Po ponad 3 miesięcznym okresie oczekiwania, 22 lutego 2013 roku na posiedzenieniu Komisji Stypendialnej w ramach projektu "Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" zostały zatwierdzone zostały listy rankingowe wniosków stypendialnych na rok szkolny 2012/2013.

 

Z radością i dumą informujemy, iż wnioski stypendialne Grzegorza Kuska oraz Wojciecha Rembowskiego - uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu – zostały wysoko ocenione przez Komisję Stypendialną dlatego otrzymają oni wysokie i prestiżowe stypendia.

 

"Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" to projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Zakładane wsparcie indywidualne ucznia w ramach projektu to comiesięczna wypłata stypendium w wysokości 500 zł przez okres 12 miesięcy. W tym roku w trakcie trwania naboru w do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości wpłynęło 857 wniosków o przyznanie stypendium.

 

Grzegorz Kusek i Wojciech Rembowski to uczniowie klasy IV Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji. W ubiegłym roku szkolnym zostali laureatami XXXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym Inżynieria i Ochrona Środowiska.  Osiągając najwyższe wyniki w edukacji są niekwestionowanymi liderami szkolnej społeczności. Podejmowali szereg działań, wśród których należy wymienić chociażby zwycięstwo w konkursie Bądź Wielkim. Prowadząc szkolną gazetkę Breń Bez Cenzury czterokrotnie wygrali w konkursie na najlepsze gazetki uczniowskie w Polsce. Angażując się w różnego typu przedsięwzięcia, traktowali je, jako sposób na doskonalenie własnego rozwoju,

Serdecznie gratulujemy naszym stypendystą oraz Pani mgr inż. Alicji Krakowskiej, która pełniąc funkcję Opiekuna Dydaktycznego będzie czuwać nad rozwojem edukacyjnym uczniów.

W poniedziałek 18 lutego odbyło się rozdanie nagród w szkolnym konkursie makiet.

Konkurs był zorganizowany w kategoriach „Dom Marzeń” i „Ogród Marzeń”. Uczestnicy mogli przygotować prace indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach. Do konkursu zgłoszono 2 makiety w kategorii „Dom Marzeń” i 8 w kategorii „Ogród Marzeń”.

Makiety oceniło jury w składzie: Pan Dyrektor Jarosław Boryczka, Pani Pedagog Joanna Janus oraz nauczycielki przedmiotów zawodowych – Pani Alicja Krakowska, Pani Agata Dziedzic-Stolińska oraz Pani Katarzyna Słomczyńska. Dodatkowym wyróżnieniem była „Nagroda Publiczności” wyłoniona przez głosowanie uczniów i pracowników naszej szkoły.

Przyznano następujące miejsca:

Kategoria „Dom Marzeń”.

Zgłoszone prace były na bardzo wysokim poziomie. Autorzy zachowali odpowiednie proporcje wszystkich elementów budynków. Detale wykonano z dużą starannością i z dbałością o odwzorowanie technologii stosowanych w budownictwie. Dlatego jury konkursu zdecydowało przyznać I miejsce ex equo zespołowi: Michał Węgiel i Piotr Kiepus oraz Wojciechowi Wałaszek, który otrzymał również „Nagrodę Publiczności”

Kategoria „Ogród Marzeń”

Makiety ogrodów zaskakiwały różnorodnością rozwiązań oraz doborem materiałów. Uczestnicy konkursu stosowali materiały charakterystyczne dla ogrodów takie jak drewno, kamień, elementy pochodzenia roślinnego. Były też rozwiązania bardziej nietypowe, jak ścieżki wykonane z maku, ogrodzenie pracowicie wykonane z makaronu.

Jury przyznało następujące miejsca:

I miejsce ex equo: Edyta Gołębiowska – uczennica II klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej, oraz Wojciech Ryczek z I klasy Technikum Architektury Krajobrazu

II miejsce: Krzysztof Brzyś – uczeń I klasy Technikum Architektury Krajobrazu

III miejsce: Paulina Bochenek- uczennica z I klasy Technikum Architektury Krajobrazu

Nagroda Publiczności: Karolina Grabka i Katarzyna Ryczek – uczennice z I klasy Technikum Architektury Krajobrazu

Konkurs makiet został zorganizowany przez Panią Agatę Dziedzic-Stolińską oraz Panią Katarzynę Słomczyńską.

Dnia 31.01.2013r w ZSP w Brniu odbył się Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców.

W zawodach wzięło udział 12 dziewczyn z różnych klas: Technikum Agrobiznesu, Technikum Inżynierii Środowiska, Technikum Architektury Krajobrazu, Technikum Budowlanego, oraz 16 chłopców.

Zawody rozegrano systemem do dwóch przegranych, co w rezultacie wyłoniło zwycięskie trójki, które później reprezentowały szkołę w Powiatowej Licealiadzie Tenisa Drużynowego.

Po zakończeniu turnieju medale wręczył Dyrektor ZSP Breń Pan mgr Jarosław Boryczka.

 

Wyniki turnieju:

Dziewczęta

1. Iwona Lis  I TA

2. Dziarmaga Agata  I TA

3. Łabuz Agata  IV TA

Chłopcy

1. Chmielewski Maciej  II TAK

2. Moździerz Mateusz        IV TB

3. Leśniewski Wojciech   IV TB


W sobotni wieczór, 12 stycznia 2013 roku, już po raz trzeci w zabytkowym i przepięknie odrestaurowanym dworku, będącym obecnie siedzibą Centrum Polonii, zorganizowano bal studniówkowy dla uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu – Technikum Agrobiznesu, Budownictwa oraz Inżynierii Środowiska i Melioracji.

Oprócz uczniów przybyłych na tę uroczystość wraz z osobami towarzyszącymi, nie zabrakło również przedstawicieli rady rodziców i grona pedagogicznego, na czele z Panem Dyrektorem Jarosławem Boryczką oraz wychowawcami klas maturalnych – Panią Barbarą Grzebieniowską oraz Panem Jarosławem Będkowskim. Tradycyjnie do zgromadzonych życzenia udanej zabawy oraz satysfakcjonujących wyników z egzaminów maturalnych oraz z zawodowych, skierowała Pani Barbara Pobiegło - Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, jak również absolwentka ZSP w Brniu.

Nie zabrakło także tradycyjnego poloneza, który zakończył część oficjalną studniówki, po której młodzież oddała się zabawie do białego rana.

Najnowszy - grudniowy -  numer szkolnej gazetki BREŃ BEZ CENZURY.

(Bezpośredni link po kliknięciu na obrazek)

Po kilkumiesięcznej przerwie nasza Redakcja zdecydowała się wydać kolejny, jak zawsze unikatowy numer. Publikujemy za pośrednictwem portalu www.juniormedia.pl, który umożliwia przygotowanie naszych gazetek na oryginalnych makietach dzienników regionalnych, czyli Gazety Krakowskiej lub Dziennika Polskiego. Na tym portalu można znaleźć również inne numery naszego czasopisma.

Gazetka została zgłoszona do grudniowej edycji konkursu JUNIOR W DRUKU, organizowanego przez Grupę Wydawniczą Polskapresse we współpracy z wydawnictwem OPERON. Laureaci tego konkursu w nagrodę otrzymają bezpłatnie 250 egzemplarzy swoich gazetek, wydrukowanych w profesjonalnej drukarni prasowej. Laureatów konkursu wybierają internauci oraz jury.

17 grudnia 2012 roku, Koordynator Powiatowy projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce„ Pani Lucyna Rusnak, w obecności Dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Brniu Pana Jarosława Boryczki, wręczyła uczniom zaświadczenia kwalifikacyjne, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, uprawniające do obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego w kategorii II WJO, czyli Wózków Jezdniowych Podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych.

Uzyskanie dodatkowej kwalifikacji, było możliwe dzięki uczestnictwu uczniów w jesiennej edycji kursu „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej” oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku podczas egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Kurs ten był organizowany w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Skorzystało z niego 10 uczniów z klas IV Technikum: Agrobiznesu, Budowlanego oraz Inżynierii Środowiska i Melioracji.

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego jest respektowane we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej.

Tylko w okresie od września do stycznia 2012 roku,   60  uczniów z  ZSP w Brniu  uzyskało dodatkowe kwalifikacje poprzez uczestnictwo w  kursach: brukarz, murarz tynkarz oraz nowoczesne techniki wykończeniowe.

Uczniom gratulujemy uzyskania dodatkowych uprawnień, a wszystkich chętnych  zapraszamy na kolejne kursy.

Już w styczniu 2013 roku szkoła rozpoczyna nabór na następujące kursy:

1. Spawanie MAG

2. Spawanie łukowe

3. Operator wózka widłowego

4. Prawo jazdy kategorii T

5. Obsługa kas fiskalnych i fakturowanie

6. Florysta – bukieciarz

W tym roku mija już 15 lat, odkąd po raz pierwszy, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, najzdolniejsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, otrzymali Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Uroczyste przyznanie tej nagrody, w obecności Małopolskiego Kuratora Oświaty – Aleksandra Palczewskiego, dla stypendystów z powiatu dąbrowskiego, bocheńskiego, brzeskiego i tarnowskiego, odbyło się 12 grudnia 2012 roku w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta Tarnowa.

Naszą szkołę godnie reprezentował uczeń IV Klasy Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji – Wojciech Rembowski, który w ubiegłym roku szkolnym m. inn. został laureatem II miejsca Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym Inżynieria i Ochrona Środowiska oraz osiągnął najwyższą w naszej szkole średnią ocen wynoszącą  5,29.

Stypendystom z powiatu dąbrowskiego, reprezentujący go Wicestarosta Robert Pantera wręczył również drobne upominki oraz adresy okolicznościowe skierowane od przedstawicieli samorządu powiatowego.

Otrzymanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów to doskonała możliwość, aby zobaczyć siebie na tle innych uzdolnionych uczniów, którzy również swoją ciężką pracą osiągają sukces. Wystąpić przed najlepszymi uczniami z terenu regionu to także wielkie przeżycie, które z pewnością mobilizuje do dalszej pracy.

Strona 51 z 56

PREZENTACJA O SZKOLE

REKRUTACJA 2019/2020

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

BEZ CENZURY

 

bbc

ZSP BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top