W październiku i listopadzie 2012r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu organizowane są kursy branżowe w ramach projektu „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

Uczniowie szkoły  : technikum i zasadniczej szkoły zawodowej  zakwalifikowali się na kursy: murarz – tynkarz, brukarz, wózek widłowy z wymianą butli gazowych oraz nowoczesne techniki wykończeniowe.

Pod okiem doświadczonych instruktorów, wraz z kolegami ze szkół zawodowych z Dąbrowy Tarnowskiej i Szczucina, wykonując określone prace, zdobywają dodatkowe kwalifikacje.

W ramach kursu brukarz, wykonano 90 m2 kostki brukowej, która będzie służyła jako dojazd do boiska wielofunkcyjnego. Kolejna grupa uczniów na kursie  murarz – tynkarz wykonała przebudowę  pomieszczeń sanitarnych w utworzonej w ZSP w Brniu, Pracowni Zajęć Praktycznych. Już od 26 października 2012 roku, rozpoczynają się na terenie szkoły  zajęcia w ramach kursu: nowoczesne techniki wykończeniowe.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą kurs branżowy i zdadzą egzamin końcowy uzyskają certyfikaty poświadczające zdobycie nowych uprawnień i umiejętności. Pozwoli im to na lepszy start w przyszłości na rynku pracy.

Dnia 18.10.2012 w Oleśnie odbyła się Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej Chłopców „Orlik’’ 2012/2013. W zawodach wzięły udział 4 drużyny z Powiatu dąbrowskiego. ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, ZSP Szczucin i ZSP Breń. Turniej rozgrywany był systemem każdy z każdym. Mecze trwały 2 x 12 min.

Wyniki poszczególnych meczy

  1. ZSP Nr 2 DT - ZSP Szczucin 1-0
  2. ZSP Nr 1 DT – ZSP Breń 1-2
  3. ZSP Nr 2 DT – ZSP Nr 1 DT 1-0
  4. ZSP Szczucin – ZSP Breń 1-5
  5. ZSP Nr 2 DT – ZSP Breń 0-4

Tabela końcowa

  1. ZSP Breń          3   9pkt   11-2
  2. ZSP Nr 2 DT     3   6pkt   2-4
  3. ZSP Szczucin    3   3pkt   5-8
  4. ZSP Nr 1 DT     3   0pkt   3-7

Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Białas Dariusz, Cierlik Krystian, Czajkowski Paweł, Dynak Dawid, Irla Grzegorz, Krupa Radosław, Marek Artur, Minor Bartłomiej, Młodziński Jakub, Rusek Patryk, Wałaszek Dominik. Opiekunem drużyny był mgr Jarosław Będkowski.

Zawody sędziował Łukasz Witek. Organizatorem zawodów był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, dyrekcja ZSP Breń i nauczyciel wychowania fizycznego mgr Mirosław Panek.

Pamiątkowe dyplomy i puchary wręczał dyrektor ZSP Breń mgr Jarosław Boryczka.

Z okazji Światowego Dnia Żywności oraz Dnia Walki z Głodem, obchodzonego 16 października, w naszej szkole Szkolne Koło PCK zorganizowało poczęstunek dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli. Młodzież z klas: I Technikum Agrobiznesu i Architektury Krajobrazu, II Technikum Agrobiznesu, Architektury Krajobrazu i Inżynierii Środowiska i Melioracji, III Technikum Agrobiznesu i Inżynierii Środowiska i Melioracji oraz II Zasadniczej Szkoły Zawodowej włączyła się w akcję przynosząc produkty do kanapek: chleb, sery, wędlinę, zieleninę, pomidory, ogórki, z których to następnie produktów uczennice klasy II Technikum Agrobiznesu, Architektury Krajobrazu i Inżynierii Środowiska i Melioracji (K. Kogut, M. Chmura, B. Klucz, N. Sajdak, N. Ryczek, M. Wadas, K. Skalak, J. Jurczyk, M. Siewierska, A. Nowakowska) przygotowały kanapki dla wszystkich „głodnych”.

Ponadto uczniowie: S. Pawelec (I TATAK), M. Mielec (I TATAK), K. Bielaszka (IV TIŚM), K. Kilijan (I TATAK), U. Strugacz (III TATIŚM) przygotowali słodkości, zaś Krzysztof Brzyś (I TATAK) oraz Paweł Strycharz (II ZSZ) wykonali piękne plakaty o tematyce związanej ze zjawiskami głodu i niedożywienia na świecie.

Dziękujemy wszystkim za przygotowanie i włączenie się do akcji!

 

 

Z okazji Światowego Dnia Żywności oraz Dnia Walki z Głodem, obchodzonego 16 października, w naszej szkole Szkolne Koło PCK zorganizowało poczęstunek dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli. Młodzież z klas: I Technikum Agrobiznesu
i Architektury Krajobrazu, II Technikum Agrobiznesu, Architektury Krajobrazu
i Inżynierii Środowiska i Melioracji, III Technikum Agrobiznesu i Inżynierii Środowiska i Melioracji oraz II Zasadniczej Szkoły Zawodowej włączyła się w akcję przynosząc produkty do kanapek: chleb, sery, wędlinę, zieleninę, pomidory, ogórki, z których to następnie produktów uczennice klasy II Technikum Agrobiznesu, Architektury Krajobrazu i Inżynierii Środowiska i Melioracji (K. Kogut, M. Chmura, B. Klucz,
N. Sajdak, N. Ryczek, M. Wadas, K. Skalak, J. Jurczyk, M. Siewierska,
A. Nowakowska) przygotowały kanapki dla wszystkich „głodnych”.

Ponadto uczniowie: S. Pawelec (I TATAK), M. Mielec (I TATAK), K. Bielaszka (IV TIŚM), K. Kilijan (I TATAK), U. Strugacz (III TATIŚM) przygotowali słodkości, zaś Krzysztof Brzyś (I TATAK) oraz Paweł Strycharz (II ZSZ) wykonali piękne plakaty
o tematyce związanej ze zjawiskami głodu i niedożywienia na świecie.

Dziękujemy wszystkim za przygotowanie i włączenie się do akcji!

 

Z okazji Światowego Dnia Żywności oraz Dnia Walki z Głodem, obchodzonego 16 października, w naszej szkole Szkolne Koło PCK zorganizowało poczęstunek dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli. Młodzież z klas: I Technikum Agrobiznesu
i Architektury Krajobrazu, II Technikum Agrobiznesu, Architektury Krajobrazu
i Inżynierii Środowiska i Melioracji, III Technikum Agrobiznesu i Inżynierii Środowiska i Melioracji oraz II Zasadniczej Szkoły Zawodowej włączyła się w akcję przynosząc produkty do kanapek: chleb, sery, wędlinę, zieleninę, pomidory, ogórki, z których to następnie produktów uczennice klasy II Technikum Agrobiznesu, Architektury Krajobrazu i Inżynierii Środowiska i Melioracji (K. Kogut, M. Chmura, B. Klucz,
N. Sajdak, N. Ryczek, M. Wadas, K. Skalak, J. Jurczyk, M. Siewierska,
A. Nowakowska) przygotowały kanapki dla wszystkich „głodnych”.

Ponadto uczniowie: S. Pawelec (I TATAK), M. Mielec (I TATAK), K. Bielaszka (IV TIŚM), K. Kilijan (I TATAK), U. Strugacz (III TATIŚM) przygotowali słodkości, zaś Krzysztof Brzyś (I TATAK) oraz Paweł Strycharz (II ZSZ) wykonali piękne plakaty
o tematyce związanej ze zjawiskami głodu i niedożywienia na świecie.

Dziękujemy wszystkim za przygotowanie i włączenie się do akcji!

 

 

Z okazji Światowego Dnia Żywności oraz Dnia Walki z Głodem, obchodzonego 16 października, w naszej szkole Szkolne Koło PCK zorganizowało poczęstunek dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli. Młodzież z klas: I Technikum Agrobiznesu
i Architektury Krajobrazu, II Technikum Agrobiznesu, Architektury Krajobrazu
i Inżynierii Środowiska i Melioracji, III Technikum Agrobiznesu i Inżynierii Środowiska i Melioracji oraz II Zasadniczej Szkoły Zawodowej włączyła się w akcję przynosząc produkty do kanapek: chleb, sery, wędlinę, zieleninę, pomidory, ogórki, z których to następnie produktów uczennice klasy II Technikum Agrobiznesu, Architektury Krajobrazu i Inżynierii Środowiska i Melioracji (K. Kogut, M. Chmura, B. Klucz,
N. Sajdak, N. Ryczek, M. Wadas, K. Skalak, J. Jurczyk, M. Siewierska,
A. Nowakowska) przygotowały kanapki dla wszystkich „głodnych”.

Ponadto uczniowie: S. Pawelec (I TATAK), M. Mielec (I TATAK), K. Bielaszka (IV TIŚM), K. Kilijan (I TATAK), U. Strugacz (III TATIŚM) przygotowali słodkości, zaś Krzysztof Brzyś (I TATAK) oraz Paweł Strycharz (II ZSZ) wykonali piękne plakaty
o tematyce związanej ze zjawiskami głodu i niedożywienia na świecie.

Dziękujemy wszystkim za przygotowanie i włączenie się do akcji!

 

 

W dniu 12 X 2012 odbyła się akademia z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście Starosta Powiatu Dąbrowskiego Pan Tadeusz Kwiatkowski oraz Przewodniczący  Rady Rodziców Pan Grzegorz Liguz.  Starosta złożył życzenia nauczycielom i uczniom a następnie wręczył nagrody Panu Dyrektorowi  Jarosławowi  Boryczce oraz Pani Alicji Krakowskiej. NastępnieDyrektor wręczył nagrody nauczycielom  za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej , które otrzymali  Aleksandra Toczek, Bogdan Kowal, Iwona Świerczek, Beata Kuchta, Paweł Bieś. Uroczystość została przygotowana przez uczniów klasy II TA/TIŚ/TAK oraz klasę II TB. Uczniowie recytowali wiersze, improwizowali godzinę lekcyjną w formie kabaretu oraz przypomnieli wartości jakie przyświecają Dniu Nauczyciela.  Występy uświetnił szkolny zespół muzyczny pod kierownictwem Bogdana Kowala. Uczniów do występu przygotowali wychowawcy klas  Krzysztof Kozaczka oraz Anna Mazur – Pływacz.

Dnia 02.10.12r. przy ZSP Breń na boisku wielofunkcyjnym odbył się wewnątrzszkolne turniej piłki nożnej chłopców . W turnieju brały udział cztery drużyny skompletowane z różnych typów szkół (TB, TA, TAK, TiŚ, ZSZ). Rozgrywki odbyły się systemem każdy z każdym, skompletowane jak w/w. Po rozlosowaniu (przez kapitanów drużyn) mecze odbyły się w następującej kolejności :

 

 

I mecz  IV-II  - 1:1 po rzutach karnych 4:3

II mecz  I-III -3:0

III mecz  IV-I -3:4

IV mecz  II-III -3:0

V mecz IV-III -3:0

VI mecz   II-I  -1:1 po rzutach karnych 6:7

W turnieju pierwsze miejsce zajęły kl.I

Drugie miejsce zajęły kl. IV

Trzecie miejsce zajęły kl. II

Drużyny liczyły siedmiu zawodników ( 4 zawodników w polu , bramkarz i dwóch zawodników rezerwowych). Zawody sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego. Mecz trwał 2x17min. Reprezentacja zwycięskiej drużyny :

1.Grzegorz Irla TB

2.Minor Bartłomiej TB

3.Młodziński Jakub TB

4.Rusek Patryk TA

5.Czajkowski Paweł TB

6.Kotlarz Daniel ZSZ

7.Bania Damian TB

„Kocham, lubię, szanuję … nie śmiecę” – to hasło nawiązujące do ludowej wyliczanki, zachęcające do zastanowienia się nad naszym stosunkiem do otaczającego nas środowiska i wynikającymi z niego konsekwencjami.

17 września 2012 roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu zorganizowali lokalne sprzątanie świata na terenie przyległym do szkoły, włączając się tym samym do ogólnopolskiej akcji. W związku z trwającym zaawansowanym remontem przyległych dróg oraz prac w sąsiadującym parku zmuszeni byliśmy zawęzić obszar sprzątania do terenu szkoły.

Uczniowie klasy 2 ZSZ oraz klasy 1 Technikum Architektury Krajobrazu i Agrobiznesu „posprzątali” otaczający nas świat segregując zebrane odpady na plastik, szkło, metal oraz papier. Pocieszającym jest fakt, iż w obecnym roku śmieci było mniej, jednak w dalszym ciągu należy podejmować wszelkie starania aby społeczeństwo zaprzestało śmiecenia. Oprócz uczniów w akcję włączyło się kilku nauczycieli (A. Mazur-Pływacz, M. Piątek, I. Świerczek, M. Panek, J. Będkowski oraz B. Kowal). W szkole odbywają się także inne przedsięwzięcia edukacyjne zachęcające do nie śmiecenia – właśnie rusza kolejna edycja konkursu ‘EKO-KLASA’.

Młodzież, nauczyciele oraz dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu rozpoczęła nowy rok szkolny mszą świętą, którą odprawił ks. mgr Krzysztof Trzepacz w Kaplicy w Podborzu. Po krótkiej przerwie spotkano się w sali gimnastycznej by podczas uroczystości inauguracyjnej oficjalnie rozpocząć pierwszy dzień nauki.

Dyrektor szkoły, mgr Jarosław Boryczka, powitał uczniów i nauczycieli po okresie wakacyjnego wypoczynku, życząc im owocnej pracy, podejmowania nowych wyzwań oraz realizowania swoich pasji i zainteresowań. Przekazał także życzenia skierowane do młodzieży i Grona Pedagogicznego od zarządu Powiatu Dąbrowskiego. Przy okazji uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego wręczone zostały także akty mianowania na stopnie awansu zawodowego nauczycielom, którzy w okresie wakacji je uzyskali. Dyrektor i uczniowie gromko powitali pierwszoklasistów, którzy w dniu dzisiejszym złożyli ślubowanie i rozpoczynają naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu.

Oprócz pierwszoklasistów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu powitano dziś także nowych nauczycieli: mgr Monikę Podosek, mgr Annę Czosnykę, mgr Katarzynę Słomczyńską oraz mgr Magdalenę Marciniak.

Wszyscy zebrani na uroczystości byli pełni nadziei i wiary, że nowy rok szkolny będzie pełen sukcesów i pozytywnych emocji a współpraca zaowocuje dobrymi wynikami oraz satysfakcją uczniów, rodziców i nauczycieli.

Strona 52 z 55

PREZENTACJA O SZKOLE

REKRUTACJA 2019/2020

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

BEZ CENZURY

 

bbc

ZSP BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top