W dniach 27 listopad – 1 grudzień 2017 r. odbył się w szkole Tydzień Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia. W jego skład wchodziły następujące działania:

  • 27 listopada 2017 r. odbyły się zajęcia dla klas: III TAKTBTOR i I TB, pn. „Uwaga zagrożenie", będące częścią autorskiego programu profilaktycznego („Godność człowieka"),  przygotowanego i zaprezentowanego przez pana prelegenta, asp. szt. w st. spoczynku Stanisława Koćwina. Prezentacja „Uwaga zagrożenie" miała na celu zmienić przekonania młodych ludzi co do szkodliwości i potencjału uzależniającego substancji psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem nikotyny, alkoholu, konopii indyjskich, nowych narkotyków zwanych dopalaczami. Prezentacja przerywana była „dialogiem z grupą", zmierzającym do wskazania rozbieżności pomiędzy panującymi błędnymi przekonaniami młodzieży a rzeczywistością, a także do podkreślenia najbardziej istotnych treści z wykładu. Prelekcja ta jednocześnie stanowiła jedno z działań na rzecz bezpieczeństwa w ramach Planu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w szkole w roku szkolnym 2017/2018. Zarówno wystąpienie pana prelegenta jak i poruszona tematyka zajęć wywołały duży entuzjazm i zaciekawienie wśród słuchaczy. Ww. prelekcja odbyła się dzięki dofinansowaniu działalności profilaktycznej w szkole przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnie.
  •  28 listopada 2017 r. odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów szkoły (przedsta-wiciele klas I TB, II TB, II TAK, III TAKTBTOR, IV TAKTB) z zakresu profilaktyki uzależnień (papierosy, alkohol, narkotyki) oraz zachowań ryzykownych. Warsztaty profilaktyczne dotyczyły zapoznania uczniów z mechanizmami uzależnienia i możliwościami leczenia, a także przygotowania uczestników do podejmowania samodzielnych decyzji odnoszących się do sięgania po substancje psychoaktywne. Poruszane były zagadnienia dotyczące zdrowego stylu życia, a także umiejętności współpracy, porozumiewania się w grupie, przezwyciężania napięć emocjonalnych. Odbyła się również krótka prelekcja na temat honorowego oddawania krwi dla młodzieży chcącej w przyszłości oddać krew. Ww. warsztaty odbyły się dzięki dofinansowaniu działalności profilaktycznej w szkole przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnie. Przedstawiciele poszczególnych klas uczestniczący w warsztatach mają za zadanie przedstawić wiedzę przez nich wyniesioną z tych zajęć na godzinie wychowawczej w swojej klasie. Warsztaty prowadzone były przez przedstawicielki Oddziału Rejonowego w Tarnowie Polskiego Czerwonego Krzyża dla Powiatu Ziemskiego: panią Annę Nasiadkę, panią Wiesławę Pyzik oraz panią Michalinę Cich. Oprócz tego Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej pani mgr Anna Klimowska przygotowała krzyżówkę profilaktyczną dla uczniów biorących udział w war-sztatach na temat profilaktyki uzależnień. Wśród osób z poprawnie odgadniętych hasłem odbyło się losowanie, w wyniku którego wyłoniono zwycięzcę (ucznia klasy III TOR Dawida Biesia), który otrzymał nagrodę rzeczową, ufundowaną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Dąbrowie Tarnowskiej.
  • 29 listopada pani mgr Anna Mazur Pływacz przeprowadziła w klasie III TAKTBTOR Test Promocji Zdrowego Stylu Życia. Najwyższą ilość punktów za rozwiązanie testu uzyskali uczniowie: Mikołaj Osak oraz Dawid Bieś (56,5pkt.)
  • 30 listopada nauczyciele wychowania fizycznego (p. Mirosław Panek, p. Jarosław Będkowski) przeprowadzili rozgrywki sportowe promując w ten sposób aktywność fizyczną wśród uczniów wszystkich klas. I miejsce w rozgrywkach „mixach w badmintona" uzyskała para: Maciek Szwajkosz (III TB) i Ula Gryszówka (III TOR). II miejsce zdobyli: Karol Żelazny (III TB) i Oriana Klucz (III TAK), zaś III miejsce uzyskali: Dawid Kinel (III TB) oraz Iwona Puła (III TOR).
  • 1 grudnia odbyły się w klasie I TB zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki chorób: FAS, HPV, czerniaka skóry, a także warsztaty dotyczące skutków palenia papierosów.

REKRUTACJA 2022/2023

   

 

PREZENTACJA O SZKOLE

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top