W dniu 12 X 2012 odbyła się akademia z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście Starosta Powiatu Dąbrowskiego Pan Tadeusz Kwiatkowski oraz Przewodniczący  Rady Rodziców Pan Grzegorz Liguz.  Starosta złożył życzenia nauczycielom i uczniom a następnie wręczył nagrody Panu Dyrektorowi  Jarosławowi  Boryczce oraz Pani Alicji Krakowskiej. NastępnieDyrektor wręczył nagrody nauczycielom  za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej , które otrzymali  Aleksandra Toczek, Bogdan Kowal, Iwona Świerczek, Beata Kuchta, Paweł Bieś. Uroczystość została przygotowana przez uczniów klasy II TA/TIŚ/TAK oraz klasę II TB. Uczniowie recytowali wiersze, improwizowali godzinę lekcyjną w formie kabaretu oraz przypomnieli wartości jakie przyświecają Dniu Nauczyciela.  Występy uświetnił szkolny zespół muzyczny pod kierownictwem Bogdana Kowala. Uczniów do występu przygotowali wychowawcy klas  Krzysztof Kozaczka oraz Anna Mazur – Pływacz.

Dnia 02.10.12r. przy ZSP Breń na boisku wielofunkcyjnym odbył się wewnątrzszkolne turniej piłki nożnej chłopców . W turnieju brały udział cztery drużyny skompletowane z różnych typów szkół (TB, TA, TAK, TiŚ, ZSZ). Rozgrywki odbyły się systemem każdy z każdym, skompletowane jak w/w. Po rozlosowaniu (przez kapitanów drużyn) mecze odbyły się w następującej kolejności :

 

 

I mecz  IV-II  - 1:1 po rzutach karnych 4:3

II mecz  I-III -3:0

III mecz  IV-I -3:4

IV mecz  II-III -3:0

V mecz IV-III -3:0

VI mecz   II-I  -1:1 po rzutach karnych 6:7

W turnieju pierwsze miejsce zajęły kl.I

Drugie miejsce zajęły kl. IV

Trzecie miejsce zajęły kl. II

Drużyny liczyły siedmiu zawodników ( 4 zawodników w polu , bramkarz i dwóch zawodników rezerwowych). Zawody sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego. Mecz trwał 2x17min. Reprezentacja zwycięskiej drużyny :

1.Grzegorz Irla TB

2.Minor Bartłomiej TB

3.Młodziński Jakub TB

4.Rusek Patryk TA

5.Czajkowski Paweł TB

6.Kotlarz Daniel ZSZ

7.Bania Damian TB

„Kocham, lubię, szanuję … nie śmiecę” – to hasło nawiązujące do ludowej wyliczanki, zachęcające do zastanowienia się nad naszym stosunkiem do otaczającego nas środowiska i wynikającymi z niego konsekwencjami.

17 września 2012 roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu zorganizowali lokalne sprzątanie świata na terenie przyległym do szkoły, włączając się tym samym do ogólnopolskiej akcji. W związku z trwającym zaawansowanym remontem przyległych dróg oraz prac w sąsiadującym parku zmuszeni byliśmy zawęzić obszar sprzątania do terenu szkoły.

Uczniowie klasy 2 ZSZ oraz klasy 1 Technikum Architektury Krajobrazu i Agrobiznesu „posprzątali” otaczający nas świat segregując zebrane odpady na plastik, szkło, metal oraz papier. Pocieszającym jest fakt, iż w obecnym roku śmieci było mniej, jednak w dalszym ciągu należy podejmować wszelkie starania aby społeczeństwo zaprzestało śmiecenia. Oprócz uczniów w akcję włączyło się kilku nauczycieli (A. Mazur-Pływacz, M. Piątek, I. Świerczek, M. Panek, J. Będkowski oraz B. Kowal). W szkole odbywają się także inne przedsięwzięcia edukacyjne zachęcające do nie śmiecenia – właśnie rusza kolejna edycja konkursu ‘EKO-KLASA’.

Młodzież, nauczyciele oraz dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu rozpoczęła nowy rok szkolny mszą świętą, którą odprawił ks. mgr Krzysztof Trzepacz w Kaplicy w Podborzu. Po krótkiej przerwie spotkano się w sali gimnastycznej by podczas uroczystości inauguracyjnej oficjalnie rozpocząć pierwszy dzień nauki.

Dyrektor szkoły, mgr Jarosław Boryczka, powitał uczniów i nauczycieli po okresie wakacyjnego wypoczynku, życząc im owocnej pracy, podejmowania nowych wyzwań oraz realizowania swoich pasji i zainteresowań. Przekazał także życzenia skierowane do młodzieży i Grona Pedagogicznego od zarządu Powiatu Dąbrowskiego. Przy okazji uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego wręczone zostały także akty mianowania na stopnie awansu zawodowego nauczycielom, którzy w okresie wakacji je uzyskali. Dyrektor i uczniowie gromko powitali pierwszoklasistów, którzy w dniu dzisiejszym złożyli ślubowanie i rozpoczynają naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu.

Oprócz pierwszoklasistów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu powitano dziś także nowych nauczycieli: mgr Monikę Podosek, mgr Annę Czosnykę, mgr Katarzynę Słomczyńską oraz mgr Magdalenę Marciniak.

Wszyscy zebrani na uroczystości byli pełni nadziei i wiary, że nowy rok szkolny będzie pełen sukcesów i pozytywnych emocji a współpraca zaowocuje dobrymi wynikami oraz satysfakcją uczniów, rodziców i nauczycieli.

„Hura! WAKACJE!" Takimi słowami pożegnano rok szkolny 2011/2012 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu. Dziś 29 czerwca 2012 roku dyrektor Jarosław Boryczka, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie zakończyli mijający rok szkolny. Jak zawsze w tym ulubionym przez wszystkich dniu, na który w tym roku czekano aż o tydzień dłużej, zgromadzono się na akademii by rozdać i odebrać zasłużone i zapracowane wyróżnienia, podziękowania oraz oklaski.

Pani Mariola Smolorz - NaczelnikWydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego  towarzyszyła młodzieży i nauczycielom podczas tej uroczystości, przekazując  w imieniu swoim, Starosty i Wicestarosty Dąbrowskiego wyróżnienia i gratulacje dla wybitnych uczniów oraz  życzenia udanych wakacji dla wszystkich uczniów i nauczycieli.

Padło wiele podziękowań i gratulacji. Nagrodzono osoby wyróżniające się w nauce, zachowaniu oraz pracy na rzecz szkoły  i środowiska lokalnego. Wśród nagrodzonych za najwyższe osiągnięcia edukacyjne  byli między innymi: Wojciech Rembowski, Grzegorz Kusek, Dariusz Borek, Mateusz Moździerz, Paweł Strycharz, Lucjan Pasternak, Michał Węgiel.  Nie zapomniano także o uczniach, którzy w ciągu roku wielokrotnie angażowali się  w życie szkoły. Wiele pochwał przypadło dla redakcji szkolnej gazetki ‘BREŃ BEZ CENZURY’. Nagrodzono także wszystkich „sportowców”, którzy w tym roku zdobywali gole i medale reprezentując naszą szkołę. Młodzież złożyła podziękowania nauczycielom i wychowawcom za  ich pracę i trud włożony w edukowanie i wychowywanie.

Uczniowie pożegnali się ze szkołą na okres wakacji obiecując, że powrócą wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego pełni energii, z nowymi postanowieniami by znów zapełniać puste strony dzienników.

Nauczyciele i młodzież ZSP w Brniu życzą wszystkim osobom pracującym w szkołach oraz wszystkim uczniom udanych wakacji i zasłużonego odpoczynku.

W poniedziałek 25 czerwca, laureaci XXXVI Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Inżynieria i Ochrona Środowiska i uczniowie klasy III TIŚiM – Grzegorz Kusek i Wojciech Rembowski otrzymali okolicznościowe listy gratulacyjne od Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. dydaktyki - Pana prof. dr hab. Andrzeja Mani. Oprócz gratulacji znakomitych osiągnięć w finale OWiUR i wyrazów uznania za trud włożony w naukę, zaproponował także, aby uczniowie ZSP w Brniu podjęli studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w trakcie rekrutacji, jako laureaci ogólnopolskiej olimpiady uzyskają znaczne przywileje m. in. pierwszeństwo na liście rankingowej, maksymalny wynik kwalifikacji na wszystkie studia, dla których w zasadach rekrutacji uwzględniany jest przedmiot odpowiadający olimpiadzie (w tym przypadku jest to biologia) oraz możliwość uzyskania stypendium olimpijskiego.

Pod takim hasłem 14 czerwca odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej w Bibliotece Gminnej w Oleśnie. Uczniowie klasy III Technikum Budowlanego od października 2011 przygotowywali się do tej chwili. Wykonali zdjęcia 18 obiektów zabytkowych na jesień, w zimie i na wiosnę. Później opracowali prezentację multimedialną przedstawiającą historię zabytków. Na otwarcie wystawy przybyli zaproszeni goście: ze Starostwa Powiatowego, Straży Pożarnej z Dąbrowy Tarnowskiej i Olesna, zaprzyjaźnionych bibliotek, Urzędu Gminy Olesno, Centrum Polonii w Brniu przez osoby sprzyjające naszej szkole i Bibliotece. Zgromadzonych gości przywitała pani Małgorzata Morawiec, dyrektor Biblioteki. Potem Jarosław Boryczka, dyrektor ZSP, podziękował zgromadzonym za przybycie, a uczniom  za pracę. Wystawa została przygotowana we współpracy z Biblioteką Gminną w Oleśnie oraz Wójtem Gminy Olesno, panem Witoldem Morawcem.Nad całością prac wykonanych metodą projektu czuwali pani Barbara Grzebieniowska i pan Paweł Bieś. 21 czerwca wystawa będzie przeniesiona do Centrum Polonii w Brniu.

Pod takim hasłem 14 czerwca odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej w Bibliotece Gminnej w Oleśnie. Uczniowie klasy III Technikum Budowlanego od października 2011 przygotowywali się do tej chwili. Wykonali zdjęcia 18 obiektów zabytkowych na jesień,         w zimie i na wiosnę. Później opracowali prezentację multimedialną przedstawiającą historię zabytków. Na otwarcie wystawy przybyli zaproszeni goście: ze Starostwa Powiatowego, Straży Pożarnej               z Dąbrowy Tarnowskiej i Olesna, zaprzyjaźn

Pod takim hasłem 14 czerwca odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej w Bibliotece Gminnej w Oleśnie. Uczniowie klasy III Technikum Budowlanego od października 2011 przygotowywali się do tej chwili. Wykonali zdjęcia 18 obiektów zabytkowych na jesień,         w zimie i na wiosnę. Później opracowali prezentację multimedialną przedstawiającą historię zabytków. Na otwarcie wystawy przybyli zaproszeni goście: ze Starostwa Powiatowego, Straży Pożarnej               z Dąbrowy Tarnowskiej i Olesna, zaprzyjaźnionych bibliotek, Urzędu Gminy Olesno, Centrum Polonii w Brniu przez osoby sprzyjające naszej szkole i Bibliotece. Zgromadzonych gości przywitała pani Małgorzata Morawiec, dyrektor Biblioteki. Potem Jarosław Boryczka, dyrektor ZSP, podziękował zgromadzonym za przybycie, a uczniom         za pracę. Wystawa została przygotowana we współpracy z Biblioteką Gminną w Oleśnie oraz Wójtem Gminy Olesno, panem                           W. Morawcem. Nad całością prac wykonanych metodą projektu czuwali pani Barbara Grzebieniowska i pan Paweł Bieś. 21 czerwca wystawa będzie przeniesiona do Centrum Polonii w Brniu.

ionych bibliotek, Urzędu Gminy Olesno, Centrum Polonii w Brniu przez osoby sprzyjające naszej szkole i Bibliotece. Zgromadzonych gości przywitała pani Małgorzata Morawiec, dyrektor Biblioteki. Potem Jarosław Boryczka, dyrektor ZSP, podziękował zgromadzonym za przybycie, a uczniom         za pracę. Wystawa została przygotowana we współpracy z Biblioteką Gminną w Oleśnie oraz Wójtem Gminy Olesno, panem                           W. Morawcem. Nad całością prac wykonanych metodą projektu czuwali pani Barbara Grzebieniowska i pan Paweł Bieś. 21 czerwca wystawa będzie przeniesiona do Centrum Polonii w Brniu.

Strona 54 z 56

PREZENTACJA O SZKOLE

REKRUTACJA 2019/2020

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

BEZ CENZURY

 

bbc

ZSP BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top