Zamawiający: Powiat Dąbrowski, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, NIP:8711771285

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu, Breń 3, 33-210 Olesno na podstawie artykułu 138o ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych przedstawia ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" na zasadach programu Erasmus + sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w Grecji. Oferty na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy składać w formie pisemnej na adres : Sekretariat, Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu, Breń 3, 33-210 Olesno do dnia 20.09.2019 r. godz. 10.00

Załączniki do ogłoszenia BIP Szkoły

Informacja o ilości złożonych ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia