02 marca 2013 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie odbyły się eliminacje okręgowe XXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, w których uczestniczyli uczniowie Technikum Budowlanego ZSP w Brniu. W olimpiadzie wzięli udział: uczniowie klasy czwartej Technikum Budowlanego Mateusz Moździerz i Wojciech Wałaszek. Uczniowie godnie reprezentowali naszą Szkołę. Opiekunem uczniów podczas olimpiady była pani mgr inż. Agata Dziedzic-Stolińska. Otwarcie Olimpiady nastąpiło o godz. 900 . Przybyłych z 20 szkół uczniów i opiekunów oraz członków komisji powitał Pełnomocnik Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Pan Ryszard Daniel. Przedstawił skład komisji czuwającej nad prawidłowym przebiegiem olimpiady. W dalszej części członkowie komisji wygłosili krótkie przemówienia, po czym przedstawiciele opiekunów sprawdzili oryginalność prac i rozpoczęła się pierwsza część olimpiady. Całość zawodów składa się z dwóch części trwających po 120 minut. W zmaganiach wzięło udział 67 uczniów z 20 szkół podkarpacia i małopolski. Pierwszych siedem miejsc premiowane było awansem do zawodów centralnych Olimpiady, które w tym roku odbędą się w Nowym Sączu.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności budowlanych jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Celem Olimpiady jest:

• rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych,

• kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych,

• lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych,

• wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,

• zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa,

• zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i stworzenie jej warunków szlachetnego współzawodnictwa,

• doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,

• stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.

02 marca 2013 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie odbyły się eliminacje okręgowe XXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, w których uczestniczyli uczniowie Technikum Budowlanego ZSP w Brniu. W olimpiadzie wzięli udział: uczniowie klasy czwartej Technikum Budowlanego Mateusz Moździerz i Wojciech Wałaszek. Uczniowie godnie reprezentowali naszą Szkołę. Opiekunem uczniów podczas olimpiady była pani mgr inż. Agata Dziedzic-Stolińska. Otwarcie Olimpiady nastąpiło o godz. 900 . Przybyłych z 20 szkół uczniów i opiekunów oraz członków komisji powitał Pełnomocnik Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Pan Ryszard Daniel. Przedstawił skład komisji czuwającej nad prawidłowym przebiegiem olimpiady. W dalszej części członkowie komisji wygłosili krótkie przemówienia, po czym przedstawiciele opiekunów sprawdzili oryginalność prac i rozpoczęła się pierwsza część olimpiady. Całość zawodów składa się z dwóch części trwających po 120 minut. W zmaganiach wzięło udział 67 uczniów z 20 szkół podkarpacia i małopolski. Pierwszych siedem miejsc premiowane było awansem do zawodów centralnych Olimpiady, które w tym roku odbędą się w Nowym Sączu.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności budowlanych jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Celem Olimpiady jest:

 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy
  i umiejętności budowlanych,
 • kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych,
 • lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych,
 • wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa,
 • zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i stworzenie jej warunków szlachetnego współzawodnictwa,
 • doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,
 • stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.

 

02 marca 2013 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie odbyły się eliminacje okręgowe XXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,                      w których uczestniczyli uczniowie Technikum Budowlanego ZSP w Brniu.                                      W olimpiadzie wzięli udział: uczniowie klasy czwartej Technikum Budowlanego                          Mateusz Moździerz i Wojciech Wałaszek. Uczniowie godnie reprezentowali naszą Szkołę. Opiekunem uczniów podczas olimpiady była pani mgr inż. Agata Dziedzic-Stolińska. Otwarcie Olimpiady nastąpiło o godz. 900 . Przybyłych z 20 szkół uczniów i opiekunów oraz członków komisji powitał Pełnomocnik Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy                                     i Umiejętności Budowlanych Pan Ryszard Daniel. Przedstawił skład komisji czuwającej nad prawidłowym przebiegiem olimpiady. W dalszej części członkowie komisji wygłosili krótkie przemówienia, po czym przedstawiciele opiekunów sprawdzili oryginalność prac i rozpoczęła się pierwsza część olimpiady.                                                                                                          Całość zawodów składa się z dwóch części trwających po 120 minut.                                                         W zmaganiach wzięło udział 67 uczniów z 20 szkół podkarpacia i małopolski. Pierwszych siedem miejsc premiowane było awansem do zawodów centralnych Olimpiady, które w tym roku odbędą się w Nowym Sączu.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności budowlanych jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Celem Olimpiady jest:

 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy
  i umiejętności budowlanych,
 • kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych,
 • lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych,
 • wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi            w dziedzinie budownictwa,
 • zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i stworzenie jej warunków szlachetnego współzawodnictwa,
 • doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,
 • stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.

 

02 marca 2013 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie odbyły się eliminacje okręgowe XXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,                      w których uczestniczyli uczniowie Technikum Budowlanego ZSP w Brniu.                                      W olimpiadzie wzięli udział: uczniowie klasy czwartej Technikum Budowlanego                          Mateusz Moździerz i Wojciech Wałaszek. Uczniowie godnie reprezentowali naszą Szkołę. Opiekunem uczniów podczas olimpiady była pani mgr inż. Agata Dziedzic-Stolińska. Otwarcie Olimpiady nastąpiło o godz. 900 . Przybyłych z 20 szkół uczniów i opiekunów oraz członków komisji powitał Pełnomocnik Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy                                     i Umiejętności Budowlanych Pan Ryszard Daniel. Przedstawił skład komisji czuwającej nad prawidłowym przebiegiem olimpiady. W dalszej części członkowie komisji wygłosili krótkie przemówienia, po czym przedstawiciele opiekunów sprawdzili oryginalność prac i rozpoczęła się pierwsza część olimpiady.                                                                                                          Całość zawodów składa się z dwóch części trwających po 120 minut.                                                         W zmaganiach wzięło udział 67 uczniów z 20 szkół podkarpacia i małopolski. Pierwszych siedem miejsc premiowane było awansem do zawodów centralnych Olimpiady, które w tym roku odbędą się w Nowym Sączu.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności budowlanych jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Celem Olimpiady jest:

 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy
  i umiejętności budowlanych,
 • kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych,
 • lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych,
 • wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi            w dziedzinie budownictwa,
 • zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i stworzenie jej warunków szlachetnego współzawodnictwa,
 • doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,
 • stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.

02 marca 2013 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie odbyły się eliminacje okręgowe XXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, w których uczestniczyli uczniowie Technikum Budowlanego ZSP w Brniu. W olimpiadzie wzięli udział: uczniowie klasy czwartej Technikum Budowlanego Mateusz Moździerz i Wojciech Wałaszek. Uczniowie godnie reprezentowali naszą Szkołę. Opiekunem uczniów podczas olimpiady była pani mgr inż. Agata Dziedzic-Stolińska. Otwarcie Olimpiady nastąpiło o godz. 900 . Przybyłych z 20 szkół uczniów i opiekunów oraz członków komisji powitał Pełnomocnik Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Pan Ryszard Daniel. Przedstawił skład komisji czuwającej nad prawidłowym przebiegiem olimpiady. W dalszej części członkowie komisji wygłosili krótkie przemówienia, po czym przedstawiciele opiekunów sprawdzili oryginalność prac i rozpoczęła się pierwsza część olimpiady. Całość zawodów składa się z dwóch części trwających po 120 minut. W zmaganiach wzięło udział 67 uczniów z 20 szkół podkarpacia i małopolski. Pierwszych siedem miejsc premiowane było awansem do zawodów centralnych Olimpiady, które w tym roku odbędą się w Nowym Sączu.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności budowlanych jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Celem Olimpiady jest:

• rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy

i umiejętności budowlanych,

• kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych,

• lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych,

• wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,

• zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa,

• zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i stworzenie jej warunków szlachetnego współzawodnictwa,

• doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,

• stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.

 

 

5 marca  br .  w ramach realizacji Szkolnego Kalendarza Sportowego  w hali sportowej  ZSP Nr 1   reprezentacja ZSP Breń  wzięła udział w zawodach Piłki Siatkowej o tytuł  Mistrza  Powiatu i awans do zawodów   rejonowych.

Zgłosiły się   4 drużyny: ZSP Nr 1  Dąbrowa Tarnowska;  ZSP Nr 2 Dąbrowa Tarnowska, ZSP Szczucin, ZSP Breń.

Mecze rozegrane zostały w systemie  każdy z każdym; do  dwóch wygranych setów.

Sędziowali: Anna Chmura, Łukasz Łata, Michał  Borsa.

Wyniki rozegranych spotkań:

 1. ZSP Nr 1 -  ZSP Nr 2 -  2 : 0  ( 25:21) ; ( 25 :22 )
 2. ZSP Breń – ZSP Szczucin -   2 : 0 ( 25:13 ) ; (  25 : 13 )
 3. ZSP Nr 1 -  ZSP Breń -  0 : 2  (  23 : 25 ) ; (  23 : 25 )
 4. ZSP Nr 2 -  ZSP Szczucin -  0 : 2 ( 23 : 25 ) ; (  19 : 25 )
 5. ZSP Nr 1 – ZSP Szczucin -   1 : 2  (  15 : 25 ) ; (  25 : 23 ) ; ( 13 : 15 )
 6. ZSP Nr 2 – ZSP Breń -  0 : 2 (  9 : 25 ) ; (  10 : 25 )

I miejsce  i tytuł  Mistrza Powiatu  zdobyła drużyna  chłopców z ZSP  w Brniu  w składzie:  Paweł  Czajkowski,  Damian Bania,  Maciej Chmielewski,  Grzegorz Kaczówka,  Kamil Węgiel,  Konrad Wąsik,  Karol Wąsik,  Grzegorz Kusek,  Lucjan Pasternak,  Dariusz Borek,  Artur Marek.

II miejsce – V-ce Mistrz Powiatu -  ZSP Szczucin

III – ZSP Nr 1 Dąbrowa Tarnowska

IV – ZSP Nr 2  Dąbrowa Tarnowska

Wszystkie uczestniczące w turnieju drużyny   otrzymały dyplomy , które  w imieniu Starosty  Dąbrowskiego  wręczał Michał Borsa.

1 marca  br. w hali sportowej im. Agaty Mróz – Olszewskiej reprezentacja ZSP Breń wzięła udział w Powiatowych Zawodach w Piłce Koszykowej dziewczyn. Turniej  ten  to  realizacja  szkolnego kalendarza sportowego – Licealiada.

O tytuł Mistrza  Powiatu i awans do zawodów na szczeblu  rejonowym walczyły dziewczęta z 4 szkół ponadgimnazjalnych: ZSP Breń, ZSP Nr 2 Dąbrowa Tarnowska, ZSP Nr 1 Dąbrowa Tarnowska, ZSP Szczucin.

Mecze rozegrane zostały systemem  każdy z każdym – 2 kwarty po 8 minut.

Sędziował  główny – Adrian Lazarek, stolikowy – Anna Chmura.

Wyniki rozegranych  meczy :

 1. ZSP Nr 2 – ZSP Nr 1 – 8 : 4
 2. ZSP Szczucin – ZSP  Breń – 14  : 4
 3. ZSP Nr 2 – ZSP Szczucin – 6 : 10
 4. ZSP Nr 1 – ZSP Breń -  6 : 5
 5. ZSP Nr 2 – ZSP Breń –  2 : 9
 6. ZSP Nr 1 – ZSP Szczucin -  6 :  7

I miejsce i tytuł Mistrza  Powiatu zdobyły dziewczęta z   ZSP Szczucin w składzie:  Aneta Pustuła,  Monika Sokół, Agata Ziemian, Justyna Maćkowska,  Ewelina Szymura, Dorota Chrabąszcz,  Anna Przybyło, Aneta Paciorek.

II miejsce – V-ce Mistrz Powiatu  – ZSP Breń

III miejsce – ZSP Nr 2 Dąbrowa Tarnowska

IV miejsce – ZSP Nr 1 Dąbrowa Tarnowska

Drużyny z miejsc I – III  otrzymały dyplomy . Mistrzowska drużyna została uhonorowana medalami . Nagrody  w imieniu Starosty  Pana  Tadeusza Kwiatkowskiego wręczała Agnieszka Szułakiewicz.

Po ponad 3 miesięcznym okresie oczekiwania, 22 lutego 2013 roku na posiedzenieniu Komisji Stypendialnej w ramach projektu "Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" zostały zatwierdzone zostały listy rankingowe wniosków stypendialnych na rok szkolny 2012/2013.

 

Z radością i dumą informujemy, iż wnioski stypendialne Grzegorza Kuska oraz Wojciecha Rembowskiego - uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu – zostały wysoko ocenione przez Komisję Stypendialną dlatego otrzymają oni wysokie i prestiżowe stypendia.

 

"Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" to projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Zakładane wsparcie indywidualne ucznia w ramach projektu to comiesięczna wypłata stypendium w wysokości 500 zł przez okres 12 miesięcy. W tym roku w trakcie trwania naboru w do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości wpłynęło 857 wniosków o przyznanie stypendium.

 

Grzegorz Kusek i Wojciech Rembowski to uczniowie klasy IV Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji. W ubiegłym roku szkolnym zostali laureatami XXXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym Inżynieria i Ochrona Środowiska.  Osiągając najwyższe wyniki w edukacji są niekwestionowanymi liderami szkolnej społeczności. Podejmowali szereg działań, wśród których należy wymienić chociażby zwycięstwo w konkursie Bądź Wielkim. Prowadząc szkolną gazetkę Breń Bez Cenzury czterokrotnie wygrali w konkursie na najlepsze gazetki uczniowskie w Polsce. Angażując się w różnego typu przedsięwzięcia, traktowali je, jako sposób na doskonalenie własnego rozwoju,

Serdecznie gratulujemy naszym stypendystą oraz Pani mgr inż. Alicji Krakowskiej, która pełniąc funkcję Opiekuna Dydaktycznego będzie czuwać nad rozwojem edukacyjnym uczniów.

W poniedziałek 18 lutego odbyło się rozdanie nagród w szkolnym konkursie makiet.

Konkurs był zorganizowany w kategoriach „Dom Marzeń” i „Ogród Marzeń”. Uczestnicy mogli przygotować prace indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach. Do konkursu zgłoszono 2 makiety w kategorii „Dom Marzeń” i 8 w kategorii „Ogród Marzeń”.

Makiety oceniło jury w składzie: Pan Dyrektor Jarosław Boryczka, Pani Pedagog Joanna Janus oraz nauczycielki przedmiotów zawodowych – Pani Alicja Krakowska, Pani Agata Dziedzic-Stolińska oraz Pani Katarzyna Słomczyńska. Dodatkowym wyróżnieniem była „Nagroda Publiczności” wyłoniona przez głosowanie uczniów i pracowników naszej szkoły.

Przyznano następujące miejsca:

Kategoria „Dom Marzeń”.

Zgłoszone prace były na bardzo wysokim poziomie. Autorzy zachowali odpowiednie proporcje wszystkich elementów budynków. Detale wykonano z dużą starannością i z dbałością o odwzorowanie technologii stosowanych w budownictwie. Dlatego jury konkursu zdecydowało przyznać I miejsce ex equo zespołowi: Michał Węgiel i Piotr Kiepus oraz Wojciechowi Wałaszek, który otrzymał również „Nagrodę Publiczności”

Kategoria „Ogród Marzeń”

Makiety ogrodów zaskakiwały różnorodnością rozwiązań oraz doborem materiałów. Uczestnicy konkursu stosowali materiały charakterystyczne dla ogrodów takie jak drewno, kamień, elementy pochodzenia roślinnego. Były też rozwiązania bardziej nietypowe, jak ścieżki wykonane z maku, ogrodzenie pracowicie wykonane z makaronu.

Jury przyznało następujące miejsca:

I miejsce ex equo: Edyta Gołębiowska – uczennica II klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej, oraz Wojciech Ryczek z I klasy Technikum Architektury Krajobrazu

II miejsce: Krzysztof Brzyś – uczeń I klasy Technikum Architektury Krajobrazu

III miejsce: Paulina Bochenek- uczennica z I klasy Technikum Architektury Krajobrazu

Nagroda Publiczności: Karolina Grabka i Katarzyna Ryczek – uczennice z I klasy Technikum Architektury Krajobrazu

Konkurs makiet został zorganizowany przez Panią Agatę Dziedzic-Stolińską oraz Panią Katarzynę Słomczyńską.

Dnia 31.01.2013r w ZSP w Brniu odbył się Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców.

W zawodach wzięło udział 12 dziewczyn z różnych klas: Technikum Agrobiznesu, Technikum Inżynierii Środowiska, Technikum Architektury Krajobrazu, Technikum Budowlanego, oraz 16 chłopców.

Zawody rozegrano systemem do dwóch przegranych, co w rezultacie wyłoniło zwycięskie trójki, które później reprezentowały szkołę w Powiatowej Licealiadzie Tenisa Drużynowego.

Po zakończeniu turnieju medale wręczył Dyrektor ZSP Breń Pan mgr Jarosław Boryczka.

 

Wyniki turnieju:

Dziewczęta

1. Iwona Lis  I TA

2. Dziarmaga Agata  I TA

3. Łabuz Agata  IV TA

Chłopcy

1. Chmielewski Maciej  II TAK

2. Moździerz Mateusz        IV TB

3. Leśniewski Wojciech   IV TB


W sobotni wieczór, 12 stycznia 2013 roku, już po raz trzeci w zabytkowym i przepięknie odrestaurowanym dworku, będącym obecnie siedzibą Centrum Polonii, zorganizowano bal studniówkowy dla uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu – Technikum Agrobiznesu, Budownictwa oraz Inżynierii Środowiska i Melioracji.

Oprócz uczniów przybyłych na tę uroczystość wraz z osobami towarzyszącymi, nie zabrakło również przedstawicieli rady rodziców i grona pedagogicznego, na czele z Panem Dyrektorem Jarosławem Boryczką oraz wychowawcami klas maturalnych – Panią Barbarą Grzebieniowską oraz Panem Jarosławem Będkowskim. Tradycyjnie do zgromadzonych życzenia udanej zabawy oraz satysfakcjonujących wyników z egzaminów maturalnych oraz z zawodowych, skierowała Pani Barbara Pobiegło - Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, jak również absolwentka ZSP w Brniu.

Nie zabrakło także tradycyjnego poloneza, który zakończył część oficjalną studniówki, po której młodzież oddała się zabawie do białego rana.

Strona 49 z 55

PREZENTACJA O SZKOLE

REKRUTACJA 2019/2020

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

BEZ CENZURY

 

bbc

ZSP BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top