W uroczystej inauguracji roku szkolnego 2013/2014 udział wzięli uczniowie wszystkich klas z wychowawcami, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, dyrekcja, nauczyciele oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego - pani Barbara Pobiegło.

Nowy rok szkolny oficjalnie rozpoczął Dyrektor Szkoły - mgr Jarosław Boryczka życząc zarówno uczniom jak i nauczycielom owocnej pracy i sukcesów.

Powitano nauczycieli, którzy rozpoczną pracę w naszej szkole (Izabela Dworak, Sabina Orłowska-Grzech, Dorota Wielgus) oraz uczniów klas pierwszych Technikum Budowlanego, Technikum Architektury Krajobrazu oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Pani Barbara Pobiegło reprezentując Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej złożyła uczniom, nauczycielom i dyrekcji życzenia oraz odczytała list okolicznościowy rozpoczynając go pięknymi słowami Adama Mickiewicza: "Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami".

Uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole złożyli przysięgę. Ślubowali m.in." uczciwie wypełniać obowiązki uczniowskie (...) oraz umacniać w sobie silną wolę, koleżeńskość, odwagę i prawdomówność".

Po dwóch miesiącach wakacji na szkolnych korytarzach znowu jest głośno i tłoczno. Koniec lenistwa...

Uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu kilka godzin temu oficjalnie zakończyli rok szkolny 2012/2013. Dyrektor, Jarosław Boryczka  na wstępie przywitał przybyłych gości, wśród których pojawił się Pan Krzysztof Michalak, reprezentujący Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej. Pan Michalak przekazał list gratulacyjny oraz upominek uczniowi Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji, Michałowi Ptakowi za najlepsze wyniki w szkole. Pan Grzegorz Liguz reprezentował Radę Rodziców i wraz z dyrektorem oraz wychowawcami poszczególnych klas  wręczyli nagrody książkowe oraz dyplomy okolicznościowe uczniom, którzy wyróżnili się wynikami, zachowaniem, wzorową frekwencją oraz reprezentowaniem szkoły i aktywną pracą.  Dyrektor skierował także kilka ciepłych słów do nauczycieli i uczniów, na których czeka wakacyjna przerwa oraz życzył wszystkim bezpiecznego i udanego wypoczynku.

 

14 czerwca  2013  roku  pożegnaliśmy  absolwentów   Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej w zawodzie ogrodnik i sprzedawca.
Na uroczystym  zakończeniu szkoły obecny  był  Dyrektor  Zespołu  Szkół ,Grono  pedagogiczne,  uczniowie naszej szkoły i  oczywiście  sami  absolwenci.
Najlepszym  uczniem,  kończącym szkołę zawodową  uzyskaniem  świadectwa z biało- czerwonym  paskiem  i  średnią  ocen 4,8  został  PAWEŁ STRYCHARZ, który również odebrał nagrodę od Pana Krzysztofa Michalaka, reprezentującego Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej. Dyrektor  szkoły  oraz wychowawczyni klasy Aleksandra Toczek,  wręczyli dyplomy, świadectwa i nagrody  rzeczowe  Edycie Gołębiowskiej, Magdalenie Truchan i Jerzemu Gawłowi. Zarówno Dyrektor jak i Pan Krzysztof Michalak gratulowali absolwentom wyboru szkoły zawodowej i podkreślili wagę tego typu szkolnictwa. Na koniec kilka ciepłych  słów  pożegnania  wygłosili  młodsi  koledzy  naszych  absolwentów. Już w poniedziałek absolwenci przystąpią do pisemnych  egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Życzymy im powodzenia i trzymamy za nich kciuki.

Po sukcesie uczniów ZSP w Brniu na eliminacjach okręgowych, nadszedł czas na finał XXXVII Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

W tym roku decyzją Komitetu Głównego Olimpiady miejscem zmagań uczniów z całej Polski, startujących w 9 blokach tematycznych w dniach 6 -7 czerwca, była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu reprezentowali, startujący w bloku  Ochrona i Inżynieria Środowiska, uczniowie czwartej klasy Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji Wojciech Rembowski i Grzegorz Kusek.

Uczniowie powtórzyli sukces z eliminacji okręgowych i zdobyli tytuły laureatów. Wojtek zajął II miejsce, a Grzesiek IV.

Uczniowie ZSP w Brniu oprócz cennych nagród rzeczowych zdobyli również indeksy dowolnej uczelni o profilu rolniczym lub pokrewnym, a także wybrane kierunki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Oprócz tego tytuł laureata zwalnia z 1 części egzaminu zawodowego w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z tej części egzaminu.

Do Olimpiady uczniów przygotowywała mgr inż. Alicja Krakowska

REKRUTACJA DO KLAS I TECHNIKUM I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BRNIU ROZPOCZĘTA

Rozpoczęła się rekrutacja do klas I szkół ponadgimnazjalnych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu prowadzi rekrutacje do sześciu typów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej dla młodocianych pracowników we wszystkich zawodach.

Złóż podanie do szkoły  Nie zwlekaj. Zaplanuj swoja przyszłość

OFERTA EDUKACYJNA ZSP W BRNIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014
Technikum Agrobiznesu
Technikum Architektury Krajobrazu
Technikum Budownictwa
Technikum Drogownictwa
Technikum Geodezji
Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji
Zasadnicza Szkoła Zawodowa we wszystkich zawodach
dla młodocianych pracowników

Składanie podań do szkoły:  od 6 maja  do 26 czerwca 2013r.

ZAPRASZAMY


Dnia 29 maja  b.r. odbyła się w naszej szkole piąta  edycja Konkursu Piosenki Anglojęzycznej.  Formuła konkursu przyjęła się wśród uczniów szkół powiatu dąbrowskiego, dzięki czemu wpisał się on na stałe do kalendarza imprez szkolnych. Nasz konkurs służy  propagowaniu modelu wartościowej rozrywki, daje możliwość wykonania wielu młodym ludziom pierwszych publicznych występów, zaś innym pomaga rozwinąć ich muzyczny warsztat i umiejętności językowe. Nad sprawną organizacją czuwają co roku nauczyciele: Iwona Świerczek i Bogdan Kowal. W tym roku w konkursie wzięli udział uczniowie dziewięciu  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, łącznie blisko 30 uczestników.
Konkurs uroczyście otwarł dyrektor szkoły – Jarosław Boryczka oraz Starosta Powiatu Dąbrowskiego Robert Pantera, którzy życzyli uczestnikom udanych występów i dobrej zabawy. Pan Starosta przekazał także w imieniu Samorządu Powiatu Dąbrowskiego podziękowania za trud, poświęcony czas oraz pracę w prowadzeniu pięciu edycji organizatorom konkursu,  nauczycielom: Barbarze Babiarz, Joannie Janus, Iwonie Świerczek oraz Bogdanowi Kowalowi. Natomiast  zmagania konkursowe oceniało jury w składzie:

 • Przewodniczący – Pan Stanisław Krawiec – Dyrektor Centrum Polonii w Brniu
 • Pan Marcin Pasek –  nauczyciel muzyki, który oceniał umiejętności wokalne uczestników
 • Pani Dominika Łakoma – specjalista ds. języka angielskiego z Biura Projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”

Oprócz gorącej atmosfery i silnych emocji, towarzyszących zarówno wykonawcom, jak i publiczności, i jurorom, warto podkreślić wysoki poziom umiejętności muzycznych i językowych młodych artystów. W tym roku jury było wyjątkowo zgodne w ocenie występów konkursowych i przyznało następujące nagrody:

 • I miejsce – Kinga Kopyto z Gimnazjum w Oleśnie za wykonanie utworu „Listen”
 • II miejsce ex aequo – Inga Piotrowska z Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
  Anita Ślęczkowska
  z Zespołu Szkół w Borkach, Katarzyna Rozkuszka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w   Brniu.
 • Wyróżnienie: Katarzyna Reczek z zespołem SOGORSI z Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, Katarzyna Tabor i Wojciech Szajor z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

 

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej ufundowało nagrodę specjalną dla Katarzyny Rozkuszka, uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu.

Serdecznie dziękujemy sponsorom którzy wsparli nasz konkurs, ufundowali nagrody dla zwycięzców oraz umożliwili organizację konkursu:

 • Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Wydawnictwo Oxford University Press
 • Filia księgarni POLANGLO z Tarnowa
 • Maria i Jan Kowalowie – SĘKPOL
 • Maria i Marian Szajorowie – Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Ćwikowie
 • Marek Golonka – „ INSTAL-SYSTEM”
 • Janusz Garbarz – INTERSAT, CENTRUM
 • Teresa i Alfred Wybrańcowie – AGRO-ALK
 • Jan Sadko – LABRYS
 • Konrad Taraska – EWKOL
 • Związek Klubów Polskich z Chicago
 • Renata Stokłosa Studio Dekoracji

Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji Konkursu Piosenki Anglojęzycznej.
Do  zobaczenia za rok

Program V Konkursu Piosenki Anglojęzycznej

Breń, 29 maja 2013

8.30 – 9.30 rejestracja uczestników, możliwość próby

9.30 rozpoczęcie konkursu, powitanie uczestników, przedstawienie  sponsorów

Kolejność występów uczestników konkursu:

1. Maria Łuszcz „ I dreamed a dream”

2. Inga Piotrowska “ Dear Mr. President”

3. Katarzyna Reczek z zespołem SogorsiThe show must go on”

4. Janusz Pyzik „ My dark  side”

5. Anita Ślęczkowska „ Thank  you very much”

6. Dominika Twaróg “ Move in the right direction”

7. Natalia Słowik “ Like a prayer”

8. Klaudia Lechowicz “ Use somebody”

9. Agnieszka Dziedzic “ Count on me”

 

10.30 – 10.45 krótka przerwa, podczas której zapraszamy gości na poczęstunek
do kawiarenki  „Melody”

10.45

10. Karolina Frąc, Agnieszka Rzeźnik, Paulina Tabor „ Video Games”

11. Gabriela Woźniak „ Hurt”

12. Agnieszka Jasak „ Mercy”

13. Karina Trzepacz „ My Road”

14. Katarzyna Rozkuszka „ A thosand  years”

15. Kinga Kopyto „ Listen”

16. Wiktoria Oligradzka „ Only hope”

17. Anna Wątroba „ Price Tag”

18. Wojciech Szajor,  Katarzyna Tabor „ Need you now”

11.30 – 12.00 przerwa na obrady jury, podczas przerwy projekcja filmów „Mr. Bean”, poczęstunek, możliwość spaceru wokół szkoły i parku

Ok. godz. 12.00 ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i dyplomów , występ laureatów.

Strona 58 z 67

REKRUTACJA 2020/2021
 

PREZENTACJA O SZKOLE


BEZ CENZURY

 

bbc

ZS BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top