W niedzielne i słoneczne przedpołudnie, w Szczucinie odbyły się Powiatowe Obchody 81. Rocznicy Wydarzeń Wrześniowych. Uroczystości patriotyczne upamiętniające wydarzenia z czasów II wojny światowej rozpoczęły się od Mszy Św. w intencji Ojczyzny, w Kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny

Czytaj więcej...

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III technikum oraz kl. I, II i III branżowej szkoły I stopnia odbędzie się dnia 15 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 17.00
17.00 - spotkanie z wychowawcami w salach
Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, prosimy rodziców o wejście do szkoły w maseczkach ochronnych oraz zdezynfekowanie

Czytaj więcej...

W sobotę 5 września o godz. 12.00 w Ogrodzie Saskim w Warszawie odbyło Narodowe Czytanie 2020. Tegoroczną lekturą była Balladyna Juliusza Słowackiego. Pomimo szczególnych okoliczności spowodowanych epidemią, akcja jak co roku spotkała się z dużym zainteresowaniem. Nasza Szkoła wzięła udział w tym wydarzeniu. Uczniowie pod opieką B.Grzebieniowskiej przygotowali gazetkę ścienną odnoszącą się do utworu wielkiego romantyka.

Balladyna Juliusza Słowackiego to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później

Czytaj więcej...

W dniu 01 września 2020 roku uczniowie szkoły, po kilkumiesięcznej przerwie, spowodowanej zawieszeniem zajęć w szkole i przerwą wakacyjną, spotkali sie ze swoimi wychowawcami w klasach. Nie odbyła się tradycyjna akademia ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną.

Czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów w dniu 01 września 2020 roku na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu.
Przedstawiamy harmonogram: Uczniowie klas II, III i IV technikum i branżowej szkoły I stopnia spotkają się o godz. 8.10 ze swoimi wychowawcami

Czytaj więcej...

Do 18 sierpnia 2020 r. należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone wcześniej) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe).
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r., wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu.

Czytaj więcej...

Strona 2 z 69

REKRUTACJA 2020/2021
 

PREZENTACJA O SZKOLE


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top