Data wpisu: 25.06.2023
Zdjęcie do wpisu Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

GALERIA ZDJĘĆ

W dniu 23 czerwca 2023 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Po Mszy Świętej odprawionej przez k. Jacka Sarotę w intencji społeczności szkolnej, w kaplicy w Podborzu, młodzież wraz nauczycielami udała się na salę gimnastyczną, gdzie odbyła się uroczysta akademia. W imieniu samorządu powiatowego, sekretarz powiatu pani Anna Mikos, przekazała podziękowania pedagogom za trud pracy z młodzieżą i życzenia spokojnych i bezpiecznych wakacji. Pani sekretarz wręczyła nagrody i listy gratulacyjne uczniom, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.
Dyrektor szkoły podziękował nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym i uczniom za rok pracy i nauki. W imieniu Rady Rodziców w obecności pani Patrycji Zdarowskiej, przewodniczącej Rady Rodziców oraz wychowawców, wręczył nagrody uczniom którzy wyróżniali się w nauce, podejmowali współzawodnictwo sportowe i angażowali się w pracę na rzecz szkoły i środowiska.
Dyrektor Jarosław Boryczka, gratulował uczniom uzyskania promocji do klasy programowo wyższej, pożegnał uczniów klasy III branżowej szkoły I stopnia, którzy zakończyli w komplecie trzyletni okres kształcenia.
Życzył wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.