzonek

Zastępca Przewodniczącej

Bartosz Grabka

         Skarbnik

 

 Martyna Wąsowicz

członkowie SU: 

Kamil Strycharz I BSz,
Jakub Krupa IBSz,
Krystian Wawrzonek I TBp,
Kacper Miroszka I TBp,
Rita Patryjak ITAKp,
Paulina Niemiec ITAKp,
Bartosz Kogut ITBg,
Damian Wątroba ITBg,
Anna Polek II BSz,
Agnieszka Hawełka II BSz,
Łukasz Bobro II TB,
Karol Lelek IITB,
Julia Baliga II TAK,
Natalia Ryczek III TB,
Eryk Grabka IV TB ,
Przemysław Bartoń IVTB,
Anna Wójcik IVTAK,
Justyna Bieś IVTAK.

 

opiekun Samorządu Szkolnego mgr Barbara Grzebieniowska

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący Celina Rodak
Zastępca Przewodniczącego Dorota Dymon
Sekretarz Agnieszka Kogut
Skarbnik

Henryka Patryjak

 

Plan pracy samorządu uczniowskiego

A Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

1.
Wybory samorządu szkolnego

 

2.
Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego, ustalenie terminów zebrań

 

3.
Powołanie sekcji odpowiedzialnych za przepływ informacji, tablice informacyjne

 

B Uczestnictwo w pracy szkoły. Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania: dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole.

 

1. Zapoznanie się z dokumentami szkolnymi: Statutem, WSO itp...

 

2. Współpraca Samorządu Uczniowskiego z Dyrekcją, pedagogiem, wychowawcami, pracownikami obsługi technicznej.

 

3. Dbałość o ład i estetykę sal lekcyjnych, korytarzy i toalet na terenie szkoły

 

4. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na terenie szkoły i poza nią.

 

5. Promowanie szkoły w gimnazjach: współpraca z radą pedagogiczną w celu zorganizowania spotkań informacyjnych z gimnazjalistami i ich rodzicami.

 

6. Pomoc w przygotowaniu materiałów informacyjnych dla kandydatów.

 

7. Pomoc przy organizowaniu dni otwartych dla kandydatów i ich rodziców.

 

C Edukacja zdrowotna i ekologiczna

 

1. Dbałość o higienę osobistą i estetykę ubioru.

 

2. Wskazywanie zagrożeń związanych z alkoholem, nikotyną i narkotykami.

 

3. Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką i osobami kompetentnymi w celu ustalenia działań profilaktycznych.

 

D Tworzenie ceremoniału szkolnego.

 

1.
Udział w szkolnych uroczystościach

 

2.
Udział powiatowych uroczystościach obchodów rocznic, świąt państwowych.

 

3.
Zaplanowanie i przeprowadzenie projektów uczniowskich (np. akcje charytatywne )

 

E Integracja społeczności uczniowskiej, kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej; wyzwalania inicjatyw i pomysłowości uczniów

 

1.
Pomoc w organizacji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego

 

2.
Współorganizowanie imprez szkolnych (Dzień Edukacji Narodowej, Wigilia Szkolna, walentynki, zakończenie nauki w klasach IV )

 

3.
Rozbudzenie poczucia opiekuńczości wobec słabszych – udział w akcjach charytatywnych, zachęcanie klas do współzawodnictwa w organizowaniu zbiórki np. plastikowych zakrętek dla Michałka

 

4.
Walentynki . Akcja

 

5.
Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja, 11 Listopada . Okolicznościowa gazetka

 

6.
Dzień bez papierosa Okolicznościowa gazetka.

 

7.
Dzień Edukacji Narodowej. Życzenia dla nauczycieli i pracowników administracji

 

8.
Mikołajki. Przygotowanie planu działania, rozpropagowanie wydarzenia, zapoznanie uczniów z zasadami wydarzenia. Uczniowie przebierają się w kostiumy związane ze świętami Bożego Narodzenia lub przybierają w swoim stroju świąteczne akcenty. Każda osoba biorąca udział w wydarzeniu otrzyma cukierka od Śnieżynki

 

9.
Orszak Świętego Mikołaja .Współpraca ze środowiskiem lokalnym: wyjście do Szpitala, na oddział dziecięcy

 

10.
Europejski Dzień Języka: Gazetka „Przyjaźń w językach świata"

 

11.
Akcje podejmowane na bieżąco

 

REKRUTACJA 2020/2021
 

PREZENTACJA O SZKOLE


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

ZS BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top