Data wpisu: 09.11.2023
Zdjęcie do wpisu Zielone serce szkoły

GALERIA ZDJĘĆ

W dniu 16 listopada 2023 r. odbyła się, z udziałem rodziców ,oficjalna prezentacja ekopracowni przyrodniczej utworzonej w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Brniu.
Dyrektor szkoły Jarosław Boryczka, w obecności pani mgr inż. Katarzyny Matusik – Kapuściak, przedstawił zgromadzonym rodzicom sposób wykorzystania uzyskanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
W ramach wykorzystania otrzymanych środków dokonano remontu pracowni wraz z wymianą oświetlenia oraz zakupiono umeblowanie i specjalistyczne pomoce dydaktyczne.
Dzięki otrzymanej dotacji uczniowie będą mogli korzystać na lekcjach biologii i przedmiotach zawodowych w technikum architektury krajobrazu z nowoczesnych mikroskopów stereoskopowych, kamer mikroskopowych, modeli roślin, stacji pogodowych czy urządzeń obrazujących wykorzystanie energii odnawialnej.