Wyniki egzaminów zawodowych w ZSP w Brniu

W końcu sierpnia ogłoszono wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu przystąpili do egzaminów w zawodach: technik budownictwa, technik agrobiznesu, technik inżynierii środowiska i melioracji oraz ogrodnik. Porównując wyniki osiągane przez uczniów naszej Szkoły z wynikami całej populacji zdających w Okręgowej  Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie  (koordynującej egzaminami na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego) oraz danymi przedstawionymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, dostrzeżemy, że są one w większości o wiele wyższe. I tak na przykład: w 2013 roku zdawalność egzaminu zawodowego w technikum budownictwa wynosiła  w OKE w Krakowie  64,8% (w Polsce – 62%), uczniowie technikum w Brniu zdali w  77,78 %; w technikum inżynierii środowiska i melioracji uzyskaliśmy jeszcze lepszy wynik – 63,64% w Brniu na 29% osiągniętego przez wszystkich zdających. Stuprocentowym wynikiem zdawalności może pochwalić się nasza szkoła zawodowa, w małopolskim, podkarpackim i lubelskim  jest to  77,2%. Zestawienie wyników zdawalności egzaminów zawodowych w Brniu, w Polsce oraz na terenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie zamieszczamy w tabeli poniżej.

Dodać należy, że egzamin zawodowy jest egzaminem trudnym, a do jego pozytywnego zaliczenia wymagane jest 75%, nie tak jak na egzaminie maturalnym 30%. Uczniowie techników oprócz przedmiotów ogólnych mają wiele przedmiotów zawodowych oraz praktyki, stąd też  dobre przygotowanie się do egzaminów wymaga od nich znacznie większego nakładu pracy i czasu. W tej sytuacji nie wszyscy uznają egzamin maturalny za priorytetowy (zwłaszcza, że wielu nie myśli o podjęciu studiów wyższych), skupiając się na zdobyciu tytułu technika i uprawnień zawodowych.

Należy wspomnieć także o  osiągnięciach naszej szkoły w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. Co roku nasi uczniowie są finalistami i/lub laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych -  żadna inna szkoła ponadgimnazjalna w powiecie nie może pochwalić się takimi rezultatami.

Czytaj więcej...

Każdy rodzaj ruchu sprzyja zdrowiu, a udział w zawodach i rywalizacji ma wpływ na kształtowanie charakteru oraz  uczy współdziałania w zespole i wyrabia nawyk dbania o własne zdrowie. Doskonale wiedzą o tym nauczyciele wychowania fizycznego w naszej szkole dlatego mgr Mirosław Panek i mgr Jarosław Będkowski zorganizowali Szkolny Turniej Piłki Nożnej. Mecze rozgrywane systemem „każdy z każdym” odbyły się we wtorek 24 września 2013, na przyszkolnym boisku wielofunkcyjnym. Ośmioosobowe zespoły  z klas I, II, III i IV rywalizowały o Puchar Nauczycieli Wychowania Fizycznego i…. oczywiście o sławę na szkolnych korytarzach. Sukces odnieśli czwartoklasiści. Gratulujemy!!!

Natomiast, w dniu 30 września uczniowie reprezentowali Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu w Powiatowej Licealiadzie Jesiennych Sztafetowych  Biegów Przełajowych zorganizowanej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie. Szkolna reprezentacja dziewcząt i chłopców zajęła odpowiednio IV i III lokatę. A pałeczkę przekazywali sobie: K. Kilijan, A. Kochanek, I. Lis, M. Chrabąszcz, A. Sieroń, M. Sobieraj, A. Dziarmaga, K. Kogut, K. Motyka, M. Łabuz, A. Frąc, D. Lejkowski, M. Szlosek, D. Dymon,  D. Curyło, P. Czajkowski, D. Bania, A. Sajdera, G. Chmura, G. Zieliński, M. Garbarz. Zawody odbyły się na terenie parku przy Zespole Szkół Ponadgimnazjanych w Szczucinie.

W ramach realizowania zadań z zakresu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu zaprosił do dyskusji partnerów szkoły w Projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, tj. Komendę Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Przedstawiciele Komendy, Pan Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinspektor Marek Banaś oraz Pan aspirant Paweł Kantor wygłosili prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zaproszeni goście zwrócili uwagę na nadmierną prędkość, nieznajomość przepisów ruchu drogowego lub / i ich ignorowanie jako główne przyczyny wypadków na drodze.

Pan Paweł Kantor zwrócił ponadto uwagę na używanie alkoholu, zwłaszcza przez młodych ludzi i powodowanie wypadków przez osoby znajdujące się właśnie w stanie nietrzeźwości. Swoją pogadankę popierał wieloma autentycznymi przykładami chcąc uświadomić młodzieży, jak nieraz chwila nieuwagi może spowodować daleko idące konsekwencje, których skutki są nieraz ciągnące się w czasie i obciążające dla sprawcy.

Młodzież klas III i IV mogła przekonać się zatem jak to w praktyce „nieznajomość prawa szkodzi” oraz włączyć się do dyskusji zadając pytania ekspertom. Wcześniej uczniowie wypełnili specjalnie przygotowany na tę okoliczność „Test dla kierowcy”, którego odpowiedzi były następnie komentowane przez przedstawicieli prawa.

Ze względu na specyfikę spotkania, a mianowicie to, że odbyło się ono dla uczniów szkoły, młodych kierowców, zwrócono uwagę na statystyki zachowań ryzykownych na drodze w powiecie dąbrowskim w celu uzmysłowienia młodzieży, że tak naprawdę w dużej mierze od nich samych zależy bezpieczne poruszanie się po drogach, poboczach, chodnikach jako piesi, rowerzyści, kierowcy w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu innych uczestników ruchu drogowego.

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu mieli okazję uczęszczać do Niemieckich szkół w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce.   Katarzyna Rozkuszka z klasy IV technikum budowlanego i Wojciech Ryczek z klasy II technikum architektury krajobrazu spędzili kilka wrześniowych dni w Turyngii w Niemczech.

W tym czasie wzięli udział w wizycie studyjnej podczas której zwiedzali miejsca związane z zawodami, których się uczą. Uczęszczali też na zajęcia do niemieckich szkół (Ernst Benary Schule oraz Walter Gropjus Schule), gdzie poznawali tajniki niemieckiego systemu szkolnictwa.

Uczniowie bardzo miło wspominają wyjazd i zapewniają, że będą wykorzystywać widzę zdobytą podczas tej wizyty. Opiekun uczniów, mgr inż. Paweł Bieś życzyłby sobie aby polskie szkolnictwo zawodowe mogło być realizowane w takich warunkach, jakie miał okazję zaobserwować w Niemczech.

18 września 2013 roku, uczniowi klas II TA/TAK oraz III TB wraz z opiekunami wzięli udział w wycieczce do Krakowa.
Pierwszym etapem podróży było zwiedzenie Muzeum Młodej Polski w Bronowicach Małych. Znajduje się tam zabytkowy dworek „Rydlówka”, w którym odbyło się słynne wesele poety Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną. Na wesele był zaproszony przyjaciel poety Stanisław Wyspiański, który później uwiecznił to wydarzenie w swym dramacie pt. „Wesele”.
Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzenie wystawy „Zawsze Młoda! Polska Sztuka około 1900” w odnowionych wnętrzach Kamienicy Szołayskich – oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, która prezentowała 300 dzieł sztuki polskiej z przełomu XIX i XX wieku.
W tym samym budynku została otwarta wystawa „Szuflady Szymborskiej” na cześć polskiej noblistki. „Szuflada” jest rodzajem scenografii, trójwymiarowego kolażu, w którym przedmioty należące do Poetki zderzone są cytatami, fotografiami osób, rzeczy i miejsc.
Kraków to miejsce, w którym każde miejsce przypomina o przeszłości. Dotknęliśmy jej, oglądając wnętrza Kościoła o. franciszkanów z witrażami i polichromią Stanisława Wyspiańskiego, spacerując ulicą Floriańską (ze słynną Jamą Michalika), podziwiając eklektyczny gmach teatru im. Słowackiego czy wreszcie chłonąc niesamowitą atmosferę krakowskiego Rynku.

W uroczystej inauguracji roku szkolnego 2013/2014 udział wzięli uczniowie wszystkich klas z wychowawcami, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, dyrekcja, nauczyciele oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego - pani Barbara Pobiegło.

Nowy rok szkolny oficjalnie rozpoczął Dyrektor Szkoły - mgr Jarosław Boryczka życząc zarówno uczniom jak i nauczycielom owocnej pracy i sukcesów.

Powitano nauczycieli, którzy rozpoczną pracę w naszej szkole (Izabela Dworak, Sabina Orłowska-Grzech, Dorota Wielgus) oraz uczniów klas pierwszych Technikum Budowlanego, Technikum Architektury Krajobrazu oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Pani Barbara Pobiegło reprezentując Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej złożyła uczniom, nauczycielom i dyrekcji życzenia oraz odczytała list okolicznościowy rozpoczynając go pięknymi słowami Adama Mickiewicza: "Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami".

Uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole złożyli przysięgę. Ślubowali m.in." uczciwie wypełniać obowiązki uczniowskie (...) oraz umacniać w sobie silną wolę, koleżeńskość, odwagę i prawdomówność".

Po dwóch miesiącach wakacji na szkolnych korytarzach znowu jest głośno i tłoczno. Koniec lenistwa...

Uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu kilka godzin temu oficjalnie zakończyli rok szkolny 2012/2013. Dyrektor, Jarosław Boryczka  na wstępie przywitał przybyłych gości, wśród których pojawił się Pan Krzysztof Michalak, reprezentujący Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej. Pan Michalak przekazał list gratulacyjny oraz upominek uczniowi Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji, Michałowi Ptakowi za najlepsze wyniki w szkole. Pan Grzegorz Liguz reprezentował Radę Rodziców i wraz z dyrektorem oraz wychowawcami poszczególnych klas  wręczyli nagrody książkowe oraz dyplomy okolicznościowe uczniom, którzy wyróżnili się wynikami, zachowaniem, wzorową frekwencją oraz reprezentowaniem szkoły i aktywną pracą.  Dyrektor skierował także kilka ciepłych słów do nauczycieli i uczniów, na których czeka wakacyjna przerwa oraz życzył wszystkim bezpiecznego i udanego wypoczynku.

 

Strona 52 z 61

PREZENTACJA O SZKOLE

REKRUTACJA 2020/2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

BEZ CENZURY

 

bbc

ZS BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top