W poniedziałek 25 czerwca, laureaci XXXVI Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Inżynieria i Ochrona Środowiska i uczniowie klasy III TIŚiM – Grzegorz Kusek i Wojciech Rembowski otrzymali okolicznościowe listy gratulacyjne od Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. dydaktyki - Pana prof. dr hab. Andrzeja Mani. Oprócz gratulacji znakomitych osiągnięć w finale OWiUR i wyrazów uznania za trud włożony w naukę, zaproponował także, aby uczniowie ZSP w Brniu podjęli studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w trakcie rekrutacji, jako laureaci ogólnopolskiej olimpiady uzyskają znaczne przywileje m. in. pierwszeństwo na liście rankingowej, maksymalny wynik kwalifikacji na wszystkie studia, dla których w zasadach rekrutacji uwzględniany jest przedmiot odpowiadający olimpiadzie (w tym przypadku jest to biologia) oraz możliwość uzyskania stypendium olimpijskiego.

Pod takim hasłem 14 czerwca odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej w Bibliotece Gminnej w Oleśnie. Uczniowie klasy III Technikum Budowlanego od października 2011 przygotowywali się do tej chwili. Wykonali zdjęcia 18 obiektów zabytkowych na jesień, w zimie i na wiosnę. Później opracowali prezentację multimedialną przedstawiającą historię zabytków. Na otwarcie wystawy przybyli zaproszeni goście: ze Starostwa Powiatowego, Straży Pożarnej z Dąbrowy Tarnowskiej i Olesna, zaprzyjaźnionych bibliotek, Urzędu Gminy Olesno, Centrum Polonii w Brniu przez osoby sprzyjające naszej szkole i Bibliotece. Zgromadzonych gości przywitała pani Małgorzata Morawiec, dyrektor Biblioteki. Potem Jarosław Boryczka, dyrektor ZSP, podziękował zgromadzonym za przybycie, a uczniom  za pracę. Wystawa została przygotowana we współpracy z Biblioteką Gminną w Oleśnie oraz Wójtem Gminy Olesno, panem Witoldem Morawcem.Nad całością prac wykonanych metodą projektu czuwali pani Barbara Grzebieniowska i pan Paweł Bieś. 21 czerwca wystawa będzie przeniesiona do Centrum Polonii w Brniu.

Pod takim hasłem 14 czerwca odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej w Bibliotece Gminnej w Oleśnie. Uczniowie klasy III Technikum Budowlanego od października 2011 przygotowywali się do tej chwili. Wykonali zdjęcia 18 obiektów zabytkowych na jesień,         w zimie i na wiosnę. Później opracowali prezentację multimedialną przedstawiającą historię zabytków. Na otwarcie wystawy przybyli zaproszeni goście: ze Starostwa Powiatowego, Straży Pożarnej               z Dąbrowy Tarnowskiej i Olesna, zaprzyjaźn

Pod takim hasłem 14 czerwca odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej w Bibliotece Gminnej w Oleśnie. Uczniowie klasy III Technikum Budowlanego od października 2011 przygotowywali się do tej chwili. Wykonali zdjęcia 18 obiektów zabytkowych na jesień,         w zimie i na wiosnę. Później opracowali prezentację multimedialną przedstawiającą historię zabytków. Na otwarcie wystawy przybyli zaproszeni goście: ze Starostwa Powiatowego, Straży Pożarnej               z Dąbrowy Tarnowskiej i Olesna, zaprzyjaźnionych bibliotek, Urzędu Gminy Olesno, Centrum Polonii w Brniu przez osoby sprzyjające naszej szkole i Bibliotece. Zgromadzonych gości przywitała pani Małgorzata Morawiec, dyrektor Biblioteki. Potem Jarosław Boryczka, dyrektor ZSP, podziękował zgromadzonym za przybycie, a uczniom         za pracę. Wystawa została przygotowana we współpracy z Biblioteką Gminną w Oleśnie oraz Wójtem Gminy Olesno, panem                           W. Morawcem. Nad całością prac wykonanych metodą projektu czuwali pani Barbara Grzebieniowska i pan Paweł Bieś. 21 czerwca wystawa będzie przeniesiona do Centrum Polonii w Brniu.

ionych bibliotek, Urzędu Gminy Olesno, Centrum Polonii w Brniu przez osoby sprzyjające naszej szkole i Bibliotece. Zgromadzonych gości przywitała pani Małgorzata Morawiec, dyrektor Biblioteki. Potem Jarosław Boryczka, dyrektor ZSP, podziękował zgromadzonym za przybycie, a uczniom         za pracę. Wystawa została przygotowana we współpracy z Biblioteką Gminną w Oleśnie oraz Wójtem Gminy Olesno, panem                           W. Morawcem. Nad całością prac wykonanych metodą projektu czuwali pani Barbara Grzebieniowska i pan Paweł Bieś. 21 czerwca wystawa będzie przeniesiona do Centrum Polonii w Brniu.

Po sukcesie uczniów ZSP w Brniu na eliminacjach okręgowych, nadszedł czas na finał XXXVI Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

W tym roku decyzją Komitetu Głównego Olimpiady miejscem zmagań 214 uczniów z całej Polski, startujących w 9 blokach tematycznych w dniach 1-2 czerwca, była mała miejscowość położona niedaleko Garwolina w województwie mazowieckim – Miętne, gdzie znajduje się Zespół Szkół Rolniczych - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Stanisława Staszica.

Powiat Dąbrowski reprezentowali, startujący w bloku  Ochrona i Inżynieria Środowiska, uczniowie trzeciej klasy Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu.

Miejsce II i tytuł laureata zdobył mieszkaniec Dąbrowy Tarnowskiej - Wojciech Rembowski zaś miejsce III i również tytuł laureata, pochodzący z miejscowości Słupiec - Grzegorz Kusek

Uczniowie ZSP w Brniu oprócz cennych nagród rzeczowych zdobyli również indeksy dowolnej uczelni o profilu rolniczym lub pokrewnym w Polsce, na którą zostaną przyjęci bez egzaminów i bez względu na wynik egzaminu maturalnego. Oprócz tego tytuł laureata zwalnia z 1 części egzaminu zawodowego w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z tej części egzaminu.


Do Olimpiady uczniów przygotowywała mgr inż. Alicja Krakowska

6 czerwca 2012 po raz czwarty zorganizowano Konkurs Piosenki Anglojęzycznej, który został zainicjowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu w 2009 roku. Do konkursu zostało zgłoszonych 24 uczestników z sześciu szkół gimnazjalnych i dwóch szkół ponadgimnazjalnych powiatu dąbrowskiego. Uczestnicy konkursu wykonali razem dziewiętnaście utworów między innymi takich gwiazd jak Adele, Depeche Mode, U2, John Lenon, Evanescense. Nie zabrakło utworów, które królują wśród młodzieży, a mianowicie piosenki z High School Musical, utworu Rihanny oraz Carly Rae Jepsen. Uczestnicy tegorocznej edycji Konkursu Piosenki Anglojęzycznej zaprezentowali wysoki poziom swoich umiejętności.

Jurorami w konkursie zostali: przewodniczący jury - Pan Stanisław Krawiec – dyrektor Centrum Polonii, Pani Dominika Łakoma  - anglistka, która oceniała umiejętności językowe wykonawców
oraz Pan Marcin Pasek – nauczyciel muzyki, który oceniał umiejętności wokalne.

I miejsce zdobył duet  reprezentujący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej: Klaudia Szwajkosz i Sebastian Mach, którzy fantastycznie wykonali utwór Eltona Johna
„Written in the Stars”. Werdykt jury był jednogłośny z opinią publiczności.

II miejsce zajęła uczennica Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej  - Kinga Borsa za wyjątkowe wykonanie utworu z repertuaru Jewel – „Foolish Games”.

III miejsce wyśpiewała dla siebie Anna Lis, również uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, która przy akompaniamencie kolegi (Marcina Frąca) wykonała utwór Christiny Perri – „Jar of Hearts”.

Jury przyznało także dwa wyróżnienia: dla Ingi Piotrowskiej, uczennicy Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz dla Karola Łuszcza, ucznia Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie. Zostali wyróżnieni za prezencję sceniczną, umiejętności językowe i dobór repertuaru. Wykonali utwory „A Night Like This” (Caro Emerald) oraz „Imagine”(John Lenon).

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie opiekunom, którzy zachęcili i poświęcili czas na przygotowanie uczestników do konkursu. Jest nam bardzo miło, że na nasze zaproszenie jako goście przyjechali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej POMOCNA DŁOŃ z Dąbrowy Tarnowskiej wraz z opiekunami. Dziękujemy również sponsorom, którzy udzielili wsparcia finansowo- rzeczowego organizatorom. Dziękujemy: Wydawnictwu Oxford University Press, Panu Konradowi Taraska z firmy EWKOL, Filii Księgarni POLANGLO z Tarnowa, Starostwu Powiatowemu w Dąbrowie Tarnowskiej, Związkowi Klubów Polskich z Chicago, Panu Janowi Kowalowi z firmy SĘKPOL, Państwu Renacie i Jerzemu Pasternakom, właścicielom firmy JRK, Państwu Agacie i Jerzemu Olesiom, Pani Marii Sajdera – agentowi ubezpieczeń AVIVA oraz panu Marianowi Szajorowi, właścicielowi Stacji Kontroli Pojazdów. Za przygotowanie konkursu opowiedzielni byli Pani Iwona Świerczek i Pan Bogdan Kowal – nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu.

Dziękujemy wszystkim za włączenie się do Konkursu Piosenki Anglojęzycznej i zapraszamy na kolejną edycję.

„Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…

Wtedy proste – dziękujemy – zawiera wszystko co chcemy wyrazić”.

Dyrekcja, organizatorzy Konkursu Piosenki Anglojęzycznej oraz młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Brniu pragną złożyć gorące podziękowania wszystkim sponsorom i ludziom dobrej woli.
Dzięki Państwa uprzejmości możliwe było zorganizowanie kolejnej edycji konkursu, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, a z roku na rok jego popularność wzrasta. Pragniemy niniejszym gorąco podziękować:

Wydawnictwu Oxford University Press

Filii Księgarni Językowych Polanglo  w Tarnowie

Panu Konradowi Taraska z firmy Ewkol

Panu  Janowi Kowalowi z firmy Sękpol

Państwu Renacie i Jerzemu Pasternakom – P.U.H -  JRK

Panu Marianowi Szajorowi - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Transportowe

Państwu Agacie  i  Jerzemu Olesiom – Piekarnia ”Ziarneks”

Starostwu Powiatowemu w Dąbrowie Tarnowskiej

Pani Marii Sajdera – agentowi ubezpieczeniowemu AVIVA

Wójt Gminy Olesno, Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie, Społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy pt.

"Urok zabytków Powiśla Dąbrowskiego w rożnych porach roku"
przygotowanej przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu
pod kierunkiem Barbary Grzebieniowskiej i Pawła Biesia.

Spotkanie odbędzie się 14 czerwca 2012r. o godz. 13.00
w świetlicy Urzędu Gminy w Oleśnie

Program:

  • Otwarcie wystawy
  • Prezentacja multimedialna "Zabytki Powiśla Dąbrowskiego" przygotowana przez uczniów klasy III TB
  • Spotkanie okolicznościowe

Wójt Gminy Olesno

Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie

Społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Brniu

serdecznie zapraszają

na

otwarcie wystawy pt.

przygotowanej przez uczniów Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

pod kierunkiem

Barbary Grzebieniowskiej

i Pawła Biesia

Spotkanie odbędzie się dnia

14 czerwca 2012 r. o godz. 13.00

w świetlicy Urzędu Gminy w Oleśnie

 

Program:

- Otwarcie wystawy

- Prezentacja multimedialna „Zabytki

Powiśla Dąbrowskiego” przygotowana

przez uczniów kl. III TB Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Brniu

- Spotkanie okolicznościowe

Wójt Gminy Olesno

Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie

Społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Brniu

serdecznie zapraszają

na

otwarcie wystawy pt.

przygotowanej przez uczniów Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

pod kierunkiem

Barbary Grzebieniowskiej

i Pawła Biesia

Spotkanie odbędzie się dnia

14 czerwca 2012 r. o godz. 13.00

w świetlicy Urzędu Gminy w Oleśnie

 

Program:

- Otwarcie wystawy

- Prezentacja multimedialna „Zabytki

Powiśla Dąbrowskiego” przygotowana

przez uczniów kl. III TB Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Brniu

- Spotkanie okolicznościowe

W Dzień Dziecka, młodzież wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu, Panem Jarosławem Boryczką, udała się z wizytą do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Kupieninie. Życząc wszystkim dzieciom zdrowia i spełnienia marzeń rozpoczęto wspólną zabawę. Uczniowie technikum budowlanego Wojtek Minor i Lucjan Pasternak wspierani przez koleżanki z technikum agrobiznesu i architektury krajobrazu  w czasie koncertu muzycznego zagrali znane przeboje. Wszyscy świetnie się bawili. Wychowankowie placówki w Kupieninie zaprezentowali swoje umiejętności taneczne. Dyrektor ośrodka w Kupieninie, Pani Barbara Berger przyjęła gości z nieukrywanym entuzjazmem i jak zwykle zadbała o dobrą atmosferę w czasie imprezy, przygotowując wspólnie z pracownikami poczęstunek dla gości oraz zabawy integrujące uczniów z ZSP w Brniu  z podopiecznymi ośrodka. Już wstępnie umówiono się na kolejne spotkanie, tym razem na terenie kompleksu dworsko parkowego w Brniu.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

SZKOŁA

TYTUŁ UTWORU

1.

TOMASZ JAJE

GIMNAZJUM IM.BLOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II W BORKACH

„ENJOY THE SILENCE”

2.

KAROLINA FRĄC AGNIESZKA RZEŹNIK PAULINA TABOR

GIMNAZJUM NR 3

IM. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO

W GRUSZOWIE WIELKIM

„MY ROAD”

3.

MAGDALENA ZALEWSKA

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MĘDRZECHOWIE

„SOMEONE LIKE YOU”

4.

GABRIELA WOŹNIAK

 

- II-

„CALL ME MAYBE”

5.

KARINA TRZEPACZ

- II -

„WITH OR WITHOUT YOU”

6.

AGNIESZKA JASAK

- II -

„MY IMMORTAL”

7.

ANNA LIS

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMN. NR 1 W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

„JAR OF HEARTS”

8.

KLAUDIA SZWAJKOSZ

SEBASTIAN MACH

 

- II -

„WRITTEN IN THE STARS”

9.

MAGDALENA WĘGIEL

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMN. W BRNIU

„EVERYTHING I DO,
I DO IT FOR YOU”

10.

KATARZYNA ROZKUSZKA

-          II-

“WHO I AM”

11.

KINGA BIL

GIMNAZJUM NR 1

IM. J. BRAUNA

W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

„CALOFORNIA KING BED”

12.

KAROLINA PYZIK

- II -

„SO CALL ME MAYBE”

13.

LAURA ORWAT

- II -

„CAN I HAVE THIS DANCE”

14.

INGA PIOTROWSKA

- II -

“A NIGHT LIKE THIS”

15.

SYLWIA PIKUL

- II -

“WIND OF CHANGE”

16.

JANUSZ PYZIK

- II -

“SOMEBODY”

17.

KINGA BORSA

GIMNAZJUM NR 2

IM. BOHATERÓW POWIŚLA

W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

„FOOLISH GAMES”

18.

KLAUDIA LECHOWICZ

- II -

„SOMEONE LIKE YOU”

19.

KAROL ŁUSZCZ

GIMNAZJUM W SZCZUCINIE

„IMAGINE”

Strona 57 z 59

PREZENTACJA O SZKOLE

REKRUTACJA 2019/2020

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

BEZ CENZURY

 

bbc

ZSP BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top