W poniedziałek 3 grudnia 2012 roku, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbyła się uroczysta Gala Stypendialna z okazji wręczenia stypendiów SAPERE AUSO - Małopolskiej Fundacji Stypendialnej dla najlepszych uczniów i studentów w roku szkolnym i akademickim 2012/2013.

 

 

 

W tym roku stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe, jako jedyny uczeń z powiatu dąbrowskiego, otrzymał Wojciech Rembowski z klasy IV Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu.

 

Podczas gali zostały również wręczone nagrody w ramach Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego oraz wyróżnieni laureaci konkursów „Małopolska Szkoła z Pasją” i „Mam zawód. Mam fantazję”.

 

Galę prowadzili, znani z radia RMF FM, dziennikarze: Witold Lazar oraz Przemysław Skowron.  Podczas uroczystości wystąpił krakowski Kabaret pod Wyrwigroszem, świętujący w tym roku 18-lecie swojego istnienia.

 

Sapere Auso - Małopolska Fundacja Stypendialna została powołana przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Jej mottem stały się słowa Sapere Auso, czyli Temu, który odważył się być mądrym. Małopolska Fundacja Stypendialna stawia sobie za cel wspieranie tych wszystkich, którzy zadają sobie trud bycia mądrymi.

Uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu włączyli się w akcję Góra Grosza. Zbiórka „grosików” została poprowadzona przez wolontariuszy akcji: Pawła Grzesika (przewodniczący SU), Katarzynę Rozkuszka (sekretarz SU), Macieja Chmielewskiego, Natalię Ryczek w dniach 26.11. – 3.12.2012. „Grosz do grosza …” i wspólnie uzbieraliśmy 88 zł i 4 gr, które zostały spakowane i przesyłką kurierską przesłane do organizatora akcji- Towarzystwo Nasz Dom.

29 listopada 2012 przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego  naszej szkoły wzięli udział w  spotkaniu Samorządów Uczniowskich powiatu dąbrowskiego, które po raz kolejny zostało zorganizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Uczniowie – członkowie SU szkół Ponadgimnazjalnych przygotowali i przedstawili prezentacje podsumowujące  działania realizowane  w ubiegłym roku szkolnym.

Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu reprezentowali: Konrad Wąsik (ubiegłoroczny przewodniczący szkoły, obecnie zastępca), Paweł Grzesik (obecny przewodniczący), Karol Wąsik (przedstawiciel redakcji BBC) oraz Katarzyna Rozkuszka, Wioleta Skowron, Agnieszka Dudek, Lucjan Pasternak i Wojtek Minor. Towarzyszyli  im: dyrektor szkoły,  mgr Jarosław Boryczka oraz opiekun SU, mgr Iwona Świerczek.

Po prezentacji dorobku samorządów podczas pierwszej części spotkania, po krótkiej przerwie, można było posłuchać wykładu historyka, dr Marka Jachyma pt.”Wzór osobowy nowego demokraty”. Przedstawiciele Samorządów Uczniowskich otrzymali także pisemne podziękowania za swoją pracę, które wręczyła  dyrektor ZSP nr 1  - Agata Fido.

Autor: I.Świerczek

 

 

 

MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ

Iwona Świerczek, nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu została beneficjentem programu Comenius
„Uczenie się przez całe życie” i wzięła udział w dwutygodniowym szkoleniu metodyczno-językowym w Richard Language College w Bournemouth, Anglia.

Szkolenie miało charakter wykładowy oraz warsztatowy. Dotyczyło zajęć językowych z języka angielskiego, które dały nauczycielom możliwość odświeżenia wiedzy i umiejętności. Poruszano aspekty związane z metodologią prowadzenia zajęć, zachęceniem ucznia do pracy w zespole, czynnym zaangażowaniem ucznia w zajęcia. Zostały przedstawione ciekawe i proste metody aktywizujące i  utrwalające mające na celu zaangażowanie wszystkich uczniów, także w grupach o zróżnicowanym stopniu zaawansowania językowego.

Ponadto udział w szkoleniu, zgodnie z jego warunkami dawał możliwość posługiwania się wyłącznie językiem angielskim, poznania kultury Wielkiej Brytanii oraz nawiązania kontaktów międzynarodowych. Również w  godzinach popołudniowych, po zakończeniu zajęć, uczestnicy kursu mogli w pełni korzystać z dobrodziejstwa jakim jest możliwość  kontaktu z językiem angielskim  w codziennych, życiowych, a nawet studenckich sytuacjach.

Jako uczestnik takiego szkolenia w ramach programu Comenius – Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej, w którym wzięłam udział na przełomie października i listopada obecnego roku szkolnego (!) chcę zachęcić nauczycieli języków obcych do korzystania z tego programu. Takie szkolenia to wyjątkowa okazja by oderwać się od codziennej rzeczywistości szkolnej, by przekonać się jak działają podobne szkoły tego typu w Europie. Dzięki nim możemy znów  zapalić się do efektywniejszej pracy w szkole, odświeżyć metody nauczania, wprowadzić wymiar europejski w naszej placówce. Sam wyjazd jest również niezwykłym doświadczeniem. Spotkanie z obcokrajowcami, wymiana poglądów, ciągłe używanie języka obcego a nawet  myślenie w tym języku, zwiedzenie nowych, ciekawych miejsc zapewne  będzie miało pozytywny wpływ na nasz rozwój osobisty i zawodowy. Naprawdę zachęcam wszystkich językowców do podjęcia podobnych działań. Człowiek uczy się przez całe życie – więc naprawdę warto.

Wszystkich nauczycieli zainteresowanych udziałem w programie  odsyłam na stronę: http://www.comenius.org.pl/akcje/mobilnosc-szkolnej-kadry-edukacyjnej, gdzie można znaleźć czytelną procedurę krok po kroku. A zachętą niech będzie informacja,  że beneficjenci otrzymują całkowite dofinansowanie od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

mgr Iwona Świerczek

Tydzień Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia:
22 – 29 listopad 2012

Harmonogram kampanii:

1)22 listopad (czwartek)Stop paleniu! (według Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem: Nie pal. Jeśli palisz, rzuć! Jeśli jeszcze nie rzuciłeś, nie pal przy niepalących). Całodniowe warsztaty dla klas pierwszych i drugich: od 9.00 do 12.25; prowadząca: J. Janus. Po 5 osób z pierwszych i drugich klas, które zostaną przeszkolone oraz zaopatrzone w materiały do przeprowadzenia w swoich klasach na godzinie wychowawczej podobnych tematycznie zajęć.

2)23 listopad (piątek)Profilaktyka zachorowania na czerniaka skóry. Pogadanka. Klasy I - IV (po 2 osoby z każdej klasy), prowadząca: J. Janus (analogicznie reprezentanci klas zostaną przeszkoleni oraz otrzymają materiały do przeprowadzenia na godzinie wychowawczej podobnych tematycznie zajęć). Godzina 9.00 – 9.45.

3)26 listopad (poniedziałek)Wystrzegaj się otyłości i ruszaj się! – rozgrywki sportowe dla uczniów klas I (prowadzący: M. Panek, J. Będkowski). Na godzinach wychowania fizycznego. Finały 8. godzina lekcyjna.

4)27 listopad (wtorek)Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne! Zajęcia aerobiku oraz pokaz ćwiczeń dla dziewcząt
z klas I - II dla około 20 osób; (prowadzący: K. Wajda, J. Janus). Godzina: 9.50 – 11.35.

5)28 listopad (środa)Profilaktyka raka szyjki macicy (uczennice klasy I ZSZ); prowadząca: J. Janus (09.50 – 10.35).

6)29 listopad (czwartek)Profilaktyka raka szyjki macicy (uczennice klasy I TATAK); prowadząca J. Janus. Podsumowanie i ewaluacja. Test promocji zdrowego stylu życia dla klas I – ych.

 

Tydzień Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia:
22 – 29 listopad 2012

Harmonogram kampanii:

1)22 listopad (czwartek)Stop paleniu! (według Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem: Nie pal. Jeśli palisz, rzuć! Jeśli jeszcze nie rzuciłeś, nie pal przy niepalących). Całodniowe warsztaty dla klas pierwszych i drugich: od 9.00 do 12.25; prowadząca: J. Janus. Po 5 osób z pierwszych i drugich klas, które zostaną przeszkolone oraz zaopatrzone w materiały do przeprowadzenia w swoich klasach na godzinie wychowawczej podobnych tematycznie zajęć.

2)23 listopad (piątek)Profilaktyka zachorowania na czerniaka skóry. Pogadanka. Klasy I - IV (po 2 osoby z każdej klasy), prowadząca: J. Janus (analogicznie reprezentanci klas zostaną przeszkoleni oraz otrzymają materiały do przeprowadzenia na godzinie wychowawczej podobnych tematycznie zajęć). Godzina 9.00 – 9.45.

3)26 listopad (poniedziałek)Wystrzegaj się otyłości i ruszaj się! – rozgrywki sportowe dla uczniów klas I (prowadzący: M. Panek, J. Będkowski). Na godzinach wychowania fizycznego. Finały 8. godzina lekcyjna.

4)27 listopad (wtorek)Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne! Zajęcia aerobiku oraz pokaz ćwiczeń dla dziewcząt
z klas I - II dla około 20 osób; (prowadzący: K. Wajda, J. Janus). Godzina: 9.50 – 11.35.

5)28 listopad (środa)Profilaktyka raka szyjki macicy (uczennice klasy I ZSZ); prowadząca: J. Janus (09.50 – 10.35).

6)29 listopad (czwartek)Profilaktyka raka szyjki macicy (uczennice klasy I TATAK); prowadząca J. Janus. Podsumowanie i ewaluacja. Test promocji zdrowego stylu życia dla klas I – ych.

Tydzień Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia:
22 – 29 listopad 2012

Harmonogram kampanii:

 

1)    22 listopad (czwartek)Stop paleniu! (według Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem: Nie pal. Jeśli palisz, rzuć! Jeśli jeszcze nie rzuciłeś, nie pal przy niepalących). Całodniowe warsztaty dla klas pierwszych i drugich: od 9.00 do 12.25; prowadząca: J. Janus. Po 5 osób z pierwszych i drugich klas, które zostaną przeszkolone oraz zaopatrzone w materiały do przeprowadzenia w swoich klasach na godzinie wychowawczej podobnych tematycznie zajęć.

2)    23 listopad (piątek)Profilaktyka zachorowania na czerniaka skóry. Pogadanka. Klasy I - IV (po 2 osoby z każdej klasy), prowadząca: J. Janus (analogicznie reprezentanci klas zostaną przeszkoleni oraz otrzymają materiały do przeprowadzenia na godzinie wychowawczej podobnych tematycznie zajęć). Godzina 9.00 – 9.45.

3)    26 listopad (poniedziałek)Wystrzegaj się otyłości i ruszaj się! – rozgrywki sportowe dla uczniów klas I (prowadzący: M. Panek, J. Będkowski). Na godzinach wychowania fizycznego. Finały 8. godzina lekcyjna.

4)    27 listopad (wtorek)Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne! Zajęcia aerobiku oraz pokaz ćwiczeń dla dziewcząt
z klas I - II  dla około 20 osób; (prowadzący: K. Wajda, J. Janus). Godzina: 9.50 – 11.35.

5)    28 listopad (środa)Profilaktyka raka szyjki macicy (uczennice klasy I ZSZ);  prowadząca: J. Janus (09.50 – 10.35).

6)    29 listopad (czwartek)Profilaktyka raka szyjki macicy (uczennice klasy I TATAK); prowadząca J. Janus. Podsumowanie i ewaluacja. Test promocji zdrowego stylu życia dla klas I – ych.

Tydzień Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia:
22 – 29 listopad 2012

Harmonogram kampanii:

 

1)    22 listopad (czwartek)Stop paleniu! (według Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem: Nie pal. Jeśli palisz, rzuć! Jeśli jeszcze nie rzuciłeś, nie pal przy niepalących). Całodniowe warsztaty dla klas pierwszych i drugich: od 9.00 do 12.25; prowadząca: J. Janus. Po 5 osób z pierwszych i drugich klas, które zostaną przeszkolone oraz zaopatrzone w materiały do przeprowadzenia w swoich klasach na godzinie wychowawczej podobnych tematycznie zajęć.

2)    23 listopad (piątek)Profilaktyka zachorowania na czerniaka skóry. Pogadanka. Klasy I - IV (po 2 osoby z każdej klasy), prowadząca: J. Janus (analogicznie reprezentanci klas zostaną przeszkoleni oraz otrzymają materiały do przeprowadzenia na godzinie wychowawczej podobnych tematycznie zajęć). Godzina 9.00 – 9.45.

3)    26 listopad (poniedziałek)Wystrzegaj się otyłości i ruszaj się! – rozgrywki sportowe dla uczniów klas I (prowadzący: M. Panek, J. Będkowski). Na godzinach wychowania fizycznego. Finały 8. godzina lekcyjna.

4)    27 listopad (wtorek)Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne! Zajęcia aerobiku oraz pokaz ćwiczeń dla dziewcząt
z klas I - II  dla około 20 osób; (prowadzący: K. Wajda, J. Janus). Godzina: 9.50 – 11.35.

5)    28 listopad (środa)Profilaktyka raka szyjki macicy (uczennice klasy I ZSZ);  prowadząca: J. Janus (09.50 – 10.35).

6)    29 listopad (czwartek)Profilaktyka raka szyjki macicy (uczennice klasy I TATAK); prowadząca J. Janus. Podsumowanie i ewaluacja. Test promocji zdrowego stylu życia dla klas I – ych.

Szlachetna Paczka 2012 – Jesteśmy pierwszą w powiecie szkołą , w której uczniowie są wolontariuszami Szlachetnej Paczki!

SZLACHETNA PACZKA to projekt,  który co roku łączy tysiące osób: wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców. To tysiące spotkań, które odbywają się
w przyjaznej atmosferze wzajemnej otwartości i pełni zrozumienia człowieka dla człowieka. Potrzebujące rodziny opowiadają o swojej trudnej sytuacji wolontariuszom, spotkanym po raz pierwszy w życiu, darczyńcy  z pasją przygotowują konkretną pomoc dla nieznajomych
i spełniają ich marzenia! (Źródło: http://www.szlachetnapaczka.pl/o-projekcie)

W Powiecie Dąbrowskim po raz pierwszy powstał Rejon Szlachetnej Paczki, którego Lider jest pracownikiem szkoły ZSP w Brniu, natomiast 3 uczennice szkoły zostały pierwszymi wolontariuszkami Szlachetnej Paczki!

Wraz z innymi wolontariuszami odwiedziliśmy 23 rodziny w powiecie. Nie wszystkich udało się włączyć do projektu, do którego to kwalifikujemy rodziny według ustalonych kryteriów.

Każdy może zostać Darczyńcą, czyli osobą, która chce pomóc konkretnej rodzinie.
W tym celu należy przeczytać opisy rodzin ze strony www.szlachetnapaczka.pl i wybrać tę rodzinę, której chce się pomóc.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem rodzin!

Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w dniu 12.11.2012r. odbył się w naszej szkole apel upamiętniający ważne dla naszego kraju chwile. Ze wzruszeniem przyglądaliśmy się inscenizacji przygotowanej przez uczniów  klasy I TB i II TBpod kierunkiem nauczycieli: Krzysztofa Kozaczki i  Bogdana Kowala.

Strona 56 z 60

PREZENTACJA O SZKOLE

REKRUTACJA 2020/2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

BEZ CENZURY

 

bbc

ZSP BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top