Data wpisu: 16.05.2024
Zdjęcie do wpisu Konkurs „Moje zdrowie, moje prawo” w ramach Światowego Dnia Zdrowia

GALERIA ZDJĘĆ

W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia został ogłoszony konkurs dla uczniów szkoły, polegający na przygotowaniu plakatu lub prezentacji pod hasłem: „Moje zdrowie, moje prawo”. W przygotowaniu jednego plakatu bądź jednej prezentacji mogły wziąć udział maksymalnie 2 osoby. Plakat można było wykonać dowolną techniką na arkuszu wielkości A3. Hasło konkursowe powinno było znaleźć się na plakacie. Z kolei prezentacja miała zawierać minimum 10 slajdów. Do konkursu przystąpiło siedem osób. W kategorii plakatu laureatem I miejsca został uczeń klasy I technikum reklamy Mateusz Kamiński. Laureatami II miejsca z kolei byli: Izabela Niemiec z klasy I szkoły branżowej pierwszego stopnia oraz Wiktoria Kołodziej, kl. II technikum architektury krajobrazu i Natalia Starsiak, klasa I technikum reklamy. W kategorii na prezentację multimedialną, laureatką pierwszego miejsca została Anna Latocha, klasa II technikum architektury krajobrazu. II miejsce w tej kategorii otrzymali: Paweł Kaczówka oraz Alan Bielaszka z klasy III technikum architektury krajobrazu.
Wszyscy uczniowie otrzymali dodatnie punkty z zachowania za udział w konkursie, oceny z biologii oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez Radę Rodziców przy ZS w Brniu.
Organizatorami konkursu w ZS w Brniu były: mgr Joanna Janus oraz mgr Anna Mazur – Pływacz. Konkurs wpisuje się w działania profilaktyczne szkoły w ramach szkolnego programu profilaktyczno – wychowawczego.