Data wpisu: 14.06.2022
Zdjęcie do wpisu Zajęcia online z MCHE

W dniu 13 czerwca 2022r. na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, odbyły się zajęcia on-line ze środowiska, w których uczestniczyli uczniowie klasy II Technikum Architektury Krajobrazu pod opieką nauczyciela mgr inż. Alicji Krakowskiej. W trakcie wykładu pt.: „Wykorzystanie surowców pochodzenie rolniczego do wytwarzania biogazu” uczniowie dowiedzieli się między innymi: co to jest biogaz, gdzie można go wykorzystać, jak działa biogazownia. Zajęcia prowadził dr hab. inż. Jakub Sikora, profesor UR, a odbyły się w nowoczesnej pracowni chemicznej w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej.
Wyjazd na uczelnię był ostatnią lekcją on-line, zrealizowaną w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, w którym uczestniczyli uczniowie w bieżącym roku szkolnym. Zajęcia w bloku środowisko prowadzone były od 4 października 2021 r. W sumie odbyło się 30 lekcji on-line, które prowadzili nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w formie wideokonferencji w czasie rzeczywistym. Wykłady cieszyły się powodzeniem wśród uczniów i mamy nadzieję, że rozbudziły w nich chęć pogłębiania wiedzy przyrodniczej i środowiskowej.