Szlachetna Paczka 2012 – Jesteśmy pierwszą w powiecie szkołą , w której uczniowie są wolontariuszami Szlachetnej Paczki!

SZLACHETNA PACZKA to projekt,  który co roku łączy tysiące osób: wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców. To tysiące spotkań, które odbywają się
w przyjaznej atmosferze wzajemnej otwartości i pełni zrozumienia człowieka dla człowieka. Potrzebujące rodziny opowiadają o swojej trudnej sytuacji wolontariuszom, spotkanym po raz pierwszy w życiu, darczyńcy  z pasją przygotowują konkretną pomoc dla nieznajomych
i spełniają ich marzenia! (Źródło: http://www.szlachetnapaczka.pl/o-projekcie)

W Powiecie Dąbrowskim po raz pierwszy powstał Rejon Szlachetnej Paczki, którego Lider jest pracownikiem szkoły ZSP w Brniu, natomiast 3 uczennice szkoły zostały pierwszymi wolontariuszkami Szlachetnej Paczki!

Wraz z innymi wolontariuszami odwiedziliśmy 23 rodziny w powiecie. Nie wszystkich udało się włączyć do projektu, do którego to kwalifikujemy rodziny według ustalonych kryteriów.

Każdy może zostać Darczyńcą, czyli osobą, która chce pomóc konkretnej rodzinie.
W tym celu należy przeczytać opisy rodzin ze strony www.szlachetnapaczka.pl i wybrać tę rodzinę, której chce się pomóc.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem rodzin!

Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w dniu 12.11.2012r. odbył się w naszej szkole apel upamiętniający ważne dla naszego kraju chwile. Ze wzruszeniem przyglądaliśmy się inscenizacji przygotowanej przez uczniów  klasy I TB i II TBpod kierunkiem nauczycieli: Krzysztofa Kozaczki i  Bogdana Kowala.

W dniu 8 listopada 2012r. odbyła się w szkole akcja honorowego oddawania krwi. Do akcji honorowego krwiodawstwa  zgłosiło się 22 uczniów. W tym roku do młodzieży oddającej krew, dołączyli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej na czele z komendantem Adamem Rzemińskim oraz ich koledzy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Olesna z Panem Naczelnikiem Czesławem Mosio.

Akcję przeprowadziły pielęgniarki z Tarnowskiego Punktu Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Koordynatorem akcji z ramienia szkoły była Pani mgr Joanna Janus – pedagog szkolny, która jest opiekunem Szkolnego Koła PCK.

Dziękujemy wszystkim za przyłączenie się do akcji  i zapraszamy na kolejną, która odbędzie się w marcu 2013roku.

 

25 października 2012 roku, uczniowie klas IV Technikum: Budowlanego, Agrobiznesu, Inżynierii Środowiska i Melioracji wraz z opiekunami wzięli udział w wycieczce do, oddalonego o około 90 km od naszej szkoły, Sandomierza.

 

Pierwszym punktem wycieczki była wspinaczka na Wzgórze Staromiejskie, skąd uczniowie rozpoczęli zwiedzanie XIV-wiecznego Zamku Królewskiego, gdzie obecnie w odrestaurowanych pomieszczeniach swoją siedzibę ma Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Później udano się do Kościoła św. Jakuba Apostoła. Następnie wszyscy udali się pod Bramę Opatowską - jedyną zachowaną, bramę wjazdową do miasta z 2. połowy XIV wieku, której fundatorem był król Kazimierz Wielki. Po wyjściu na jej szczyt można było podziwiać przepiękną panoramę miasta.

 

Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w zbrojowni, gdzie można było zobaczyć, a co najważniejsze i najciekawsze przymierzyć zbroje rycerskie, własnoręcznie wziąć miecz, kuszę, szable, halabardę itp. Oprócz ciekawych eksponatów, w tym narzędzi tortur, rekonstruktor Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, w bardzo interesujący sposób, przybliżył nam historia oręża i Miasta Królewskiego Sandomierz.

 

Po zwiedzaniu zbrojowni nadszedł czas na podziemną trasę turystyczną, powstałą z połączenia podziemnych składów kupieckich z XV – XVII wieku. Trasa liczy 0, 5 km i obejmuje 34 komory na różnych poziomach, znajdujące się pod zachodnią pierzeją Rynku.

 

Potem grono wycieczkowiczów wsiadło do długo oczekiwanego autokaru i wyruszyło w drogę powrotną, podczas której zatrzymano się jeszcze w Połańcu, gdzie znajduje się Kopiec Kościuszki - usypany w 1917 roku w setną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki.

 

W październiku i listopadzie 2012r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu organizowane są kursy branżowe w ramach projektu „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

Uczniowie szkoły  : technikum i zasadniczej szkoły zawodowej  zakwalifikowali się na kursy: murarz – tynkarz, brukarz, wózek widłowy z wymianą butli gazowych oraz nowoczesne techniki wykończeniowe.

Pod okiem doświadczonych instruktorów, wraz z kolegami ze szkół zawodowych z Dąbrowy Tarnowskiej i Szczucina, wykonując określone prace, zdobywają dodatkowe kwalifikacje.

W ramach kursu brukarz, wykonano 90 m2 kostki brukowej, która będzie służyła jako dojazd do boiska wielofunkcyjnego. Kolejna grupa uczniów na kursie  murarz – tynkarz wykonała przebudowę  pomieszczeń sanitarnych w utworzonej w ZSP w Brniu, Pracowni Zajęć Praktycznych. Już od 26 października 2012 roku, rozpoczynają się na terenie szkoły  zajęcia w ramach kursu: nowoczesne techniki wykończeniowe.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą kurs branżowy i zdadzą egzamin końcowy uzyskają certyfikaty poświadczające zdobycie nowych uprawnień i umiejętności. Pozwoli im to na lepszy start w przyszłości na rynku pracy.

Dnia 18.10.2012 w Oleśnie odbyła się Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej Chłopców „Orlik’’ 2012/2013. W zawodach wzięły udział 4 drużyny z Powiatu dąbrowskiego. ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, ZSP Szczucin i ZSP Breń. Turniej rozgrywany był systemem każdy z każdym. Mecze trwały 2 x 12 min.

Wyniki poszczególnych meczy

  1. ZSP Nr 2 DT - ZSP Szczucin 1-0
  2. ZSP Nr 1 DT – ZSP Breń 1-2
  3. ZSP Nr 2 DT – ZSP Nr 1 DT 1-0
  4. ZSP Szczucin – ZSP Breń 1-5
  5. ZSP Nr 2 DT – ZSP Breń 0-4

Tabela końcowa

  1. ZSP Breń          3   9pkt   11-2
  2. ZSP Nr 2 DT     3   6pkt   2-4
  3. ZSP Szczucin    3   3pkt   5-8
  4. ZSP Nr 1 DT     3   0pkt   3-7

Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Białas Dariusz, Cierlik Krystian, Czajkowski Paweł, Dynak Dawid, Irla Grzegorz, Krupa Radosław, Marek Artur, Minor Bartłomiej, Młodziński Jakub, Rusek Patryk, Wałaszek Dominik. Opiekunem drużyny był mgr Jarosław Będkowski.

Zawody sędziował Łukasz Witek. Organizatorem zawodów był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, dyrekcja ZSP Breń i nauczyciel wychowania fizycznego mgr Mirosław Panek.

Pamiątkowe dyplomy i puchary wręczał dyrektor ZSP Breń mgr Jarosław Boryczka.

Z okazji Światowego Dnia Żywności oraz Dnia Walki z Głodem, obchodzonego 16 października, w naszej szkole Szkolne Koło PCK zorganizowało poczęstunek dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli. Młodzież z klas: I Technikum Agrobiznesu i Architektury Krajobrazu, II Technikum Agrobiznesu, Architektury Krajobrazu i Inżynierii Środowiska i Melioracji, III Technikum Agrobiznesu i Inżynierii Środowiska i Melioracji oraz II Zasadniczej Szkoły Zawodowej włączyła się w akcję przynosząc produkty do kanapek: chleb, sery, wędlinę, zieleninę, pomidory, ogórki, z których to następnie produktów uczennice klasy II Technikum Agrobiznesu, Architektury Krajobrazu i Inżynierii Środowiska i Melioracji (K. Kogut, M. Chmura, B. Klucz, N. Sajdak, N. Ryczek, M. Wadas, K. Skalak, J. Jurczyk, M. Siewierska, A. Nowakowska) przygotowały kanapki dla wszystkich „głodnych”.

Ponadto uczniowie: S. Pawelec (I TATAK), M. Mielec (I TATAK), K. Bielaszka (IV TIŚM), K. Kilijan (I TATAK), U. Strugacz (III TATIŚM) przygotowali słodkości, zaś Krzysztof Brzyś (I TATAK) oraz Paweł Strycharz (II ZSZ) wykonali piękne plakaty o tematyce związanej ze zjawiskami głodu i niedożywienia na świecie.

Dziękujemy wszystkim za przygotowanie i włączenie się do akcji!

 

 

Z okazji Światowego Dnia Żywności oraz Dnia Walki z Głodem, obchodzonego 16 października, w naszej szkole Szkolne Koło PCK zorganizowało poczęstunek dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli. Młodzież z klas: I Technikum Agrobiznesu
i Architektury Krajobrazu, II Technikum Agrobiznesu, Architektury Krajobrazu
i Inżynierii Środowiska i Melioracji, III Technikum Agrobiznesu i Inżynierii Środowiska i Melioracji oraz II Zasadniczej Szkoły Zawodowej włączyła się w akcję przynosząc produkty do kanapek: chleb, sery, wędlinę, zieleninę, pomidory, ogórki, z których to następnie produktów uczennice klasy II Technikum Agrobiznesu, Architektury Krajobrazu i Inżynierii Środowiska i Melioracji (K. Kogut, M. Chmura, B. Klucz,
N. Sajdak, N. Ryczek, M. Wadas, K. Skalak, J. Jurczyk, M. Siewierska,
A. Nowakowska) przygotowały kanapki dla wszystkich „głodnych”.

Ponadto uczniowie: S. Pawelec (I TATAK), M. Mielec (I TATAK), K. Bielaszka (IV TIŚM), K. Kilijan (I TATAK), U. Strugacz (III TATIŚM) przygotowali słodkości, zaś Krzysztof Brzyś (I TATAK) oraz Paweł Strycharz (II ZSZ) wykonali piękne plakaty
o tematyce związanej ze zjawiskami głodu i niedożywienia na świecie.

Dziękujemy wszystkim za przygotowanie i włączenie się do akcji!

 

Z okazji Światowego Dnia Żywności oraz Dnia Walki z Głodem, obchodzonego 16 października, w naszej szkole Szkolne Koło PCK zorganizowało poczęstunek dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli. Młodzież z klas: I Technikum Agrobiznesu
i Architektury Krajobrazu, II Technikum Agrobiznesu, Architektury Krajobrazu
i Inżynierii Środowiska i Melioracji, III Technikum Agrobiznesu i Inżynierii Środowiska i Melioracji oraz II Zasadniczej Szkoły Zawodowej włączyła się w akcję przynosząc produkty do kanapek: chleb, sery, wędlinę, zieleninę, pomidory, ogórki, z których to następnie produktów uczennice klasy II Technikum Agrobiznesu, Architektury Krajobrazu i Inżynierii Środowiska i Melioracji (K. Kogut, M. Chmura, B. Klucz,
N. Sajdak, N. Ryczek, M. Wadas, K. Skalak, J. Jurczyk, M. Siewierska,
A. Nowakowska) przygotowały kanapki dla wszystkich „głodnych”.

Ponadto uczniowie: S. Pawelec (I TATAK), M. Mielec (I TATAK), K. Bielaszka (IV TIŚM), K. Kilijan (I TATAK), U. Strugacz (III TATIŚM) przygotowali słodkości, zaś Krzysztof Brzyś (I TATAK) oraz Paweł Strycharz (II ZSZ) wykonali piękne plakaty
o tematyce związanej ze zjawiskami głodu i niedożywienia na świecie.

Dziękujemy wszystkim za przygotowanie i włączenie się do akcji!

 

 

Z okazji Światowego Dnia Żywności oraz Dnia Walki z Głodem, obchodzonego 16 października, w naszej szkole Szkolne Koło PCK zorganizowało poczęstunek dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli. Młodzież z klas: I Technikum Agrobiznesu
i Architektury Krajobrazu, II Technikum Agrobiznesu, Architektury Krajobrazu
i Inżynierii Środowiska i Melioracji, III Technikum Agrobiznesu i Inżynierii Środowiska i Melioracji oraz II Zasadniczej Szkoły Zawodowej włączyła się w akcję przynosząc produkty do kanapek: chleb, sery, wędlinę, zieleninę, pomidory, ogórki, z których to następnie produktów uczennice klasy II Technikum Agrobiznesu, Architektury Krajobrazu i Inżynierii Środowiska i Melioracji (K. Kogut, M. Chmura, B. Klucz,
N. Sajdak, N. Ryczek, M. Wadas, K. Skalak, J. Jurczyk, M. Siewierska,
A. Nowakowska) przygotowały kanapki dla wszystkich „głodnych”.

Ponadto uczniowie: S. Pawelec (I TATAK), M. Mielec (I TATAK), K. Bielaszka (IV TIŚM), K. Kilijan (I TATAK), U. Strugacz (III TATIŚM) przygotowali słodkości, zaś Krzysztof Brzyś (I TATAK) oraz Paweł Strycharz (II ZSZ) wykonali piękne plakaty
o tematyce związanej ze zjawiskami głodu i niedożywienia na świecie.

Dziękujemy wszystkim za przygotowanie i włączenie się do akcji!

 

 

Strona 44 z 47

PREZENTACJA O SZKOLE

REKRUTACJA 2018/2019

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

BEZ CENZURY

 

bbc

ZSP BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top