Oferujemy Ci e – pomoc w radzeniu sobie z nagłymi wydarzeniami, życiowymi trudnościami w takich obszarach jak relacje interpersonalne, rodzinne, koleżeńskie, niska samoocena, nieśmiałość, problemy wychowawcze, wspomaganie rozwoju dzieci,przemoc fizyczna i psychiczna: w rodzinie, szkole, pracy,
w Internecie, żałoba, strata bliskiej osoby, poczucie osamotnienia, zakochanie się, miłość bez wzajemności, zaburzenia odżywiania, zaburzenia nastroju, emocjonalne, zaburzenia lękowe, fobie, depresje, nerwice, uzależnienie lub współuzależnienie od alkoholu, narkotyków, hazardu i innych, dorosłe dzieci alkoholików,problemy egzystencjalne, nie radzenie sobie ze stresem, agresją,bezrobocie w rodzinie.

Działamy w sposób odpowiedzialny (zapoznaj się z zasadami Regulaminu korzystania z poradnictwa internetowego on – line) by na bazie zdobytej wiedzy oraz doświadczeń wspierać Cię w kryzysie, w codziennych trudnościach.

Czytaj więcej...

10 października br. na Orliku w Oleśnie odbyła się Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej Chłopców „Orlik 2013”. Do zawodów przystąpiły 3 drużyny: reprezentacje Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz reprezentacja organizatorów – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu.

Zawody rozegrano systemem każdy z każdym (2razy 20 minut). Oto wyniki rozgrywek:

ZSP nr 1               -              ZSP Breń             1-4

ZSP nr 1               -              ZSP nr 2               1-1

ZSP nr 2               -              ZSP Breń             2-2

TABELA:

  1. ZSP Breń             2             4             6 – 3
  2. ZSP nr 2               2             2             3 – 3
  3. ZSP nr 1               2             1             2 – 5

Królem strzelców został zawodnik reprezentacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu – Paweł Czajkowski. Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Irla Grzegorz, Czajkowski Paweł, Dymon Dawid, Dynak Dawid, Rusek Patryk, Lejkowski Daniel, Mastalerz Mirosław, Minor Bartłomiej, Sajdera Arkadiusz.

Role sędziów pełnili opiekunowie poszczególnych drużyn. Jak wspomniano we wstępie, zawody zorganizowane zostały przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu- Jarosława Boryczkę oraz nauczycieli wychowania fizycznego – Mirosława Panka i Jarosława Będkowskiego. Puchary i dyplomy, które wręczono zawodnikom ufundował Starosta Dąbrowski – Tadeusz Kwiatkowski.

Reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu wzięła udział w XXII Biegu Sokoła – zawodach sportowych zorganizowanych przez Dąbrowski Dom Kultury. Event odbył się 8 października 2013 nad zalewem w Narożnikach. W klasyfikacji ogólnej reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu zajęła 3 miejsce, natomiast indywidualnie Paweł Czajkowski, uczeń klasy II technikum budowlanego zdobył I miejsce, a Grzegorz Chmura, uczeń klasy III technikum budowlanego dobiegł na metę trzeci. Reprezentacja naszej szkoły wystąpiła w składzie: Dymon Dawid, Lejkowski Daniel, Szlosek Mateusz, Bania Damian, Czajkowski Paweł, Garbarz Maksymilian, Irla Grzegorz.

 

Właśnie rozpoczęła się druga lekcja, którą nagle zakłócił trzyminutowy dzwonek a z radiowęzła rozległa komenda dyrektora „W związku z zagrożeniem pożarowym ogłaszam ewakuację młodzieży oraz wszystkich pracowników z budynku szkoły (…)”

Na szczęście to tylko próbna ewakuacja, która została zaplanowana na 16 X br. w ramach ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji z budynku szkoły. Scenariusz ćwiczeń obejmował także „zagubienie” ucznia, którego „szczęśliwie uratowano”. Młodzież wraz z nauczycielami i wszyscy pracownicy szkoły zebrali się na placu przedszkolnym, gdzie sprawdzono obecność i dokonano podsumowania przeprowadzonych ćwiczeń. Czas ewakuacji mierzony od momentu ogłoszenia alarmu do czasu wyjścia ze szkoły ostatniej osoby wyniósł 3 minuty.

14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Data jest nieprzypadkowa, 14 października 1773 r. utworzono bowiem Komisję Edukacji Narodowej. Potocznie święto nazywane jest Dniem Nauczyciela. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej została zorganizowana 11 października przez uczniów klas II technikum, którzy przygotowali program artystyczny oraz złożyli nauczycielom i wychowawcom podziękowania      „… za trud, za serce, za uśmiech…”.

Pan Krzysztof Michalak, reprezentując Starostwo powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej przekazał podziękowania dla nauczycieli za ich zaangażowanie i zawodowe oddanie oraz życzył im sukcesów w dalszej pracy.

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do podsumowania minionego roku pracy z młodzieżą, ale też do nagrodzenia najbardziej zasłużonych nauczycieli nagrodami starosty dąbrowskiego oraz dyrektora szkoły.

Wyniki egzaminów zawodowych w ZSP w Brniu

W końcu sierpnia ogłoszono wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu przystąpili do egzaminów w zawodach: technik budownictwa, technik agrobiznesu, technik inżynierii środowiska i melioracji oraz ogrodnik. Porównując wyniki osiągane przez uczniów naszej Szkoły z wynikami całej populacji zdających w Okręgowej  Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie  (koordynującej egzaminami na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego) oraz danymi przedstawionymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, dostrzeżemy, że są one w większości o wiele wyższe. I tak na przykład: w 2013 roku zdawalność egzaminu zawodowego w technikum budownictwa wynosiła  w OKE w Krakowie  64,8% (w Polsce – 62%), uczniowie technikum w Brniu zdali w  77,78 %; w technikum inżynierii środowiska i melioracji uzyskaliśmy jeszcze lepszy wynik – 63,64% w Brniu na 29% osiągniętego przez wszystkich zdających. Stuprocentowym wynikiem zdawalności może pochwalić się nasza szkoła zawodowa, w małopolskim, podkarpackim i lubelskim  jest to  77,2%. Zestawienie wyników zdawalności egzaminów zawodowych w Brniu, w Polsce oraz na terenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie zamieszczamy w tabeli poniżej.

Dodać należy, że egzamin zawodowy jest egzaminem trudnym, a do jego pozytywnego zaliczenia wymagane jest 75%, nie tak jak na egzaminie maturalnym 30%. Uczniowie techników oprócz przedmiotów ogólnych mają wiele przedmiotów zawodowych oraz praktyki, stąd też  dobre przygotowanie się do egzaminów wymaga od nich znacznie większego nakładu pracy i czasu. W tej sytuacji nie wszyscy uznają egzamin maturalny za priorytetowy (zwłaszcza, że wielu nie myśli o podjęciu studiów wyższych), skupiając się na zdobyciu tytułu technika i uprawnień zawodowych.

Należy wspomnieć także o  osiągnięciach naszej szkoły w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. Co roku nasi uczniowie są finalistami i/lub laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych -  żadna inna szkoła ponadgimnazjalna w powiecie nie może pochwalić się takimi rezultatami.

Czytaj więcej...

Każdy rodzaj ruchu sprzyja zdrowiu, a udział w zawodach i rywalizacji ma wpływ na kształtowanie charakteru oraz  uczy współdziałania w zespole i wyrabia nawyk dbania o własne zdrowie. Doskonale wiedzą o tym nauczyciele wychowania fizycznego w naszej szkole dlatego mgr Mirosław Panek i mgr Jarosław Będkowski zorganizowali Szkolny Turniej Piłki Nożnej. Mecze rozgrywane systemem „każdy z każdym” odbyły się we wtorek 24 września 2013, na przyszkolnym boisku wielofunkcyjnym. Ośmioosobowe zespoły  z klas I, II, III i IV rywalizowały o Puchar Nauczycieli Wychowania Fizycznego i…. oczywiście o sławę na szkolnych korytarzach. Sukces odnieśli czwartoklasiści. Gratulujemy!!!

Natomiast, w dniu 30 września uczniowie reprezentowali Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu w Powiatowej Licealiadzie Jesiennych Sztafetowych  Biegów Przełajowych zorganizowanej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie. Szkolna reprezentacja dziewcząt i chłopców zajęła odpowiednio IV i III lokatę. A pałeczkę przekazywali sobie: K. Kilijan, A. Kochanek, I. Lis, M. Chrabąszcz, A. Sieroń, M. Sobieraj, A. Dziarmaga, K. Kogut, K. Motyka, M. Łabuz, A. Frąc, D. Lejkowski, M. Szlosek, D. Dymon,  D. Curyło, P. Czajkowski, D. Bania, A. Sajdera, G. Chmura, G. Zieliński, M. Garbarz. Zawody odbyły się na terenie parku przy Zespole Szkół Ponadgimnazjanych w Szczucinie.

Strona 50 z 60

PREZENTACJA O SZKOLE

REKRUTACJA 2020/2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

BEZ CENZURY

 

bbc

ZSP BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top