HISTORIA SZKOŁY w BRNIU.

Marzec 1945 roku można uznać za datę utworzenia Zespołu Szkół w Brniu, gdyż wówczas powstało 2-letnie Państwowe Gimnazjum Rolnicze Męskie. Szkoła mieściła się w Pałacu Myśliwskim barona Konopki i po rozparcelowaniu jego majątku dysponowała zabudowaniami gospodarskimi i 100 ha ziemi. Równocześnie w Oleśnie - Owczarni otwarto 2-letnie Państwowe Gimnazjum Rolnicze Żeńskie. Pierwszym dyrektorem szkoły był dr Wojciech Jarzymowski. Szkoła ta trwała do czerwca 1947 r.

We wrześniu 1947 utworzono w Brniu 2-letnie Państwowe Gimnazjum Przemysłu Rolnego, którego dyrektorem został inż. Bolesław Sroka. W tym czasie otwarto w Oleśnie 2-letnią Państwową Szkołę Gospodarstwa Domowego, którą kierowała Maria Burgiełowa, a istniała ona do 1953 roku.

W 1949 roku we wrześniu otworzono w Brniu 2-letnie Liceum Rolno-Spółdzielcze, którego dyrektorem został Henryk Bandrowski.

Dwa lata później, bo w 1951r. powołano roczną Państwową Szkołę Praktyków Specjalistów Młodszych Sanitariuszy Weterynarii, którą kierował  inż. Wojciech Różański. Szkołę tę we wrześniu 1952 roku przekształcono w Państwową Szkołę Weterynarii, która istniała do 1956r., kierownictwo powierzono inż. Franciszkowi  Pęcherek. W tym czasie w Oleśnie powołano 2-letnią Zasadniczą Szkołę Rachunkowości Rolnej, która istniała do września 1953 roku, kierował nią początkowo inż. Tadeusz Górski, a następnie mgr Maria Kasprzyk.

W 1956 roku we wrześniu utworzono 2-letnie Technikum Rolnicze dla Dorosłych, którego dyrektorem został inż. Franciszek Pęcherek.

Od września 1958 roku w Brniu i Oleśnie funkcjonowała  roczna Państwowa Szkoła Rolniczo-Gospodarcza, którą kierował inż. Alojzy Cieszkowski.

We wrześniu 1960 roku otwarto w Brniu dwuletnią Szkołę Ogrodniczą, a zlikwidowano Szkołę Żeńską w Oleśnie. Dyrektorem szkoły został mgr Franciszek Szczutowski, a od września 1961 roku inż. Alojzy Cieszkowski. W 1964 roku utworzono następną, 3-letnie  Państwowe Technikum Rolnicze. Szkołami tymi kierował dalej inż. Alojzy Cieszkowski.

W 1970 roku zostały wybudowane nowe obiekty szkolne, w których znalazły swoje pomieszczenia Technikum Rolnicze, Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza, a następnie Zasadnicza Szkoła Rolnicza i Zaoczne Technikum Rolnicze.

W 1976 roku utworzony został Zespół Szkół Rolniczych, któremu nadano imię St. W. Reymonta oraz  sztandar (awers zmieniony w 2002 r.).  Początkowo pracą Zespołu kierował inż. Alojzy Cieszkowski,  następnie do roku 1988 mgr Marian Żak, a od 1 stycznia 1989 roku do sierpnia 2007 mgr inż. Czesław Kapuściak. W skład Zespołu weszły: 5-letnie Technikum Hodowlane, 3-letnie Technikum Rolnicze, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Wieczorowe Technikum Rolnicze i Zaoczne Technikum Rolnicze dla Dorosłych.

Wroku 1987 powstał odział  5-letniego Technikum Melioracji Wodnych, który funkcjonował przez 3 lata. Rok później otwarto 4-letnie Liceum Zawodowe. W 1994 roku ogłoszono nabór do nowoutworzonego  5-letniego Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji, natomiast zaprzestano do Technikum Hodowlanego.

W 1995 roku otwarte zostało 5-letnie Technikum Ogrodnicze.

Po reformie oświaty, w roku 2002 Zespół Szkół Rolniczych przekształcony został w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Powstały wówczas nowe kierunki kształcenia: Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji, Technikum Budowlane, Liceum Zawodowe, Liceum Profilowane, Technikum Agrobiznesu, 3-letnie Technikum Ogrodnicze oraz Wieczorowe Technikum Ogrodnicze dla Dorosłych. W 2007 roku dyrektorem szkoły został mgr Jarosław Boryczka.
Obecnie w skład Zespołu wchodzą: Technikum Budownictwa, Technikum Architektury Krajobrazu, Technikum Organizacji Reklamy, Technikum Agrobiznesu, Technikum Rolnicze, Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji oraz Branżowa Szkoła I stopnia dla młodocianych pracowników.

 

REKRUTACJA 2022/2023

   

 

PREZENTACJA O SZKOLE

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top