Zaproszenie do składania ofert dotyczących zarządzania i prowadzenia Pracowniczym Planem Kapitałowym w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu

I Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie i zawarcie umowy na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w Zespole Szkól im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zaproszeniu oraz na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
II Informacje o zamawiającym:


Zamawiający na dzień 31.12.2020 roku zatrudniał 31 osób w tym:
osoby do 54 lat- 21
osoby, które ukończyły 55 lat- 10
III Istotne warunki zamówienia.
• Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych u Zleceniodawcy.
• Zapewnienie przez Oferenta wsparcia w procesie implementacji PPK, w tym:,
dostarczenie materiałów informacyjnych na temat PPK,
opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia.
• Wsparcie formalno-prawne związane z przygotowanie PPK, min:
-przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej
-zapewnienie wsparcia prawnego przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych w zakresie PPK,
-opracowanie procedur wdrożenia PPK oraz zasad funkcjonowania .
• Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
-oprogramowanie do obsługi PPK (wdrożenie, przeszkolenie z obsługi, bezpłatne aktualizacje itp.)
-dedykowany opiekun do współpracy z Zamawiającym w okresie obowiązywania umowy
-platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK
-dostęp do zarządzania PPK przez Internet dla pracodawcy i pracowników.
• Przedłożenie wzoru umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK zgodnie z Ustawą.
• Przedłożenie przez Oferenta dokumentów potwierdzających średnioroczna stopę zwrotu osiąganą przez poszczególne fundusze emerytalne zarządzane przez Oferenta.
• Przedłożenie przez Oferenta wpisu do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

Termin składania ofert upływa 22.02.2021 roku o godz. 15:00
Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.
Oferty należy zgłaszać telefonicznie i przesyłać w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w temacie ,, Oferta dotycząca zarządzania i prowadzenia PPK".

REKRUTACJA 2022/2023

   

 

PREZENTACJA O SZKOLE

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top